Saturday, January 28, 2017

สเปนวางแผนจะสร้างชุมชน Superblocks ที่ไม่ใช้รถยนต์ แม้จะถูกต่อต้าน

สเปนวางแผนจะสร้างชุมชน Superblocks ที่ไม่ใช้รถยนต์ แม้จะถูกต่อต้าน

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “Spain's plan to create car-free 'superblocks' is facing protests.” งานเขียนของ Leanna Garfield ในวันที่ Jan. 24, 2017, 5:32 PM

ใน Superblocks ในเมืองบาเซโลนา ประเทศสเปน ในชุมชนที่ออกแบบใหม่สำหรับเมืองใหญ่ อยู่กันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น คืนถนนให้กับประชาน โดยคนเดินกันมากขึ้น ใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลง เด็กๆวิ่งเล่นได้อย่างปลอดภัยขึ้น และหวังว่าจะทำให้ชุมชนได้อยู่ดีมีชีวิตยืนยาว และอย่างมีความสุข


ภาพ ถ่ายจากมุมสูงโดย Eixample เขตหนึ่งของเมืองบาเซโลนา ประเทศสเปน ในบริเวณ Superblocks ที่ได้ทดลองนี้ไม่ต้อนรับรถยนต์ในเขต Downtown ของเมืองบาเซโลนา

ในเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมา (2017) เมืองได้สร้าง Superblock ใหม่ขึ้นมา เป็นบริเวณที่ปลอดจากการใช้รถยนต์ในพื้นที่สาธารณะ เขต Superblock ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 40 เอเคอร์ หรือ 101.2 ไร่ อยู่ในเขต El Poblenou นับเป็นเขตแรกของ 6 เขต Superblocks ทั่วไปในเมืองบาเซโลนา

ในปี ค.ศ. 2018 แต่ละ Superblock จะมี Block ทั่วไปอยู่ 12 แห่ง เป็นเขตที่เป็นมิตรต่อคนเดินถนน ส่วนคนขับรถยนต์ถูกบังคับโดยปริยายที่ต้องอ้อมไปทางอื่น

แต่ตามข้อมูลของ CityLab ไม่ใช่ว่าทุกคนจะยินดีกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผน

ในวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2018 บางส่วนของชาวชุมชน El Poblenou ได้ออกมาเดินประท้วงตามท้องถนนต่อต้านการเกิด Superblock ใหม่ ถึงแม้จะได้มีการทดสอบทำ Superblocks มาแล้ว 2 แห่ง ในปี ค.ศ. 2005 ชาวเมืองที่ประท้วงให้เหตุผลว่า มันทำให้การเดินทางไปสู่ศูนย์กลางของเมืองล่าช้าและยุ่งยากขึ้น ส่วนอื่นๆบอกว่าเพราะไม่ได้รับข้อมูลให้เตรียมตัวล่วงหน้า ส่วนธุรกิจในท้องถิ่นกังวลว่ามันจะแทรกแซงการทำมาหากินของพวกเขา เพราะจะทำให้เขาขนของเข้าออกได้ในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

รถยนต์จะได้รับอนุญาตในเขต Superblocks เมืองบาร์เซโลนา จะเป็นของชาวท้องถิ่นเอง ซึ่งจะต้องขับขี่อย่างช้ามาก และขับได้ในเขตที่ตีเส้นที่ดำ (Black lines) ตามที่ปรากฏใน Diagram ที่แสดงนี้
แต่ Salvador Rueda ผู้อำนวยการโครงการไม่ได้เป็นกังวลในเรื่องนี้ Superblocks จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งที่ทำให้ชาวชุมชนได้คุ้นเคย

มักจะมีการต่อต้านความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ เมื่อท่านต้องไปแตะต้องรถยนต์ คนมักจะอ่อนไหวในเรื่องนี้” Salvador Rueda กล่าว

บลอคพิเศษ หรือ Superblocks ไม่ใช่ของใหม่ในเมืองบาเซโลนา ในประเทศสเปน มันได้มีการสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1993 ใกล้กับโบสถ์ประวัติศาสตร์ที่ชุมชน Gracia ในศูนย์กลางของเมืองหลวง ในกลางเดือนมกราคม ทีของ Rueda ได้เผยรายงาน Gracia Superblock พบว่าคนเดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ขี่จักรยานเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในช่วงปี ค.ศ. 2007 – 2016 ในขณะเดียวกัน การขับรถยนต์โดยทั่วไปลดลงร้อยละ 26 และลดลงมากถึงร้อยละ 40 ในเขตถนนภายใน

