Sunday, January 8, 2017

บ้านพักผู้สูงวัยในเนเธอร์แลนด์เสนอให้ที่พักฟรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

บ้านพักผู้สูงวัยในเนเธอร์แลนด์เสนอให้ที่พักฟรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “THE NETHERLANDS - Dutch nursing home offers rent-free housing to students.” โดย CAREY REED  April 5, 2015 at 1:19 PM EST

บทความนี้อาจจะเก่าบ้าง แต่ก็เป็นประโยชน์ เป็นความคิดใหม่ในการดูแลผู้สูงวัย ในประเทศไทยเคยได้ยินว่ามีโครงการบ้านสามวัย หรืออะไรทำนองนี้ และมีสมเด็จพระเทพรัตน์ไปเปิดหรือเยี่ยมโครงการ ฝรั่งเขาเรียก Intergenerational program หรือโครงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนวัยที่ต่างกัน
ขอขอบคุณคุณแพม ที่แนะนำเรื่องให้อ่านครับ



ภาพ นักศึกษา Onno Selbach กำลังมีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในบ้านพักผู้สูงวัย Humanitas ในประเทศเนเธอร์แลนด์ Selbach ได้ช่วยสร้างโปรแกรมสหสัมพันธ์ระหว่างผู้ต่างวัย ที่ทำให้นักศึกษาได้มีที่พักฟรี ภาพด้วยความอนุเคราะห์ของ Humanitas

บ้านพักคนชราในประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้พักร่วมกับคนชรา โดยไม่เสียค่าเช่า นับเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่ลดผลกระทบในทางลบต่อผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆกับการได้ที่พักอาศัยฟรีในบ้านพักคนชราที่ชื่อ Humanitas Retirement Home ที่เมือง Veventer ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยนักศึกษาต้องใช้เวลาอย่างน้อยเดือนละ 30 ชั่วโมงทำหน้าที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีแก่ผู้สูงวัย

นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายกับสมาชิกบ้านผู้สูงวัย เช่น การดูกีฬาร่วมกัน การร่วมฉลองงานวันเกิด และที่สำคัญที่สุดคือร่วมไปกับผู้สูงอายุที่ป่วย และช่วยลดความรู้สึกถูกละทิ้ง

ทั้งการถูกปล่อยโดดเดี่ยวและการต้องอยู่โดยลำพังในทั้งชายและหญิงสูงวัย เป็นเหตุให้อัตราการเสียชีวิตในผู้สูงวัย ตามรายงานในปี ค.ศ. 2012 ของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐ

“บรรดานักศึกษาทำหน้าที่ดึงโลกภายนอกเข้ามาภายในบ้านพักคนชรา เป็นการสร้างความอบอุ่นและการได้สัมผัส” Sijpkes กล่าว

นักศึกษา 6 คน จากมหาวิทยาลัยในบริเวณ Saxion และ Windesheim ได้พักอาศัยร่วมกับผู้สูงวัยจำนวน 160 คน เขาได้รับอนุญาตให้เข้าและออกได้โดยอิสระ ตราบใดที่ปฏิบัติตามกฎข้อหนึ่ง คือ ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้สูงวัย

Sijpkes พูดในเชิงขำขันว่าเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับคนหนุ่มสาวที่มาพักในสถานที่ผู้สูงวัย เพราะบรรดาผู้สูงวัยที่อาศัยในชุมชนนี้มักมีปัญหาด้านการได้ยิน

โปรแกรมเริ่มต้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อ Sijpkes ได้รับคำขอจาก Onno Selbach นักศึกษาคนหนึ่งที่บ่นว่าบ้านพักของมหาวิทยาลัยมีเสียงดังและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดี Sijpkes ได้ตอบสนอง และหาทางออกแบบโปรแกรมแลกเปลี่ยนที่พักสำหรับคนต่างวัย


โปรแกรมสำหรับคนต่างวัยอยู่ร่วมกันนี้มีอยู่บ้างแล้ว ดังในเมือง Lyons ในประเทศฝรั่งเศส ที่เมือง Cleveland ในรัฐ Ohio ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลจาก International Association of Homes and Services for the Ageing มีโปรแกรมหนึ่งที่ได้เริ่มที่เมือง Barcelona ประเทศสเปนในราวทศวรรษที่ 1990s และได้มีการนำไปปฏิบัติในเมืองต่างๆกว่า 20 เมืองทั่วประเทศสเปน

Wednesday, January 4, 2017

ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค Andrew M. Cuomo เสนอให้การอุดมศึกษาฟรีแก่นักศึกษาของรัฐ

