Sunday, January 8, 2017

บ้านพักผู้สูงวัยในเนเธอร์แลนด์เสนอให้ที่พักฟรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

บ้านพักผู้สูงวัยในเนเธอร์แลนด์เสนอให้ที่พักฟรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “THE NETHERLANDS - Dutch nursing home offers rent-free housing to students.” โดย CAREY REED  April 5, 2015 at 1:19 PM EST

บทความนี้อาจจะเก่าบ้าง แต่ก็เป็นประโยชน์ เป็นความคิดใหม่ในการดูแลผู้สูงวัย ในประเทศไทยเคยได้ยินว่ามีโครงการบ้านสามวัย หรืออะไรทำนองนี้ และมีสมเด็จพระเทพรัตน์ไปเปิดหรือเยี่ยมโครงการ ฝรั่งเขาเรียก Intergenerational program หรือโครงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนวัยที่ต่างกัน
ขอขอบคุณคุณแพม ที่แนะนำเรื่องให้อ่านครับภาพ นักศึกษา Onno Selbach กำลังมีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในบ้านพักผู้สูงวัย Humanitas ในประเทศเนเธอร์แลนด์ Selbach ได้ช่วยสร้างโปรแกรมสหสัมพันธ์ระหว่างผู้ต่างวัย ที่ทำให้นักศึกษาได้มีที่พักฟรี ภาพด้วยความอนุเคราะห์ของ Humanitas

บ้านพักคนชราในประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้พักร่วมกับคนชรา โดยไม่เสียค่าเช่า นับเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่ลดผลกระทบในทางลบต่อผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆกับการได้ที่พักอาศัยฟรีในบ้านพักคนชราที่ชื่อ Humanitas Retirement Home ที่เมือง Veventer ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยนักศึกษาต้องใช้เวลาอย่างน้อยเดือนละ 30 ชั่วโมงทำหน้าที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีแก่ผู้สูงวัย

นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายกับสมาชิกบ้านผู้สูงวัย เช่น การดูกีฬาร่วมกัน การร่วมฉลองงานวันเกิด และที่สำคัญที่สุดคือร่วมไปกับผู้สูงอายุที่ป่วย และช่วยลดความรู้สึกถูกละทิ้ง

ทั้งการถูกปล่อยโดดเดี่ยวและการต้องอยู่โดยลำพังในทั้งชายและหญิงสูงวัย เป็นเหตุให้อัตราการเสียชีวิตในผู้สูงวัย ตามรายงานในปี ค.ศ. 2012 ของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐ

“บรรดานักศึกษาทำหน้าที่ดึงโลกภายนอกเข้ามาภายในบ้านพักคนชรา เป็นการสร้างความอบอุ่นและการได้สัมผัส” Sijpkes กล่าว

นักศึกษา 6 คน จากมหาวิทยาลัยในบริเวณ Saxion และ Windesheim ได้พักอาศัยร่วมกับผู้สูงวัยจำนวน 160 คน เขาได้รับอนุญาตให้เข้าและออกได้โดยอิสระ ตราบใดที่ปฏิบัติตามกฎข้อหนึ่ง คือ ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้สูงวัย

Sijpkes พูดในเชิงขำขันว่าเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับคนหนุ่มสาวที่มาพักในสถานที่ผู้สูงวัย เพราะบรรดาผู้สูงวัยที่อาศัยในชุมชนนี้มักมีปัญหาด้านการได้ยิน

โปรแกรมเริ่มต้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อ Sijpkes ได้รับคำขอจาก Onno Selbach นักศึกษาคนหนึ่งที่บ่นว่าบ้านพักของมหาวิทยาลัยมีเสียงดังและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดี Sijpkes ได้ตอบสนอง และหาทางออกแบบโปรแกรมแลกเปลี่ยนที่พักสำหรับคนต่างวัย


โปรแกรมสำหรับคนต่างวัยอยู่ร่วมกันนี้มีอยู่บ้างแล้ว ดังในเมือง Lyons ในประเทศฝรั่งเศส ที่เมือง Cleveland ในรัฐ Ohio ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลจาก International Association of Homes and Services for the Ageing มีโปรแกรมหนึ่งที่ได้เริ่มที่เมือง Barcelona ประเทศสเปนในราวทศวรรษที่ 1990s และได้มีการนำไปปฏิบัติในเมืองต่างๆกว่า 20 เมืองทั่วประเทศสเปน