Rueda กล่าว “เราเหมือนจะลืมไปว่า เกือบตลอดเวลา มีคนเดินถนนมากกว่าคนขับรถยนต์” เขากล่าวต่อ “ในปัจจุบันที่ชุมชน Gracia มีเด็กๆเล่นตามถนน ไม่มีใครอยากกลับไปมีชุมชนในแบบเดิม”
จากรายงานดังกล่าว โครงการของ Rueda จะขยายงานต่อไป โดยได้รับเงินประมาณ USD10 ล้านจากรัฐบาลของเมืองบาร์เซโลนาในปี ค.ศ. 2016
 Agéncia d'Ecologia Urbana de Barcelona

โครงการ Superblocks เกิดขึ้นด้วยความพยายามที่จะลดมลภาวะทางอากาศ การจราจรในเมืองก็มีรถวิ่งคับคั่ง บาร์เซโลนามีมลพิษทางอากาศสูงกว่ามาตรฐานที่รัฐบาลประเทศสเปนกำหนด เมืองมีปัญหาผู้เสียชีวิตปีละ 1,200 คนต่อปี จากโรคหืด หลอดลมอักเสบ และโรคหัวใจ สิ่งเหล่านี้จะลดลงได้ด้วยการปรับผังเมืองใหม่ ดังในลักษณะของ Superblocks

Rueda ประมาณว่า Superblocks ที่จะขยายใหม่ จะสามารถลดปัญหามลพิษได้ 3 เท่า เพราะเน้นให้คนสัญจรด้วยการเดินถนนและขี่จักรยานเป็นหลัก หากทำสำเร็จรถยนต์จะถูกกำจัดออกไปจากเขตทางแยกถึง 120 แห่ง ลดพื้นที่ถนนลงไปร้อยละ 60 ซึ่งรวมถึง Superblocks 4 แห่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว


ภาพ Barcelona จัดเป็นหนึ่งใน 10 เมืองจักรยานของโลก ผู้คนใช้จักรยานในการเดินทางไปธุระ ไปทำงาน และท่องเที่ยว


ภาพ เมื่อจัดเป็น Superblocks คือการนำเอาอาคารที่สร้างเป็น Blocks อยู่แล้วในเมือง มาจัดทำเป็น Superblocks อันประกอบด้วย กลุ่มอาคาร (Blocks) 9-12 แห่ง ภายใน Superblocks จะไม่ให้รถภายนอกเข้าไปวิ่ง ปรับให้เป็นทางเดินและจักรยานเป็นหลัก ส่วนรถที่ให้บริการ ขนส่งสินค้า รถพยาบาล หรือที่ได้รับสิทธิพิเศษตามความจำเป็นเข้าได้ตามเวลา


ภาพ จักรยานแบบแบ่งใช้ (Sharing) เมื่อประชาชนจะเดินทางไปที่ไหนๆ ใช้ระบบขนส่งสาธารณะสำหรับระยะไกล และเมื่อต้องเดินทางในช่วงที่ยังต้องเดินทางได้อย่างเร็วพอประมาณ คือ 12-15 กม./ชั่วโมง ก็ใช้รถจักรยานดังที่เห็นดัวกล่าว ใช้เสร็จแล้วก็คืนให้ ณ ที่ๆมีที่จอดในลักษณะแบบเดียวกัน

ในการสรรค์สร้าง Superblock ใหม่ ที่ได้มีการประกวดหนึ่งใน El Poblenou สถาปนิก อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาได้ทำงานร่วมกับผู้พักอาศัยและธุรกิจในท้องถิ่น ได้ออกแบบทางเลือกในการทำให้ถนนปลอดรถยนต์ ทางแยกหนึ่งได้กลายเป็นที่เล่นของเด็กๆ (Playground) กองทราย โดยใช้ยางรถยนต์และวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่

เพื่อช่วยให้ประชาชนได้เดินทางโดยไม่ต้องใช้รถยนต์ แผนพัฒนา Superblocks ใหญ่ ได้สร้างทางรถจักรยานยาว 124 ไมล์ภายในปี ค.ศ. 2018