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “Cuomo Proposes Free Tuition at New York State Colleges for Eligible Students.” – โดย  JESSE McKINLEY, JAN. 3, 2017


ภาพ ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค นายแอนดรู เอม คูโอโม (Andrew M. Cuomo) นั่งแถลงข่าวการอุดมศึกษาฟรีแก่ชาวนิวยอร์ค ร่วมกับนายเบอร์นี แซนเดอร์ (Bernie Sanders) 

ที่เมืองอัลบานี (Albany, NY) เมืองหลวงของรัฐนิวยอร์ค ผู้ว่าการรัฐ นายแอนดรู เอม คูโอโม (Andrew M. Cuomo) ประกาศแผนในเช้าที่ผ่านมา เสนอให้รัฐนิวยอร์คไม่เก็บค่าเล่าเรียนแก่บุตรธิดาของครอบครัวคนมีรายได้ระดับกลางและน้อยของรัฐ

ในแผนของรัฐ นักศึกษาผู้ที่ได้รับเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือในสถาบันอุดมศึกษาของเมืองนิวยอร์ค (New York City, NY) ซึ่งรวมถึงระบบวิทยาลัยชุมชนของรัฐ หากครอบครัวมีรายได้ USD125,000 ต่อปี จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ในปัจจุบัน ครอบครัวชาวนิวยอร์คร้อยละ 80 มีรายได้ต่ำกว่านี้

นายคูโอโม จากพรรคดีโมแครต เปิดเผย ณ วิทยาลัยชุมชนที่ LaGuardia Community College ที่เขต Queens พร้อมกับนายเบอร์นี แซนเดอร์ (Bernie Sanders) แห่งรัฐเวอร์มอนต์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเห็นว่าหนี้เพื่อการศึกษาของนักศึกษาได้ทำลายโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่ของอเมริกัน

สิ่งที่เขาจะทำนี้เรียกว่า “ทุนเอกเซลซีเออร์” (Excelsior Scholarship) ทั้งนี้จะทำให้นักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับทุน โดยเป็นการเติมให้เต็มจากที่อาจได้รับเงินยืมและทุนจากรัฐบาลกลาง
ผู้ว่าการรัฐคูโอโมหวังจะเริ่มทำตามความคิดนี้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มได้ในเวลา 3 ปี ทั้งนี้แม้ว่าโครงการนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติ ถึงแม้ว่าฝ่ายผู้ว่าการรัฐและฝ่ายนิติบัญญัติมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการและกรณีอื่นๆ

ในปัจจุบัน รัฐได้ให้เงินสนับสนุนระบบอุดมศึกษาปีละเกือบหนึ่งพันล้านเหรียญ ด้วยโครงการสนับสนุนค่าเล่าเรียนอยู่แล้ว

เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนใหม่นี้ จะมีผลในปี ค.ศ. 2019 มีมูลค่าประมาณปีละ USD 163 ล้าน (State University of New York)

ในปัจจุบัน นักศึกษาที่เป็นประชากรผู้พำนักในรัฐ (State residents) จะจ่ายค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐปีละ USD6,470 และหากเรียนในระบบวิทยาลัยชุมชน 2 ปี จะจ่ายค่าเล่าเรียนปีละ USD 4,350 ค่าเล่าเรียนในระบบอุดมศึกษาของเมืองนิวยอร์ค อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกัน


นายคูโอโม ซึ่งเป็นนักการเมืองสายกลางที่มีคนคาดเดาว่าจะสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี แต่มีประวัตินโยบายเอนไปทางซ้ายในช่วงดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐในสมัยที่สองนี้ ดังเช่น เขารณรงค์เรื่องค่าแรงงานขั้นต่ำ การจ่ายชดเชยแก่ครอบครัวเมื่อคลอดบุตร แต่ขณะเดียวกัน คูโอโอได้รับคำวิจารณ์จากฝ่ายหัวก้าวหน้าที่บางครั้งเขาต้องทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายพรรครีพับลิกันที่ครองเสียงในสภาของรัฐ

Obamacare - นิติบัญญัติเพื่อปกป้องผู้ป่วยและการทำให้มีค่ารักษาพยาบาลที่รับได้ (Patient Protection and Affordable Care Act)

Obamacare - นิติบัญญัติเพื่อปกป้องผู้ป่วยและการทำให้มีค่ารักษาพยาบาลที่รับได้ (Patient Protection and Affordable Care Act)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

