Wednesday, January 4, 2017

ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค Andrew M. Cuomo เสนอให้การอุดมศึกษาฟรีแก่นักศึกษาของรัฐ

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “Cuomo Proposes Free Tuition at New York State Colleges for Eligible Students.” – โดย  JESSE McKINLEY, JAN. 3, 2017


ภาพ ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค นายแอนดรู เอม คูโอโม (Andrew M. Cuomo) นั่งแถลงข่าวการอุดมศึกษาฟรีแก่ชาวนิวยอร์ค ร่วมกับนายเบอร์นี แซนเดอร์ (Bernie Sanders) 

ที่เมืองอัลบานี (Albany, NY) เมืองหลวงของรัฐนิวยอร์ค ผู้ว่าการรัฐ นายแอนดรู เอม คูโอโม (Andrew M. Cuomo) ประกาศแผนในเช้าที่ผ่านมา เสนอให้รัฐนิวยอร์คไม่เก็บค่าเล่าเรียนแก่บุตรธิดาของครอบครัวคนมีรายได้ระดับกลางและน้อยของรัฐ

ในแผนของรัฐ นักศึกษาผู้ที่ได้รับเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือในสถาบันอุดมศึกษาของเมืองนิวยอร์ค (New York City, NY) ซึ่งรวมถึงระบบวิทยาลัยชุมชนของรัฐ หากครอบครัวมีรายได้ USD125,000 ต่อปี จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ในปัจจุบัน ครอบครัวชาวนิวยอร์คร้อยละ 80 มีรายได้ต่ำกว่านี้

นายคูโอโม จากพรรคดีโมแครต เปิดเผย ณ วิทยาลัยชุมชนที่ LaGuardia Community College ที่เขต Queens พร้อมกับนายเบอร์นี แซนเดอร์ (Bernie Sanders) แห่งรัฐเวอร์มอนต์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเห็นว่าหนี้เพื่อการศึกษาของนักศึกษาได้ทำลายโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่ของอเมริกัน

สิ่งที่เขาจะทำนี้เรียกว่า “ทุนเอกเซลซีเออร์” (Excelsior Scholarship) ทั้งนี้จะทำให้นักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับทุน โดยเป็นการเติมให้เต็มจากที่อาจได้รับเงินยืมและทุนจากรัฐบาลกลาง
ผู้ว่าการรัฐคูโอโมหวังจะเริ่มทำตามความคิดนี้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มได้ในเวลา 3 ปี ทั้งนี้แม้ว่าโครงการนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติ ถึงแม้ว่าฝ่ายผู้ว่าการรัฐและฝ่ายนิติบัญญัติมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการและกรณีอื่นๆ

ในปัจจุบัน รัฐได้ให้เงินสนับสนุนระบบอุดมศึกษาปีละเกือบหนึ่งพันล้านเหรียญ ด้วยโครงการสนับสนุนค่าเล่าเรียนอยู่แล้ว

เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนใหม่นี้ จะมีผลในปี ค.ศ. 2019 มีมูลค่าประมาณปีละ USD 163 ล้าน (State University of New York)

ในปัจจุบัน นักศึกษาที่เป็นประชากรผู้พำนักในรัฐ (State residents) จะจ่ายค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐปีละ USD6,470 และหากเรียนในระบบวิทยาลัยชุมชน 2 ปี จะจ่ายค่าเล่าเรียนปีละ USD 4,350 ค่าเล่าเรียนในระบบอุดมศึกษาของเมืองนิวยอร์ค อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกัน


นายคูโอโม ซึ่งเป็นนักการเมืองสายกลางที่มีคนคาดเดาว่าจะสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี แต่มีประวัตินโยบายเอนไปทางซ้ายในช่วงดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐในสมัยที่สองนี้ ดังเช่น เขารณรงค์เรื่องค่าแรงงานขั้นต่ำ การจ่ายชดเชยแก่ครอบครัวเมื่อคลอดบุตร แต่ขณะเดียวกัน คูโอโอได้รับคำวิจารณ์จากฝ่ายหัวก้าวหน้าที่บางครั้งเขาต้องทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายพรรครีพับลิกันที่ครองเสียงในสภาของรัฐ