แม้ Superblocks จะต้องใช้เวลาให้คนมีความคุ้นเคย Rueda ได้ให้ข้อสังเกตว่า จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงถนนในเมืองไม่มากนัก ที่มากที่สุดคือการกำหนดให้ถนนมีไว้เพื่อการสัญจรในท้องที่เท่านั้น
ในแผ่นใหม่มีลักษณะหลายอย่างคล้ายกับที่เคยเป็นในเขตเมือง โดย Ildefons Cerdà สร้างสรรค์โดยเขต Eixample ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในสมัยที่ยังไม่มีการใช้รถยนต์ ที่เน้นการสัญจรโดยการเดินถนน ที่ Block จำนวนหลายร้อยที่กระจายอยู่ในเขตย่อยต่างๆ Rueda กล่าว

โดยทั่วไป Block หนึ่งๆมีผู้พักอาศัย 5,000-6,000 คน อาศัยอยู่ในเขตที่มีพื้นที่ 160,000 ตารางฟุต Rueda กล่าวว่าทีมงานของเขาจะทำให้ Block มีขนาดใหญ่ขึ้นไปอีก หากได้รับงบประมาณเพิ่มเติม

 “ที่จริงประชาชนจะได้ครอบครองถนนอย่างที่เราออกแบบ เพียงต้องให้เวลาอีกสักหน่อย” เขากล่าว


ภาพ จักรยานที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยวในเมืองบาร์เซโลนา


ภาพ เมืองบาร์เซโลนาที่สวยงาม ถูกออกแบบมาให้สร้างได้ในความสูงจำกัด มีถนนตัดผ่านเป็นบลอคๆ (Blocks) รถยนต์หรือรถสาธารณะก็วิ่งได้ด้วยความเร็วต่ำ จราจรติดขัด จึงเป็นความจำเป็นที่นักออกแบบได้เสนอให้จัดทำเป็น Superblocks


ภาพ ลักษณะเมืองบาร์เซโลนา อย่างที่เห็นทั่วไป ไม่มีอาคารระฟ้า เกือบทั้งหมดเป็นอาคารแบบ Low Rise


ภาพ จักรยานเช่าใช้ นักท่องเที่ยวที่จะไปเที่่ยวเมืองบาร์เซโลนา ควรศึกษาเรื่องการใช้รถจักรยาน แทนที่จะต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถแทกซี่ ท่านอาจใช้รถจักรยานในการท่องเที่ยวได้


ภาพ นักออกแบบชุมชน Salvador Rueda คนที่ใส่เสื้อสีเข้ม และมีสเวตเตอร์ผูกคอ

Sunday, January 8, 2017

บ้านพักผู้สูงวัยในเนเธอร์แลนด์เสนอให้ที่พักฟรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

บ้านพักผู้สูงวัยในเนเธอร์แลนด์เสนอให้ที่พักฟรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “THE NETHERLANDS - Dutch nursing home offers rent-free housing to students.” โดย CAREY REED  April 5, 2015 at 1:19 PM EST

บทความนี้อาจจะเก่าบ้าง แต่ก็เป็นประโยชน์ เป็นความคิดใหม่ในการดูแลผู้สูงวัย ในประเทศไทยเคยได้ยินว่ามีโครงการบ้านสามวัย หรืออะไรทำนองนี้ และมีสมเด็จพระเทพรัตน์ไปเปิดหรือเยี่ยมโครงการ ฝรั่งเขาเรียก Intergenerational program หรือโครงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนวัยที่ต่างกัน
ขอขอบคุณคุณแพม ที่แนะนำเรื่องให้อ่านครับภาพ นักศึกษา Onno Selbach กำลังมีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในบ้านพักผู้สูงวัย Humanitas ในประเทศเนเธอร์แลนด์ Selbach ได้ช่วยสร้างโปรแกรมสหสัมพันธ์ระหว่างผู้ต่างวัย ที่ทำให้นักศึกษาได้มีที่พักฟรี ภาพด้วยความอนุเคราะห์ของ Humanitas

บ้านพักคนชราในประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้พักร่วมกับคนชรา โดยไม่เสียค่าเช่า นับเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่ลดผลกระทบในทางลบต่อผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆกับการได้ที่พักอาศัยฟรีในบ้านพักคนชราที่ชื่อ Humanitas Retirement Home ที่เมือง Veventer ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยนักศึกษาต้องใช้เวลาอย่างน้อยเดือนละ 30 ชั่วโมงทำหน้าที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีแก่ผู้สูงวัย

นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายกับสมาชิกบ้านผู้สูงวัย เช่น การดูกีฬาร่วมกัน การร่วมฉลองงานวันเกิด และที่สำคัญที่สุดคือร่วมไปกับผู้สูงอายุที่ป่วย และช่วยลดความรู้สึกถูกละทิ้ง

ทั้งการถูกปล่อยโดดเดี่ยวและการต้องอยู่โดยลำพังในทั้งชายและหญิงสูงวัย เป็นเหตุให้อัตราการเสียชีวิตในผู้สูงวัย ตามรายงานในปี ค.ศ. 2012 ของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐ

“บรรดานักศึกษาทำหน้าที่ดึงโลกภายนอกเข้ามาภายในบ้านพักคนชรา เป็นการสร้างความอบอุ่นและการได้สัมผัส” Sijpkes กล่าว

นักศึกษา 6 คน จากมหาวิทยาลัยในบริเวณ Saxion และ Windesheim ได้พักอาศัยร่วมกับผู้สูงวัยจำนวน 160 คน เขาได้รับอนุญาตให้เข้าและออกได้โดยอิสระ ตราบใดที่ปฏิบัติตามกฎข้อหนึ่ง คือ ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้สูงวัย

Sijpkes พูดในเชิงขำขันว่าเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับคนหนุ่มสาวที่มาพักในสถานที่ผู้สูงวัย เพราะบรรดาผู้สูงวัยที่อาศัยในชุมชนนี้มักมีปัญหาด้านการได้ยิน

โปรแกรมเริ่มต้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อ Sijpkes ได้รับคำขอจาก Onno Selbach นักศึกษาคนหนึ่งที่บ่นว่าบ้านพักของมหาวิทยาลัยมีเสียงดังและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดี Sijpkes ได้ตอบสนอง และหาทางออกแบบโปรแกรมแลกเปลี่ยนที่พักสำหรับคนต่างวัย


โปรแกรมสำหรับคนต่างวัยอยู่ร่วมกันนี้มีอยู่บ้างแล้ว ดังในเมือง Lyons ในประเทศฝรั่งเศส ที่เมือง Cleveland ในรัฐ Ohio ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลจาก International Association of Homes and Services for the Ageing มีโปรแกรมหนึ่งที่ได้เริ่มที่เมือง Barcelona ประเทศสเปนในราวทศวรรษที่ 1990s และได้มีการนำไปปฏิบัติในเมืองต่างๆกว่า 20 เมืองทั่วประเทศสเปน

Wednesday, January 4, 2017

ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค Andrew M. Cuomo เสนอให้การอุดมศึกษาฟรีแก่นักศึกษาของรัฐ

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “Cuomo Proposes Free Tuition at New York State Colleges for Eligible Students.” – โดย  JESSE McKINLEY, JAN. 3, 2017


ภาพ ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค นายแอนดรู เอม คูโอโม (Andrew M. Cuomo) นั่งแถลงข่าวการอุดมศึกษาฟรีแก่ชาวนิวยอร์ค ร่วมกับนายเบอร์นี แซนเดอร์ (Bernie Sanders) 

ที่เมืองอัลบานี (Albany, NY) เมืองหลวงของรัฐนิวยอร์ค ผู้ว่าการรัฐ นายแอนดรู เอม คูโอโม (Andrew M. Cuomo) ประกาศแผนในเช้าที่ผ่านมา เสนอให้รัฐนิวยอร์คไม่เก็บค่าเล่าเรียนแก่บุตรธิดาของครอบครัวคนมีรายได้ระดับกลางและน้อยของรัฐ

ในแผนของรัฐ นักศึกษาผู้ที่ได้รับเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือในสถาบันอุดมศึกษาของเมืองนิวยอร์ค (New York City, NY) ซึ่งรวมถึงระบบวิทยาลัยชุมชนของรัฐ หากครอบครัวมีรายได้ USD125,000 ต่อปี จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ในปัจจุบัน ครอบครัวชาวนิวยอร์คร้อยละ 80 มีรายได้ต่ำกว่านี้