นิติบัญญัติเพื่อปกป้องผู้ป่วยและการทำให้มีค่ารักษาพยาบาลที่รับได้
(
Patient Protection and Affordable Care Act)

ชื่อเต็ม
Long title
The Patient Protection and Affordable Care Act
คำย่อที่ใช้
Acronyms(colloquial)
PPACA, ACA
คำที่คนนิยมเรียก
Nicknames
Affordable Care Act, Health Insurance Reform, Healthcare Reform, Obamacare
ทำให้เกิดกฎหมาย
Enacted by
มีผลใช้เมื่อ
Effective
มีนาคม ค.ศ. 2010
March 23, 2010; 6 years ago
Most major provisions phased in by January 2014; remaining provisions phased in by 2020
Citations
กฎหมายสาธารณะ
Public law
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Statutes at Large
124 Stat. 119 through 124 Stat. 1025(906 pages)
ประวัติกฎหมาย
Legislative history
Introduced in the House as the "Service Members Home Ownership Tax Act of 2009" (H.R. 3590) by Charles Rangel (DNY) on September 17, 2009
Committee consideration by Ways and Means
Passed the House on October 8, 2009 (416–0)
Passed the Senate as the "Patient Protection and Affordable Care Act" on December 24, 2009 (60–39) with amendment
House agreed to Senate amendment on March 21, 2010 (219–212)
Signed into law by President Barack Obama on March 23, 2010
การแก้ไขสำคัญ
Major amendments
Health Care and Education Reconciliation Act of 2010
Comprehensive 1099 Taxpayer Protection and Repayment of Exchange Subsidy Overpayments Act of 2011
กรณีสู่ศาลสูงของสหรัฐอเมริกา
United States Supreme Court cases


นิติบัญญัติเพื่อปกป้องผู้ป่วยและการทำให้ค่ารักษาพยาบาลที่รับได้ (Patient Protection and Affordable Care Act) มีชื่อเรียกย่ออย่างเป็นทางการว่า PPACA หรือ The Affordable Care Act (ACA) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า โอบามาแคร์” Obamacare นิติบัญญัตินี้ได้มีการพูดถึง ได้มีความพยายามมาหลายครั้งที่จะปฏิรูประบบดูแลสุขภาพของคนอเมริกัน และในท้ายที่สุดในวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2010 ประธานาธิบดีบารัค โอบามาได้ลงนามในนิติบัญญัติที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบดูแลสุขภาพของอเมริกา หลังจากได้มีการดำเนินการมาแล้วครั้งหนึ่งที่เรียกว่า Medicare และ Medicaid ในปี ค.ศ.1965 ภายใต้นิติบัญญัตินี้ โรงพยาบาล แพทย์จะปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาพยาบาลทั้งทางด้านการจัดการด้านการเงิน เทคโนโลยี และทางคลินิก เพื่อทำให้ผลบริการทางการแพทย์ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายถูกลง ทำให้บริการรักษาได้กระจายตัวและเข้าถึงได้

Obamacare ขอเรียกอย่างง่ายๆครับ คือความพยายามที่จะเพิ่มคุณภาพการประกันสุขภาพและทำให้ค่ารักษาพยาบาลที่คนรับได้ ลดอัตราค่าประกันสุขภาพ ขยายบริการการประกันสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายของรัฐและบุคคลด้านค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล นิติบัญญัตินี้ได้นำกลไกทางกฎหมาย การกำหนดบังคับ (Mandates) ให้การสนับสนุน (Subsidies) และเสนอแลกเปลี่ยนการประกันสุขภาพ (Insurance exchanges) กฎหมายทำให้ฝ่ายผู้ให้ประกันดังกรณีของบริษัทประกันสุขภาพ (Insurers) ต้องรับประกันสุขภาพทุกคน ครอบคลุมรายละเอียดส่วนหนึ่ง โดยไม่เพิ่มอัตราค่าประกัน ไม่ว่าผู้ขอประกันจะมีสถานะสุขภาพแต่เดิมมาอย่างไร หรือมีเพศใด เรื่องเพศนี้ต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่จะจ่ายค่าประกัน แม้ในสภาพจริง ชายมีอายุสั้นกว่าหญิงถึง 5-7 ปี ในปี ค.ศ. 2011 คณะอนุกรรมการด้านค่าใช้จ่ายได้ประมาณว่า Obamarecare หรือ ACA นี้ จะลดค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่เกิดขึ้น และลดค่าใช้จ่ายด้าน Medicare ที่มีมาเดิมลง

