Monday, September 23, 2013

ความบังเอิญที่แสนดี (Serendipity)


ความบังเอิญที่แสนดี (Serendipity)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: ภาษาอังกฤษ, English, vocabulary, Serendipity, ความสุขโดยบังเอิญ, happy accident, pleasant surprise, มูลนิธิเพื่อให้โอกาส (Opportunity Foundation Thailand, Narong, Buriram)

Serendipity อ่านว่า “เซเรนดิพิตี้” เป็นคำใหม่ มีความหมายเฉพาะ แปลว่า “ความสุขโดยบังเอิญ” (Happy accident) หรือ “สิ่งดีๆที่มาอย่างน่าแปลกใจ” (Pleasant surprise) หรือโชคดีที่เกิดท่ามกลางความผิดพลาด (Fortunate mistake) นับเป็นหนึ่งในสิบคำอังกฤษที่แปลความหมายได้ยากที่สุด ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2004

ผมต้องการเดินทางไปเมืองสุรินทร์ และมุ่งมั่นแน่วแน่ว่า ไม่ว่าฝนจะตก น้ำท่วม หรือมีเหตุอื่นใด ผมจะไปถึงที่สุรินทร์ ทำหน้าที่ผู้สอนได้อย่างเคย เพราะทำอย่างนี้มานับร้อยๆครั้งแล้ว แต่ในช่วงวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 2556 นับเป็นครั้งแรกที่เมื่อขึ้นรถโดยสารแล้ว แต่ก็ไปไม่ถึงตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ (Surin City) ไปจบลงเพียงที่เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เหตุเพราะน้ำท่วมใหญ่ที่สุรินทร์

แต่ก็นับว่าเป็นโชคดีที่ได้มีโอกาสบรรลุสิ่งที่เคยพูดกับครู “แอ๊ด” (Add Papitchaya Simpson & Nathan Simpson) ได้พักในบรรยากาศบ้านเพื่อนหรือบ้านญาติ แทนที่จะเป็นโรงแรมที่ตัวเมืองสุรินทร์อย่างที่เคย และในเช้าวันรุ่งขึ้น หลังจากได้เดินเที่ยวตลาดสดที่ขายตามถนนของเมืองในยามเช้า ก็ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อให้โอกาส (Opportunity Foundation Thailand, Narong, Buriram)

คงจะมีเรื่องที่จะเล่าถึงมูลนิธินี้ในระยะต่อไป แต่วันนี้ ขอสอนภาษาอังกฤษ คำที่ยากที่สุดคำหนึ่ง คือ Serendipity “สิ่งดีๆที่มาอย่างน่าแปลกใจ” (Pleasant surprise)

ภาพ ไปสุรินทร์ไม่ได้ เพราะน้ำท่วม เลยได้ไปพักที่เมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รู้จักมูลนิธิเพื่อให้โอกาส (Opportunity Foundation Thailand, Narong, Buriram)


ภาพ ประกอบ คุปรัตน์ ถ่ายภาพที่ป้ายของมูลนิธิ ตรงบริเวณทางเข้าภาพ อาคารที่ก่อสร้างทั้งหมด เป็นแบบชั้นเดียว สร้างอย่างประณีต คล้ายบ้านชนชั้นกลาง


ภาพ ครูแอ๊ด และนาธาน ซิมพ์สัน กับเด็กๆ


ภาพ กิจกรรมของมูลนิธิ ซึ่งมีเด็กๆต่างวัยที่รับอุปการะอยู่เกือบ 30 คน


ภาพ อาคารแต่ละหลัง


ภาพ อาคารแต่ละหลัง


ภาพ ห้องนอนของเด็กๆ ห้องละ 3-4 คน บ้านแต่ละหลังมีคุณแม่ อาสาสมัครพักร่วมอยู่ด้วย แม่ 1 คนต่อเด็กๆไม่เกิน 10 คน จำลองคล้ายครอบครัวขนาดใหญ่


ภาพ ห้องพักของเด็กๆ


ภาพ ห้องสุขา มีส้วมในแบบชักโครก ที่มีการดูแลอย่างสะอาด ภาพ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับชาวชุมชน และเด็กๆบางส่วน


ภาพ ถนนทางเข้าพื้นที่ของมูลนิธิเกือบ 70 ไร่ ซึ่งสามารถขยายกิจกรรม และใช้ประโยชน์ได้อีกมาก