Tuesday, December 22, 2015

รถไฟฟ้าไร้คนขับของกูเกิล (Google Self-Driving Car)

 รถไฟฟ้าไร้คนขับของกูเกิล (Google Self-Driving Car)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat

แปลและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Keywords: พลังงานทางเลือก, เทคโนโลยี, การเดินทางขนส่ง, รถยนต์ไฟฟ้า, electric car, EV, รถไฟฟ้าไร้คนขับของกูเกิล, Google Self-Driving Car


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับของ Google ชนาดเล็ก นั่งได้ 2 คน


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับใช้ในกิจการของ Google ดัดแปลงจากรถยนต์ไฟฟ้าลูกปผรม Toyota Prius

รถไฟฟ้าไร้คนขับของกูเกิล (Google Self-Driving Car) มีชื่อเรียกย่อๆว่า SDC เป็นโครงการของ Google ซึ่งอยู่ในช่วงของการพัฒนารถยนต์อัตโนมัติ (Autonomous cars) โดยหลักแล้วใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric cars) โดยมีโปรแกรมควบคุมพัฒนาโดย Google เรียกว่า Google Chauffeur เป็นป่ายติดรถในโครงการทุกคัน โครงการนี้นำโดย Sebastian Thrun อดีตหัวหน้าโครงการห้องทดลองปัญญาประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford Artificial Intelligence Laboratory and co-inventor)

โครงการได้รับเงินทุนเบื้องต้น USD2 ล้านจากรางวัลชนะเลิศ 2005 DARPA Grand Challenge กระทรวงป้องกันประเทศของรัฐบาลสหรัฐ มีวิศวกรเป็นทีมพัฒนา 15 คนทำงานให้ Google

ในสหรัฐอเมริกาได้มี 4 รัฐ กับหนึ่งเขตปกครองพิเศษ คือรัฐแคลิฟอร์เนีย เนวาดา ฟลอริดา และมิชิแกน และเมืองวอชิงตัน ดีซี อันเป็นเมืองหลวงของประเทศ ที่ได้เปิดให้มีการใช้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบหุ่นยนต์นี้ Google หวังว่าภายในปี ค.ศ. 2020 หรืออีก 5 ปีข้างหน้าจะได้เปิดให้มีบริการรถยนต์ไร้คนขับนี้ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ

จนล่าสุดเดือนกันยายน ได้เร็วสูงสุดไม่เกิน 25 ไมล์ต่อชั่วโมง เพื่อจำกัดโอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
รถยนต์ไร้คนขับของ Google หรือ Self-Driving Car – SDC

Google หรือ Self-Driving Car ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ไม่มีพวงมาลัย ไม่มีเบรก ไม่มีคันเร่ง ในเบื้องต้นจำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัย รถขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Google Chauffeur ในปัจจุบันได้มีทดลองใช้งานใน 4 รัฐของสหรัฐอเมริกา คือ แคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีอุตสาหกรรมด้าน ICT และคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ เนวาดา ฟลอริดา ซึ่งเป็นเมืองมีประชากรผู้สูงอายุอยู่มาก และรัฐมิชิแกน ซึ่งยังมีเมืองและบริเวณ Detroit เป็นฐานผลิตรถยนต์ที่สำคัญของประเทศ


ในโลกนี้มีประมาณ 200 ประเทศ คิดว่าประเทศไทยคงอยู่ในกลุ่ม 50 ประเทศท้ายๆที่จะใช้ Self Driving Car เพราะต้องมีการฝึกวินัยด้านการจราจรขั้นพื้นฐาน และมีการปรับปรุงถนนหนทางให้เข้ามาตรฐานกลางที่ดีเสียก่อน แต่หากเป็นการเริ่มทดลองใช้กับบางเมืองที่มีลักษณะเป็นเมืองปิด เช่นใช้ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในต่างจังหวัด ใช้เพื่อการส่งสารภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการนำร่อง เพื่อให้ได้เรียนรู้นิสัยการใช้รถยนต์ของคนไทย ก็ย่อมจะเป็นไปได้ครับ


ภาพ วิศวกรพัฒนา Google car รถยนต์ไร้คนขับ