ในวันนี้ (มกราคม, 2017) นิติบัญญัติ ACA หรือ Obamacare ได้ผ่านการต่อสู้อย่างหนักในรัฐสภา กลายเป็นประเด็นที่แบ่งแยกสภาเป็นสองขั้วที่ไม่มีการประสานข้อตกลง ฝ่ายหนึ่งเสนอ ฝ่ายหนึ่งทำให้ตก มีการต่อสู้กันทางการเมืองไม่ใช่เพียงในระดับรัฐบาลกลาง แต่ในระดับรัฐบาลของแต่ละรัฐ ได้รับการต่อต้านทั้งจากกลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มสหภาพแรงงาน และธุรกิจขนาดย่อย ศาลสูงสหรัฐเองยับยั้ง ACA ด้วยเงื่อนไขที่บังคับบุคคลที่ต้องใช้การเงินจากรัฐบาลกลาง และพบว่ารัฐแต่ละรัฐ (States) ไม่สามารถถูกบังคับให้เข้าร่วมในการขยายบริการ Medicaid และพบว่ากฎหมายสนับสนุนให้แต่ละบุคคลให้จ่ายค่าประกันสุขภาพนั้นได้มีอยู่ในทุกรัฐ ไม่ใช่เพียงกลุ่มที่ต้องปรับให้มีการแลกเปลี่ยนบริการนี้กับรัฐ

อย่างไรก็ตาม พบว่านิติบัญญัตินี้ได้ลดเปอร์เซนต์คนที่ไม่ได้มีประกันสุขภาพ จากการศึกษาโดย CDC อัตราส่วนของคนไม่มีประกันเลยได้ลดลงจากร้อยละ 16.0 ในปี ค.ศ. 2010 เหลือ 8.9 ในระหว่างเดือนมกราคม-กรกฏาคม ค.ศ. 2016


คณะกรรมการด้านงบประมาณของรัฐสภา (Congressional Budget Office) รายงานว่า ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 ได้มีคนประมาณ 23 ล้านคนได้รับการประกันสุขภาพด้วยผลจากกฎหมายฉบับนี้ 12 ล้านคนได้รับการครอบคลุมด้วยการแลกเปลี่ยนประกันให้เหมาะสมกว่าเดิม (มี 10 ล้านคนที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อให้จ่ายค่าประกันได้) และ 11 ล้านคนได้มีประกันด้วย Medicaid ในปี ค.ศ. 2017 เกือบร้อยละ 70 ของผู้รับประกันจ่ายเพียงน้อยกว่า USD75 ต่อเดือนหลังจากได้รับการสนับสนุน (Subsidies) ซึ่งลดลงอย่างมากกว่าก่อนที่ยังไม่ได้มีระบบนี้ มูลนิธิไคเซอร์ (Kaiser Foundation) ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพแบบดี (Healthcare Premiums) ที่ทางนายจ้างจ่ายให้คนทำงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 69 ในช่วง ค.ศ. 2000-2005 แต่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 27 ในระหว่าง ค.ศ. 2010 ถึง 2015 และเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 ในช่วงปี ค.ศ. 2015-2016


ภาพ คนรณรงค์สนับสนุน Obamacare คนที่เห็นประโยชน์ และเขาได้รับการครอบคลุมจากกฏหมาย


ภาพ คนที่เห็นประโยชน์ของ Obamacare แต่ต่อไปนี้ จะเป็นเรื่องที่ฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย และได้ประสบกับความเปลี่ยนแปลงแล้ว จะได้บอกแก่นักการเมืองทั้งสองฝ่าย ทั้งรีพับลิกัน และดีโมแครต ว่าการมีระบบ Universal Healthcare นั้นมีดีอย่างไร และมีอะไรที่ควรต้องปรับปรุง


ภาพ Donald Trump หาเสียงด้วยการประกาศจะคว่ำ Obamacare โดยการ Repeal และ Replace กล่าวคือ การปรับแก้กฏหมาย และ หากเป็นไปได้ ก็เลิก Obamacare และหาทางออกที่ดีกว่า ถูกกว่า และประชาชนมีทางเลือก


ภาพ ฝ่ายบริหารนับแต่ต้นปี 2017 เป็นต้นไปจะเป็น Donald Trump จากพรรครีพับลิกัน ฝ่ายพรรคดีโมแครตที่สนับสนุน Obamacare จะเหลือสมาชิกในสภาที่เป็นคนส่วนน้อย แต่ประเด็นคือ แล้วตัว Obamacare เองนั้น ประชาชนเริ่มเห็นประโยชน์แล้วหรือยัง ในภาพ Chuck Schumer ผู้นำฝ่ายค้านในสภา จะเป็นหนึ่งในผู้นำที่จะยืนหยัดให้กับ Obamacare ในยุครัฐบาลทรัมป์ (Trump's Administration)


