Sunday, November 4, 2012

Susan B. Anthony - สิทธิสตรีในทางการเมือง – แล้วมันจะมาถึง


Susan B. Anthony - สิทธิสตรีในทางการเมือง – แล้วมันจะมาถึง

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: History, human right, women right, ประวัติศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, สิทธิสตรี, ซาน บี แอนโธนี, Susan B. Anthony

วันนี้ในอดีต 5 พฤศจิกายน 1872 ในสหรัฐอเมริกา สตรีชื่อ ซูซาน บี แอนโธนี (Susan B. Anthony) ถูกปรับ $100 ฐานะพยายามจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งในยุคนั้น สตรีไม่มีสิทธิในการออกเสียงทางการเมือง เธอไม่จ่ายค่าปรับ

ซูซาน บราวเนลล์ แอนโธนี (Susan Brownell Anthony) เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1820 และเสียชีวิตในวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1906 เป็นผู้นำนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้แสดงบทบาทอย่างเด่นชัดในศตวรรษที่ 19 ในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิการเลือกตั้งของสตรีในสหรัฐอเมริกา เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Women's Temperance Movement ร่วมกับ Elizabeth Cady Stanton ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธาน

เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนิตยสารสิทธิสตรีชื่อ The Revolution เธอท่องเที่ยวทั่วสหรัฐและยุโรป กล่าวสุนทรพจน์เฉลี่ยปีละ 75-100 ครั้ง เธอเป็นคนสำคัญในการนำทางให้สตรีได้มีบทบาทในรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา

ในวัยเด็ก ซูซานเป็นเด็กฉลาดเกินอายุ สามารถเรียนอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่วัย 3 ขวบ ในปี ค.ศ. 1826 เมื่อเธออายุได้ 6 ปี ครอบครัว Anthony ได้ย้ายจากรัฐแมสสาชูเสทส์ (West Grove, Adams, Massachusetts) ไปยังเมืองแบทเทนวิล รัฐนิวยอร์ค (Battenville, New York) เธอถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลของท้องถิ่น แต่ถูกครูปฏิเสธที่จะให้เรียนในคณิตศาสตร์ที่ต้องมีการหารยาว (long division) เพราะเธอเป็นสตรี เมื่อรู้ว่าจะต้องรับการศึกษาที่มีคุณภาพด้อย บิดาของเธอจึงให้เธอเรียนในกลุ่ม “บ้านเรียน” (home school) ที่พ่อแม่มาร่วมกันรับผิดชอบสอน โดยบิดาของซูซานเป็นผู้สอนเธอเอง Mary Perkins เป็นครูอีกคนหนึ่งที่ปลูกฝังเธอให้มีวิสัยทัศน์ของสตรีก้าวหน้า ทำให้เธอเมื่อเติบโตขึ้นมีความเชื่อเรื่องสิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรี

ซูซานร่วมต่อสู้เพื่อการเลิกทาส ซึ่งในขณะนั้นคือทาสผิวดำจากอัฟริกาที่นำเข้ามาเพื่อทำงานในไร่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา อเมริกาเกิดสงครามกลางเมืองในช่วงปี ค.ศ. 1862 ในสมัยประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) ซึ่งนำไปสู่การเลิกทาส และการให้สิทธิคนผิวดำในการออกเสียงเลือกตั้ง ซูซานได้ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีทางการเมืองจนตลอดชีวิต

ก่อนเกษียณ ซูซาน แอนโธนีถูกถามว่า แล้วสตรีทั่วทั้งสหรัฐจะได้มีสิทธิในการออกเสียเลือกตั้งเมื่อใด เธอตอบว่า

มันจะมาถึง แต่ฉันอาจไม่ได้อยู่มีชีวิตที่จะเห็นมัน มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราไม่สามารถปฏิเสธสิทธิของคนอีกครึ่งประเทศ เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถให้คนนิโกร (จากอัฟริกา) ถูกพันธนาการได้ตลอดไป มันจะไม่เกิดขึ้นด้วยความรุนแรงเหมือนการปลดปล่อยทาส แต่มันจะมาถึง ภายในสักชั่วอายุคนหนึ่ง มันเป็นไปไมได้ที่จะล้มเหลว

นี้คือคำกล่าวสุดท้ายที่ได้ฝากให้กับสตรีรุ่นหลังของเธอให้ไม่หมดกำลังใจ ที่จะต้องต่อสู้ต่อไป


ภาพ ซูซาน บี แอนโธนี (Susan B. Anthony) 

ในที่สุดในวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1920 หล้งเธอเสียชีวิต 14 ปี ได้มีการแก้รัฐธรรมนูญสหรัฐเป็นครั้งที่ 19 เพื่อให้สิทธิทางการเมืองการเลือกตั้งแก่สัตรีอเมริกัน (Nineteenth Amendment to the U.S. Constitution)

No comments:

Post a Comment