นายคูโอโม จากพรรคดีโมแครต เปิดเผย ณ วิทยาลัยชุมชนที่ LaGuardia Community College ที่เขต Queens พร้อมกับนายเบอร์นี แซนเดอร์ (Bernie Sanders) แห่งรัฐเวอร์มอนต์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเห็นว่าหนี้เพื่อการศึกษาของนักศึกษาได้ทำลายโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่ของอเมริกัน

สิ่งที่เขาจะทำนี้เรียกว่า “ทุนเอกเซลซีเออร์” (Excelsior Scholarship) ทั้งนี้จะทำให้นักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับทุน โดยเป็นการเติมให้เต็มจากที่อาจได้รับเงินยืมและทุนจากรัฐบาลกลาง
ผู้ว่าการรัฐคูโอโมหวังจะเริ่มทำตามความคิดนี้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มได้ในเวลา 3 ปี ทั้งนี้แม้ว่าโครงการนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติ ถึงแม้ว่าฝ่ายผู้ว่าการรัฐและฝ่ายนิติบัญญัติมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการและกรณีอื่นๆ

ในปัจจุบัน รัฐได้ให้เงินสนับสนุนระบบอุดมศึกษาปีละเกือบหนึ่งพันล้านเหรียญ ด้วยโครงการสนับสนุนค่าเล่าเรียนอยู่แล้ว

เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนใหม่นี้ จะมีผลในปี ค.ศ. 2019 มีมูลค่าประมาณปีละ USD 163 ล้าน (State University of New York)

ในปัจจุบัน นักศึกษาที่เป็นประชากรผู้พำนักในรัฐ (State residents) จะจ่ายค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐปีละ USD6,470 และหากเรียนในระบบวิทยาลัยชุมชน 2 ปี จะจ่ายค่าเล่าเรียนปีละ USD 4,350 ค่าเล่าเรียนในระบบอุดมศึกษาของเมืองนิวยอร์ค อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกัน


นายคูโอโม ซึ่งเป็นนักการเมืองสายกลางที่มีคนคาดเดาว่าจะสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี แต่มีประวัตินโยบายเอนไปทางซ้ายในช่วงดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐในสมัยที่สองนี้ ดังเช่น เขารณรงค์เรื่องค่าแรงงานขั้นต่ำ การจ่ายชดเชยแก่ครอบครัวเมื่อคลอดบุตร แต่ขณะเดียวกัน คูโอโอได้รับคำวิจารณ์จากฝ่ายหัวก้าวหน้าที่บางครั้งเขาต้องทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายพรรครีพับลิกันที่ครองเสียงในสภาของรัฐ

Obamacare - นิติบัญญัติเพื่อปกป้องผู้ป่วยและการทำให้มีค่ารักษาพยาบาลที่รับได้ (Patient Protection and Affordable Care Act)

Obamacare - นิติบัญญัติเพื่อปกป้องผู้ป่วยและการทำให้มีค่ารักษาพยาบาลที่รับได้ (Patient Protection and Affordable Care Act)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

นิติบัญญัติเพื่อปกป้องผู้ป่วยและการทำให้มีค่ารักษาพยาบาลที่รับได้
(
Patient Protection and Affordable Care Act)

ชื่อเต็ม
Long title
The Patient Protection and Affordable Care Act
คำย่อที่ใช้
Acronyms(colloquial)
PPACA, ACA
คำที่คนนิยมเรียก
Nicknames
Affordable Care Act, Health Insurance Reform, Healthcare Reform, Obamacare
ทำให้เกิดกฎหมาย
Enacted by
มีผลใช้เมื่อ
Effective
มีนาคม ค.ศ. 2010
March 23, 2010; 6 years ago
Most major provisions phased in by January 2014; remaining provisions phased in by 2020
Citations
กฎหมายสาธารณะ
Public law
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Statutes at Large
124 Stat. 119 through 124 Stat. 1025(906 pages)
ประวัติกฎหมาย
Legislative history
Introduced in the House as the "Service Members Home Ownership Tax Act of 2009" (H.R. 3590) by Charles Rangel (DNY) on September 17, 2009
Committee consideration by Ways and Means
Passed the House on October 8, 2009 (416–0)
Passed the Senate as the "Patient Protection and Affordable Care Act" on December 24, 2009 (60–39) with amendment
House agreed to Senate amendment on March 21, 2010 (219–212)
Signed into law by President Barack Obama on March 23, 2010
การแก้ไขสำคัญ
Major amendments
Health Care and Education Reconciliation Act of 2010
Comprehensive 1099 Taxpayer Protection and Repayment of Exchange Subsidy Overpayments Act of 2011
กรณีสู่ศาลสูงของสหรัฐอเมริกา
United States Supreme Court cases