ภาพ Poster แสดงข้อมูลของค่าใช้จ่ายด้านการประกันสุขภาพที่สูงขึ้นด้วย Obamacare แต่ แต่ฝ่ายที่สนับสนุนก็จะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่ง ค่าประกันสูงขึ้น เพราะคนที่ไปรับประกันในช่วงแรก คือคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีประวัติป่วยเป็นเบาหวาน หัวใจ โรคอ้วน ฯลฯ แต่คนที่มีสุขภาพที่ดียังไม่เข้าร่วมประกัน



Wednesday, August 31, 2016

ระบบ Modified COF เทคโนโลยีใหม่จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่า

ระบบ Modified COF เทคโนโลยีใหม่จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่า

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: รถยนต์ไฟฟ้า, Electric car, แบตเตอรี่, battery, ตัวประจุไฟฟ้ายิ่งยวด, supercapacitors, Electric Double Layer Capacitor (EDLC), Covalent Organic Framework (COF), Northwestern University – NU,


ภาพ มหาวิทยาลัย Northwestern University ที่ซึ่งพัฒนาระบบ COF เพื่อเป็นโครงสร้างของแบตเตอรี่และตัวประจุไฟฟ้ายิ่งยวด

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Northwestern University (NU) ในเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา เชื่อว่าเขาสามารถจัดการกับวัสดุที่ทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitors) ได้อย่างดี
ตัวเก็บประจุยิ่งยวด หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Supercapacitor หรือ Ultracapacitor หรือ Electric Double Layer Capacitor (EDLC) เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าจำนวนมากๆ บางตัวทำงานโดยไม่ใช้ปฏิกิริยาทางเคมี คาดว่าจะถูกนำมาใช้แทน แบตเตอรีในอนาคต

มียานพาหนะไฟฟ้าบางอย่างที่ใช้พลังไฟฟ้าอย่างมาก แต่ใช้งานในช่วงสั้นๆ แล้วก็มีเวลาชาร์จไอย่างรวดเร็ว ดังเช่นภายใน 1-5 นาที แล้วก็ขับเคลื่อนต่อไป ดังเช่น รถรางที่ไม่มีสายไฟ หรือรถประจำทางไฟฟ้า (Electric buses) ที่ใช้วิ่งในเมือง อาศัยการชาร์จไฟ ณ ที่จอดรับผู้โดยสารที่มีเป็นระยะๆตลอดเส้นทาง

ความจริงมนุษย์ได้พัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามาได้มากแล้ว แต่ก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ ที่ยังต้องค้นหากันต่อไป นักวิจัยแห่ง NU อาจได้พบวิธีการประสมระหว่างองค์ประกอบสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า ที่จะสามารถทำให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ไกลขึ้น และเมื่อชาร์จไฟ ก็สามารถชาร์จไฟได้เร็วยิ่งขึ้น
นักวิจัยด้านเคมีแห่ง NU ชื่อ William Dichtel และทีมงานได้พัฒนาวัสดุชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Covalent Organic Framework (COF) ซึ่งมีโครงสร้างใสและเป็นแบบออร์แกนิก (Crystalline Organic Structure) ซึ่งมีรูเหมือนขุมขนที่เหมาะแก่การเก็บรักษาพลังงาน โดยมีโครงสร้างของโพลิเมอร์ (Conductive polymer) ได้ผลที่เขาเรียกว่า modified redox-active COF ซึ่ง Dichtel เชื่อว่าสามารถผนวกคุณสมบัติที่ดีของแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวด Supercapacitors ซึ่งต้องใช้ในกิจการรถยนต์ไฟฟ้า

นักวิจัยกล่าวว่า วัสดุใหม่ของเขาสามารถใช้ชาร์จไฟได้ 10,000 ครั้งโดยยังทำหน้าที่ได้อย่างเสถียร COF สามารถเก็บไฟได้เป็น 10 เท่าของ COF แบบเดิมที่ยังไม่ได้ดัดแปลง มันสามารถเก็บไฟได้เร็วกว่าแบบเดิม 10-15 ครั้ง ดังนั้นมันจึงจะทำหน้าที่ได้ดีทั้งเป็นแบตเตอรี่และเป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวด ที่จะทำหน้าที่เก็บไฟไว้ช่วงหนึ่งแล้วใช้ไฟไปอย่างรวดเร็ว


