Sunday, November 30, 2014

ตระกูลแวนเดอร์บิลท์ (Vanderbilt family) ตระกูลที่เคยมั่งคั่งที่สุดในอเมริกา

ตระกูลแวนเดอร์บิลท์ (Vanderbilt family) ตระกูลที่เคยมั่งคั่งที่สุดในอเมริกา

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Updated: Monday, December 1, 2014

Keywords: ประวัติศาสตร์, เศรษฐกิจ, สหรัฐอเมริกา, แวนเดอร์บิลท์ (Vanderbilt family, กิจการเดินเรือ, shipping, การรถไฟ, railway

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

ความนำ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีคำกล่าวว่าความมั่งคั่งของตระกูลใดๆ มักจะคงอยู่ได้ไม่เกิน 3 ชั่วคน และหลังจากนั้นก็จะลดความสำคัญลง กิจการของครอบครัวแม้จะยังคงชื่อไว้ แต่ก็จะเปลี่ยนมือไปสู่คนกลุ่มอื่นๆ บ้านใหญ่ที่เคยอยู่ ก็จะถูกขายหรือทุบทำลายเพื่อใช้พื้นที่ทำกิจการอื่นๆที่ให้มูลค่าตอบแทนทางธุรกิจมากกว่าต่อๆไป

ครอบครัวแวนเดอร์บิลท์ (Vanderbilt) เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นประจักษ์พยานของการเกิดและการดับสูญ ไม่มีครอบครัวใดหรือราชวงศ์ใดที่จะคงอยู่ได้อย่างยืนยาวตลอดไป แต่สิ่งที่จะคงอยู่ได้แท้จริง คือสิ่งที่เขาได้มอบไว้ให้แก่สังคมต่อๆมา ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย โรงพยาบาล กองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ดินเพื่อสาธารณะ ฯลฯ จะยังคงปรากฏด้วยชื่อของวงศ์ตระกูลหรือตัวเขาที่ติดตราตลอดไป


ภาพ หนึ่งในคฤหาสน์ของบุคคลในตระกูลแวนเดอร์บิลท์ เมื่อสถานะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ก็ต้องขายทิ้ง หลายแห่งถูกเก็บรักษาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพ สุสานของตระกูลแวนเดอร์บิลท์The Vanderbilt family mausoleum

ตระกูลแวนเดอร์บิลท์
Vanderbilt

เชื้อสาย
Ethnicity
อเมริกัน-ดัช
Dutch-American
เขตในสหรัฐอเมริกา
Current region
ฝั่งตะวันออกของอเมริกา
United States East Coast
แรกเริ่มสะกดว่า
Earlier spellings
Van der Bilt, van Derbilt
แหล่งกำเนิด
Place of origin
สมาชิกครอบครัวที่มีชื่อเสียง
Notable members
ที่พัก
Estate
ชื่อและความหมาย
Name origin and meaning
Dutch Van de[r] Bilt("from De Bilt")

แวนเดอร์บิลท์ (Vanderbilt family) เป็นตระกูลชาวดัช (Dutch, Netherlands) หนึ่งที่ได้เติบโตมั่งคั่งในสหรัฐอเมริกา ในยุคก้าวสู่ความมั่งคั่ง (Gilded Age) ความสำเร็จของตระกูลเกิดจากการมีธุรกิจเดินเรือและอาณาจักรรถไฟ (Shipping and railroad empires) ซึ่งเริ่มโดยนายคอเนลเลียส แวนเดอร์บิลท์ (Cornelius Vanderbilt) ครอบครัวได้ขยายกิจการไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ และรวมถึงกิจกรรมสาธารณกุศล ลูกหลานตระกูลเมื่อมีความมั่งคั่งแล้วก็สร้างคฤหาสหรูเอาไว้มากมาย รวมทั้งที่ถนนสายที่ 5 อันมีชื่อเสียงของเกาะแมนฮัตตันของเมืองนิวยอร์ค (Manhattan, New York City) คฤหาสน์ดูร้อน (Summer Cottage) ที่เมืองนิวพอร์ต รัฐโรดไอซ์แลนด์ (Newport, Rhode Island) บ้านบิลมอร์ ที่รัฐแคโลไรน่า (Bilmore House, North Carolina) และบ้านหรูอื่นๆอีกมาก

ความหรูหรามั่งคั่งของตระกูลแวนเดอร์บิลท์ยืนยาวจนกลางศตวรรษที่ 20 เมื่อบ้านที่ถนนสายที่ 5 ในเขตแมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์คต้องถูกทำลายลง และบ้านหรูอื่นๆของตระกูลต้องขายและกลายเป็นพิพิธภัณฑ์หรือกิจการอื่นๆ การล่มสลายของตระกูลแวนเดอร์บิลท์ถูกขนานนามว่า “การล่มสลายของราชวงศ์แวนเดอร์บิลท์” (Fall of the House of Vanderbilt) แม้ปัจจุบันความมั่งคั่งของตระกูลได้ลดลงไปอย่างมาก แต่ตระกูลแวนเดอร์บิลท์ก็ยังได้ชื่อว่าเคยเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา

ครอบครัวแวนเดอร์บิลท์ยังปรากฏในอเมริกาฝั่งตะวันออก บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นเชื้อสายของตระกูล ได้แก่ แซนดรา ทอปปิง (Sandra Topping) หลานสาวของ Alfred Gwynne Vanderbilt นักออกแบบเสื้อผ้า Gloria Vanderbilt มีลูกชายคนหนึ่ง คือ Anderson Cooper ซึ่งเป็นผู้ประกาศขาวและจัดรายการข่าวชื่อดังของโทรทัศน์ CNN


ภาพ ส่วนหนึ่งของวิทยาเขตมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลท์ (Vanderbilt University) ที่ริเริ่มก่อตั้งด้วยเงินส่วนหนึ่งของตระกูลแวนเดอร์บิลท์