นิติบัญญัติเพื่อปกป้องผู้ป่วยและการทำให้ค่ารักษาพยาบาลที่รับได้ (Patient Protection and Affordable Care Act) มีชื่อเรียกย่ออย่างเป็นทางการว่า PPACA หรือ The Affordable Care Act (ACA) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า โอบามาแคร์” Obamacare นิติบัญญัตินี้ได้มีการพูดถึง ได้มีความพยายามมาหลายครั้งที่จะปฏิรูประบบดูแลสุขภาพของคนอเมริกัน และในท้ายที่สุดในวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2010 ประธานาธิบดีบารัค โอบามาได้ลงนามในนิติบัญญัติที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบดูแลสุขภาพของอเมริกา หลังจากได้มีการดำเนินการมาแล้วครั้งหนึ่งที่เรียกว่า Medicare และ Medicaid ในปี ค.ศ.1965 ภายใต้นิติบัญญัตินี้ โรงพยาบาล แพทย์จะปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาพยาบาลทั้งทางด้านการจัดการด้านการเงิน เทคโนโลยี และทางคลินิก เพื่อทำให้ผลบริการทางการแพทย์ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายถูกลง ทำให้บริการรักษาได้กระจายตัวและเข้าถึงได้

Obamacare ขอเรียกอย่างง่ายๆครับ คือความพยายามที่จะเพิ่มคุณภาพการประกันสุขภาพและทำให้ค่ารักษาพยาบาลที่คนรับได้ ลดอัตราค่าประกันสุขภาพ ขยายบริการการประกันสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายของรัฐและบุคคลด้านค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล นิติบัญญัตินี้ได้นำกลไกทางกฎหมาย การกำหนดบังคับ (Mandates) ให้การสนับสนุน (Subsidies) และเสนอแลกเปลี่ยนการประกันสุขภาพ (Insurance exchanges) กฎหมายทำให้ฝ่ายผู้ให้ประกันดังกรณีของบริษัทประกันสุขภาพ (Insurers) ต้องรับประกันสุขภาพทุกคน ครอบคลุมรายละเอียดส่วนหนึ่ง โดยไม่เพิ่มอัตราค่าประกัน ไม่ว่าผู้ขอประกันจะมีสถานะสุขภาพแต่เดิมมาอย่างไร หรือมีเพศใด เรื่องเพศนี้ต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่จะจ่ายค่าประกัน แม้ในสภาพจริง ชายมีอายุสั้นกว่าหญิงถึง 5-7 ปี ในปี ค.ศ. 2011 คณะอนุกรรมการด้านค่าใช้จ่ายได้ประมาณว่า Obamarecare หรือ ACA นี้ จะลดค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่เกิดขึ้น และลดค่าใช้จ่ายด้าน Medicare ที่มีมาเดิมลง

ในวันนี้ (มกราคม, 2017) นิติบัญญัติ ACA หรือ Obamacare ได้ผ่านการต่อสู้อย่างหนักในรัฐสภา กลายเป็นประเด็นที่แบ่งแยกสภาเป็นสองขั้วที่ไม่มีการประสานข้อตกลง ฝ่ายหนึ่งเสนอ ฝ่ายหนึ่งทำให้ตก มีการต่อสู้กันทางการเมืองไม่ใช่เพียงในระดับรัฐบาลกลาง แต่ในระดับรัฐบาลของแต่ละรัฐ ได้รับการต่อต้านทั้งจากกลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มสหภาพแรงงาน และธุรกิจขนาดย่อย ศาลสูงสหรัฐเองยับยั้ง ACA ด้วยเงื่อนไขที่บังคับบุคคลที่ต้องใช้การเงินจากรัฐบาลกลาง และพบว่ารัฐแต่ละรัฐ (States) ไม่สามารถถูกบังคับให้เข้าร่วมในการขยายบริการ Medicaid และพบว่ากฎหมายสนับสนุนให้แต่ละบุคคลให้จ่ายค่าประกันสุขภาพนั้นได้มีอยู่ในทุกรัฐ ไม่ใช่เพียงกลุ่มที่ต้องปรับให้มีการแลกเปลี่ยนบริการนี้กับรัฐ