บทความของนักวิจัยกลุ่มนี้มีชื่อในภาษาอังกฤษ ที่นักวิจัยไทยด้านเคมีและวิศวกรรมยานยนต์ ควรได้ติดตามหาอ่านคือ "Superior Charge Storage and Power Density of a Conducting Polymer-Modified Covalent Organic Framework," ที่ตีพิมพ์ในวรสารชื่อ ACS Central Science การค้นพบนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ต้องมีการวิจัยและทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีก ก่อนที่จะกลายมาทำหน้าที่ได้ และผลิตได้เป็นจำนวนมากๆ

Thursday, August 11, 2016

ตลกปัญญาชน จากเพื่อนอาจารย์จุฬาฯ

ตลกปัญญาชน จากเพื่อนอาจารย์จุฬาฯ
Joke นี้ได้มาจากเพื่อนอาจารย์จุฬาฯ เขาคงส่งต่อๆกันมา ผมอ่านดูแล้ว นับเป็นเรื่องตลกที่ดี คนจะมีอารมย์ขันได้ ก็จะต้องมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์และการเมืองอเมริกันสักหน่อย ส่วนภาษาอังกฤษที่เขียนไม่ใช่เรื่องยาก ลองอ่านดูครับ
ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com
Updated: August 12, 2016

ภาพ Patrick Henry นักการเมือง นักกล่าวสุนทรพจน์ ในช่วงอเมริกันประกาศอิสรภาพ 1775

An old joke retold with up-to-date affair!
The teacher said, "Let's begin by reviewing some History. Who said: 'Give me Liberty, or give me Death'?"
She saw a sea of blank faces, except for Little Akio, a bright foreign exchange student from Japan, who had his hand up:
"Patrick Henry, 1775," he said.
"Very good!
Who said: 'Government of the People, by the People, for the People, shall not perish from the Earth'?"
Again, no response except from Little Akio: "Abraham Lincoln, 1863."
"Excellent!" said the teacher continuing. "Let's try one a bit more difficult. Who said, 'Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country?"
Once again, Akio's was the only hand in the air and he said: "John F. Kennedy, 1961."
The teacher snapped at the class, "Class, you should be ashamed of yourselves. Little Akio isn't from this country and he knows more about our history than you do."
She heard a loud whisper: "F--k the Japs."
"Who said that? I want to know right now !" she angrily demanded.
Little Akio put his hand up, "General MacArthur, 1945."
At that point, a student in the back said, "I'm gonna puke."
The teacher glares around and asks, "All right! Now who said that?" Again, Little Akio says, "George Bush to the Japanese Prime
Minister, 1991."
Now furious, another student yells, "Oh yeah? Suck this!"
Little Akio jumps out of his chair waving his hand and shouts to the teacher, "Bill Clinton, to Monica Lewinsky, 1997!"
Now with almost mob hysteria someone said, "You little shit! If you say anything else, I'll kill you!"
Little Akio frantically yells at the top of his voice, "Michael Jackson to the children testifying against him, 2004."
The teacher fainted.
As the class gathered around the teacher on the floor, someone said, "Oh Shit; we are finished".
Little Akio said quietly, "Americans, if Donald Trump gets elected."

Tuesday, August 9, 2016

ระลึกถึงศาสตราจารย์ ดร. เฟรเดอริค จอห์น เบเคอร์ (Frederick John Baker)

ระลึกถึงศาสตราจารย์ ดร. เฟรเดอริค จอห์น เบเคอร์ (Frederick John Baker)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com
แปละและเรียบเรียง

Keywords: เฟรเดอริค จอห์น เบเคอร์ (Frederick John Baker), orbituary, โรซาลี เกียชิโน เบเคอร์, Prof Dr. Rosalie Giacchino-Baker


ภาพ Dr. Fred Baker ถ่ายร่วมกับคณบดีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยคณบดี เจย์ ฟินี่ (Dr. Jay Fiene)


ภาพ ถ่ายร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตที่บ้านของคณบดี เจย์ ฟินี่ (Dr. Jay Fiene)



