Friday, January 29, 2016

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ PHARMACIES และ DRUGSTORES ในประเทศญี่ปุ่น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ PHARMACIES และ DRUGSTORES ในประเทศญี่ปุ่น

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สุขภาพ, health, อนามัย, healthcare, ร้านขายยา, pharmacy, drugstores, ประเทศญี่ปุ่น, Japan, คนญี่ปุ่น, Japanese

Facts about Japanese Pharmacies
เมื่อจำเป็นต้องหายาที่จะใช้ในประเทศญี่ปุ่น

ร้านขายยา = Pharmacy /Drugstore =薬局

แม้ใน Google Translate ก็ไม่ได้แปลให้ต่างกัน

เมื่อเดินทางต่างประเทศต้องสนใจเรื่องยา และร้านขายยา

ยาประจำตัวสำหรับผู้มีโรคประจำตัว และได้รับยาที่แพทย์สั่ง หากต้องเดินทางไปต่างประเทศ ควรบอกแพทย์ให้สำรองยาที่จะใช้ให้เพียงพอ หรือเกินพอ เช่น ยาควบคุมไขมันในเลือด คุมน้ำตาลในเลือด คุมความดันโลหิต หรือยาอื่นใดที่แพทย์สั่ง เพราะยาเหล่านี้ต้องมีใบสั่งแพทย์ จึงจะซื้อได้ หากจะต้องอยู่ในต่างแดนสัก 20 วัน ให้มียาสำรองไว้สึกอีก 10 วัน ก็จะดีและอุ่นใจขึ้น

โดยทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น ท่านหาซื้อยาได้ด้วยใบสั่งยาของแพทย์ (Prescription処方せん しょほうせん shohousen) โดยไปที่ร้านยาประเภท Pharmacy ที่มีอยู่ในเมือง

มีร้านขายยาที่มีเขียนดังนี้ (処方せん受付 しょほうせんうけつけ shohousen uketsuke or 調剤薬局 ちょうざいやっきょく chouzaiyakkyoku).

ในกรณีที่ท่านมีประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น (Japanese health insurance) ท่านจะจ่ายเพียงร้อยละ 30 ของราคายา

เภสัชกร (Pharmacists) จะบอกท่านว่าจะกินยาที่ได้รับการสั่งอย่างไร นอกจากนี้ท่านยังสามารถหาซื้อสมุดบันทึกการสั่งยา (Prescription records - Okusuri Techou) ที่ร้านยาประเภท Pharmacy เภสัชกรจะติด Stickers ของยานั้นๆลงในสมุดสั่งยา ซึ่งจะมีบันทึกการสั่งยาของท่านที่ผ่านๆมา

นอกจากร้านขายยาประเภท Pharmacy ยังมีร้านยาประเภท Drugstores ในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถซื้อยาที่ไม่อันตรายที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ และเวชภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพ ที่ร้านประเภท Drugstore นี้หลายแห่งมีเภสัชกรประจำเช่นเดียวกัน แต่ร้านประเภทนี้มีสินค้าอื่นๆหลายอย่างขายด้วย ที่นี่ท่านสามารถปรึกษาเภสัชกรที่ท่านจะซื้อยาที่ท่านต้องการได้ด้วย

แต่ที่ร้านประเภท Drugstore นี้ ยาที่ซื้อจะไม่คุ้มครองด้วยการประกันสุขภาพ

Pharmacy และ Drugstore มีความแตกต่างกัน

Pharmacy ไม่มีสินค้าที่วางบนหิ้งที่เราจะไปเลือกซื้อได้ ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ ส่วน Drugstore มียาหลายๆประเภทและสินค้าอื่นๆวางขายในร้าน

Pharmacy โดยทั่วไปเปิดเวลา 8 โมงเช้า ปิดเวลา 6 โมงเย็น แต่ที่ Drugstore จะปิดร้านล่ากว่านั้นมาก ร้าน Drugstore หลายแห่งในญี่ปุ่นจะมีบริการขายยาตามใบสั่งด้วย ดังนั้นท่านสามารถไปที่ร้าน Drugstore แล้วยื่นใบสั่งแพทย์ให้กับพนักงานหรือเภสัชกร เพื่อขอซื้อยาตามใบสั่งได้


แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่สื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ ไม่ว่าอ่าน เขียน พูด หรือฟัง ซึ่งการใช้ยาจะต้องอ่านฉลากยาที่ติดตามกล่องหรือเอกสารคำอธิบายอย่างละเอียด แต่ยาในประเทศญี่ปุ่นเกือบทั้งหมด อาจมีชื่อและคำอธิบายสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ นอกนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย ซึ่งคนที่จะใช้ยาต้องระวัง เพราะการใช้ยาผิดเป็นเรื่องอันตรายมาก


ภาพ ร้านขายยาประเภท Drugstore ในญี่ปุ่น มียาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีใบสั่งยา เป็นยาระดับพื้นๆ


ภาพ เภสัชกร (Pharmacist) ที่ประจำอยู่ในร้านขายยา ยาที่อยู่ด้านหลังเป็นยาที่ต้องมีใบสั่งยา


ภาพ เภสัชกรอยู่ที่หน้า Counter รับใบสั่งยาที่แพทย์สั่ง หรือมมีใบ Prescription แล้วจึงจัดยาให้ตามกรณี แล้วจะอธิบายการใช้ยากับลูกค้า