อย่างไรก็ตาม พบว่านิติบัญญัตินี้ได้ลดเปอร์เซนต์คนที่ไม่ได้มีประกันสุขภาพ จากการศึกษาโดย CDC อัตราส่วนของคนไม่มีประกันเลยได้ลดลงจากร้อยละ 16.0 ในปี ค.ศ. 2010 เหลือ 8.9 ในระหว่างเดือนมกราคม-กรกฏาคม ค.ศ. 2016


คณะกรรมการด้านงบประมาณของรัฐสภา (Congressional Budget Office) รายงานว่า ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 ได้มีคนประมาณ 23 ล้านคนได้รับการประกันสุขภาพด้วยผลจากกฎหมายฉบับนี้ 12 ล้านคนได้รับการครอบคลุมด้วยการแลกเปลี่ยนประกันให้เหมาะสมกว่าเดิม (มี 10 ล้านคนที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อให้จ่ายค่าประกันได้) และ 11 ล้านคนได้มีประกันด้วย Medicaid ในปี ค.ศ. 2017 เกือบร้อยละ 70 ของผู้รับประกันจ่ายเพียงน้อยกว่า USD75 ต่อเดือนหลังจากได้รับการสนับสนุน (Subsidies) ซึ่งลดลงอย่างมากกว่าก่อนที่ยังไม่ได้มีระบบนี้ มูลนิธิไคเซอร์ (Kaiser Foundation) ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพแบบดี (Healthcare Premiums) ที่ทางนายจ้างจ่ายให้คนทำงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 69 ในช่วง ค.ศ. 2000-2005 แต่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 27 ในระหว่าง ค.ศ. 2010 ถึง 2015 และเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 ในช่วงปี ค.ศ. 2015-2016


ภาพ คนรณรงค์สนับสนุน Obamacare คนที่เห็นประโยชน์ และเขาได้รับการครอบคลุมจากกฏหมาย


ภาพ คนที่เห็นประโยชน์ของ Obamacare แต่ต่อไปนี้ จะเป็นเรื่องที่ฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย และได้ประสบกับความเปลี่ยนแปลงแล้ว จะได้บอกแก่นักการเมืองทั้งสองฝ่าย ทั้งรีพับลิกัน และดีโมแครต ว่าการมีระบบ Universal Healthcare นั้นมีดีอย่างไร และมีอะไรที่ควรต้องปรับปรุง


ภาพ Donald Trump หาเสียงด้วยการประกาศจะคว่ำ Obamacare โดยการ Repeal และ Replace กล่าวคือ การปรับแก้กฏหมาย และ หากเป็นไปได้ ก็เลิก Obamacare และหาทางออกที่ดีกว่า ถูกกว่า และประชาชนมีทางเลือก


ภาพ ฝ่ายบริหารนับแต่ต้นปี 2017 เป็นต้นไปจะเป็น Donald Trump จากพรรครีพับลิกัน ฝ่ายพรรคดีโมแครตที่สนับสนุน Obamacare จะเหลือสมาชิกในสภาที่เป็นคนส่วนน้อย แต่ประเด็นคือ แล้วตัว Obamacare เองนั้น ประชาชนเริ่มเห็นประโยชน์แล้วหรือยัง ในภาพ Chuck Schumer ผู้นำฝ่ายค้านในสภา จะเป็นหนึ่งในผู้นำที่จะยืนหยัดให้กับ Obamacare ในยุครัฐบาลทรัมป์ (Trump's Administration)


ภาพ Poster แสดงข้อมูลของค่าใช้จ่ายด้านการประกันสุขภาพที่สูงขึ้นด้วย Obamacare แต่ แต่ฝ่ายที่สนับสนุนก็จะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่ง ค่าประกันสูงขึ้น เพราะคนที่ไปรับประกันในช่วงแรก คือคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีประวัติป่วยเป็นเบาหวาน หัวใจ โรคอ้วน ฯลฯ แต่คนที่มีสุขภาพที่ดียังไม่เข้าร่วมประกัน