ภาพ ที่สวนหลังบ้านของท่านคณบดี

ศาสตราจารย์ ดร. เฟรเดอริค จอห์น เบเคอร์ (Frederick John Baker) เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1941 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2014 ท่านเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณที่มหาวิทยาลัย Cal Poly Pomona (1988-1993) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นอดีตอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่เออร์ไวน์ (U.C. Irvine) และมหาวิทยาลัย Central Michiggan University ท่านได้จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Central Michigan University และปริญญาโทที่ Antioch University และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน (Michigan State University) ท่านทำงานอาสาสมัครในหน่วยงาน Peace Corps เป็นเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (Foreign Service Officer) เป็น Fullbright Fellow และเป็นผู้อำนวยการพัฒนาครู (Teacher Corps Director) ทำงานในประเทศไทยในระดับพูดภาษาไทยและภาษาลาว และภาษาถิ่นอีสานได้อย่างดี ทำงานใน Micronesia ประเทศอังกฤษ จีน เมกซิโก ลัตเวีย ไมโครนีเซีย มาเลเซีย กิยานา เยเมน ลาว เบลิเซ และเวียตนาม

Dr. Baker ได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย แต่งหนังสือกว่า 120 เรื่อง เชี่ยวชาญภาษาไทย/ลาว ท่านทำงานเป็นที่ปรึกษานานาชาติด้านการพัฒนาหลักสูตร ครุศึกษา (Teacher Education) และนโยบายการศึกษา ท่านมีบิดาและมารดาที่เสียชีวิตไปก่อนแล้ว คือ Benjamin G. Baker และ Mary R. Ross Baker ท่านมีภรรยา คือ ศาสตราจารย์ ดร. โรซาลี เกียชิโน เบเคอร์ (Prof Dr. Rosalie Giacchino-Baker ซึ่งสมรสและใช้ชีวิตร่วมกันมา 47 ปี มีบุตรธิดา 3 คน ได้แก่ Sarah Baker, John Baker และภรรยา Rachelle Baker, และ Mike Baker และภรรยา Tamar Baker; มีหลาน 3 คน คือ Niko Guevara, Ben Baker และ Isabella Baker.

ดร. เฟรเดอริค จอห์น เบเคอร์มีน้องชายชื่อ Floyd Baker ซึ่งมีภรรยาชื่อ Lee Baker ดร. เบเคอร์มีสะไภ้ 3 คน ได้แก่ Mary Crosetto, Jean Giacchino, และ Jo Connor และสามี Matt Connor พร้อมด้วยหลานชายและหลานสาว ดร. เบเคอร์ชอบเล่นกอล์ฟ และจะมีเพื่อนนักกอล์ฟอยู่มากมาย การจากไปของท่านจะมีผู้ระลึกถึงท่านอยู่ทั่วโลก

ในการมาร่วมงาน หรือระลึกถึงท่าน โปรดบริจาคเป็นเงินเข้ากองทุน Fred & Rosalie Baker Study Abroad Scholarship จ่ายไปที่กองทุนของมหาวิทยาลัย CSUSB Philanthropic Foundation หรือติดต่อไปที่ CSUSB, Alumni Office, AD 121--ATTN Terri Carlos, 5500 University Pkwy, San Bernardino, CA 92407 (909-537-7576)


แปลและเรียบเรียงโดย ประกอบ คุปรัตน์ (Pracob Cooparat) จากความที่ตีพิมพ์ใน Los Angeles Time วันที่ 7-11 ตุลาคม ค.ศ. 2014 อ่านได้ที่ http://www.legacy.com/obituaries/latimes/obituary.aspx?pid=172716375#sthash.UKK9ceO7.dpuf

Monday, July 25, 2016

ทิม เคน (Tim Kaine) ได้รับเลือกชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐ ประกอบ คุปรัตน์

ทิม เคน (Tim Kaine) ได้รับเลือกชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐ

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: politics, การเมือง, governance, การปกครอง, สหรัฐอเมริกา, รองประธานาธิบดี, Vice president, ทิม เคน, Tim Kaine

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia


ภาพ ทิม เคน (Tim Kaine)

