Tuesday, March 25, 2014

Stella รถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ใช้วิ่งบนท้องถนนได้จริง

Stella รถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ใช้วิ่งบนท้องถนนได้จริง

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: 
pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: รถยนต์ไฟฟ้า, electric vehicles, ev, electric car, รถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์, solar powered car, Stella

SOLAR CAR THAT SEATS 4

รถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ แผงรับไฟฟ้าใหญ่พอ แต่ที่นั่งคนขับไม่สะดวกที่จะรองรับคน 4 คน เป็นรถที่่จะสามารถใช้วิ่งได้จริงบนถนนปกติ


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ออกแบบมาเพื่อการแข่งขัน นั่งได้เพียงคนเดียว


ภาพ รถยนต์ธรรมดาแบบ Station wagon นั่งได้สี่คน แต่มีพื้นที่รับแสงไม่มาก และมีน้ำหนักตัวรถมากจนทำให้ต้องใช้พลังงานมาก


ภาพ Stella รถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พัฒนาโดยทีมอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Eindhoven University of Technology (TU/e) ประเทศเนเธอร์แลนด์

Stella มีที่นั่งสำหรับ 4 คน พร้อมที่บรรจุสัมภาระ สามารถวิ่งได้ไกล 600 กิโลเมตร ทำความเร็วได้สูงสุด 120 กิโลเมตร

การออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์จากเซลล์พลังแสงอาทิตย์ (Solar powered car) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพัฒนาเพื่อการแข่งขัน แต่ยังไม่มีใครคิดในระดับนำไปใช้วิ่งบนถนนจริง ประเด็นหลักของการออกแบบที่จะทำให้ใช้ประโยชน์ได้จริงนั้นมีดังนี้

1.    การมีที่นั่งภายในขนาด 4 ที่นั่ง เท่ากับรถยนต์ประเภท Sedan ทั่วไป

2.    การมีพื้นที่รับแสงอาทิตย์พอ ที่จะได้พลังมากพอที่จะใช้ประโยชน์ได้ นั่นคือใช้พื้นที่หลังคารถยนต์ที่เรียบและมีพื้นที่มากพอ

3.    การมีน้ำหนักรถยนต์ที่เบา และมีโครงสร้างไม่ต้านลม หรือเพรียวลมให้มากที่สุด

4.    การมีพลังเสริม เพราะลำพังเพียงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะไม่เพียงพอ หลักพลังเสริมง่ายที่สุดตรงไปตรงมาคือพลังไฟฟ้า และจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว คือมีความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนอย่างที่มีใช้วิ่งในปัจจุบัน แต่เนื่องจากมีพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เสียส่วนหนึ่งแล้ว เมื่อมีพลังจากแบตเตอรี่ที่เสียบปลั๊ก ชาร์จไฟเพิ่มได้ด้วย ก็จะทำให้มีพลังไฟสมทบมากพอ

5.    สัดส่วนของพลังไฟฟ้า 2 ระบบ สมมุติในสัดส่วน 50 : 50 คือได้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งจากการไฟฟ้าที่ชาร์จจากแบตเตอรี่ หากไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทำให้วิ่งได้สัก 200 กม. อีกเท่าหนึ่งมาจากไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ดังนี้รถยนต์ก็จะสามารถวิ่งได้ 400 กิโลเมตร/ครั้ง ส่วนความสามารถในการชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว เพียงใน 30 นาทีได้ไฟเต็มที่ร้อยละ 80 ของแบตเตอรี่ ดังนี้ก็เท่ากับว่าเดินทางไปได้อีก 160 กม. หรือหากเป็นชาร์จ 2 ครั้ง ก็เท่ากับ 320 กม. รวมเป็นระยะทางวิ่งต่อวัน 720 กม. ต่อวัน นั่นเพียงพอสำหรับรถยนต์ธรรมดาที่จะใช้วิ่งบนถนนในระยะทางไกลได้อย่างสบายแล้ว

ส่วนหลักการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์อย่างนี้ ก็ต้องมีที่จอดรถกลางแจ้ง (Outdoor parking) ที่บ้านหรือที่ทำงาน เพื่อให้ได้รับแสงอาทิตย์ตลอดเวลา ถ้าจอดนิ่งๆเฉยๆอยู่ที่บ้าน ก็เปลี่ยนจากชาร์จไฟเพื่อใช้กับรถยนต์ ก็เป็นเปลี่ยนเป็นส่งต่อไฟฟ้า เพื่อการใช้ในงานบ้านด้วยได้