ทิม เคน
Tim Kaine
วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกา จากรัฐเวอร์จิเนีย
United States Senator
from Virginia
กำลังดำรงตำแหน่ง
Incumbent
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ
Assumed office
January 3, 2013
Serving with Mark Warner
รับตำแหน่งก่อนหน้านี้โดย
Preceded by
ประธานคณะกรรมการพรรคดีโมแครต
Chair of the Democratic National Committee
อยู่ในตำแหน่ง
In office
January 21, 2009 – April 5, 2011
ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้
Preceded by
ผู้ดำรงตำแหน่งต่อมา
Succeeded by
Donna Brazile (Acting)
ผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียคนที่ 70
70th Governor of Virginia
อยู่ในตำแหน่งในช่วง
In office January 14, 2006 – January 16, 2010
รองผู้ว่าการรัฐ
Lieutenant
รับตำแหน่งก่อนหน้านี้โดย
Preceded by
ผู้รับตำแหน่งต่อมาก
Succeeded by
ผู้ช่วยผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียคนที่ 38
38th Lieutenant Governor of Virginia
ดำรงตำแหน่งในช่วง
In office January 12, 2002 – January 14, 2006
ผู้ว่าการรัฐ
Governor
ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้โดย
Preceded by
ผู้ดำรงตำแหน่งต่อมา
Succeeded by
นายกเทศมนตรีคนที่ 76 ของเมืองริชมอนด์
76th Mayor of Richmond
ดำรงตำแหน่งในช่วง
In office
July 1, 1998 – September 10, 2001
ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้า
Preceded by
ผู้ดำรงตำแหน่งต่อมา
Succeeded by
ข้อมูลส่วนตัว
Personal details
เกิดเมื่อ
Born
Timothy Michael Kaine
February 26, 1958 (age 58)
St. PaulMinnesota, U.S.
สังกัดพรรคการเมือง
Political party
คู่ครอง
Spouse(s)
Anne Holton (1984–present)
บุตรธิดา
Children
Nat
Woody
Annella
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
Alma mater
นับถือศาสนา
Religion
ลายเซ็น
Signature
Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Tim_Kaine_Signature.svg/128px-Tim_Kaine_Signature.svg.png
Website

ทิม เคน (Tim Kaine) ได้รับเลือกชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐในนามตัวแทนพรรคดีโมแครต ร่วมทีมกับนางฮิลลารี คลินตัน (Hillary Clinton)

ทิม ไมเคิล เคน (Timothy Michael "Tim" Kaine) เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1958 (born February 26, 1958) เป็นนักกฎหมายและนักการเมือง เป็นวุฒิสมาชิกผู้ได้รับการเลือกครั้งแรกเป็นตัวแทนจากรัฐเวอร์จิเนียเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เขาได้รับเลือกให้เข้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในทีมของนางฮิลลารี คลินตัน

ทิมเกิดที่เมืองเซนต์ปอล รัฐมิเนโซตา เขาจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) อันเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุด และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เขาเคยทำงานในภาคเอกชน เป็นอาจารย์ผู้สอนในคณะกฎหมายของมหาวิทยาลัยริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย ทิมได้เข้าทำงานภาครัฐเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1994 โดยได้เป็นคณะกรรมการเมืองริชมอนด์

เขาได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองริชมอนด์ในปี ค.ศ. 1998 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการรัฐในช่วงปี ค.ศ. 2006 ถึง 2010 ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการพรรคคนที่ 51 ทำหน้าที่ในช่วง ค.ศ. 2009 – 2011 และได้สมัครชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกตัวแทนจากรัฐเวอร์จิเนีย โดยชนะคู่แข่งจากพรรครีพับลิกัน จอร์จ แอลเลน (George Allen) ซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกและผู้ว่าการรัฐ ด้วยคะแนนเสียง 53% โดยแอลเลนได้ 47% และได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 2013

ทิม เคนเป็นนักการเมืองที่มีลักษณะสมบูรณ์แบบ มีความสามารถในรอบด้าน แม้จะไม่โดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เขาเป็นนักการเมืองในสายกลางซ้าย เป็นคนที่ทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายตรงข้ามได้ เป็นนักพูดที่ดีปานกลาง แต่พูดภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่ว เขาจะเป็นตัวแสดงความมั่นใจให้กับคนเชื้อสายเมกซิกันหรือลาติโน ซึ่งมีอยู่ถึง 40 ล้านคนที่พูดภาษาสเปน มีหลายฝ่ายอยากเห็นฮิลลารี คลินตันเลือกคนที่เป็นหัวเสรีนิยมกว่านี้ เป็นคนปากกล้าจะได้ไว้ต่อกรกับฝ่ายของโดนัลด์ ทรัมป์


ทิม เคนจะเป็นนักการเมืองที่เหมาะแก่การทำงานช่วงเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ว เขามีประสบการณ์ภาคเอกชน เคยมีประสบการณ์บริหารทั้งในระดับเมืองและรัฐ โดยเคยเป็นทั้งนายกเทศมนตรีและผู้ว่าการรัฐ ฮิลลารี คลินตันปัจจุบันอายุ 68 แล้ว หากได้เป็นประธานาธิบดีและดำรงตำแหน่ง 2 สมัย ก็คงจะอายุประมาณ 76 ปี ทิม เคนปัจจุบันอายุ 58 ปี หากอีก 8 ปีข้างหน้า เขาก็จะยังมีอายุ 66 ปี ซึ่งยังถือว่าอายุไม่มาก