Monday, August 12, 2013

รถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์วิ่งได้ 420 ไมล์ในวันอากาศดี


รถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์วิ่งได้ 420 ไมล์ในวันอากาศดี

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat E-mail: pracob.cooparat@gmail.com


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ Stella ขนาดครอบครัว นั่งได้ 4 คน วิ่งได้ 672 กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟครั้งเดียว และใช้ร่วมกับพลังแสงอาทิตย์

Keywords: การเดินทาง, การขนส่ง, transportation, รถยนต์ไฟฟ้า, ev, รถพลังแสงอาทิตย์, solar-powered family car, solar-powered family car,  สเตลล่า (Stella)

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “The world's first solar-powered family car that can travel 420 miles on a sunny day and creates TWICE as much energy as it uses” โดย EMMA INNES, MailOnline, PUBLISHED: UPDATED: 14:45 GMT, 7 August 2013

รถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์สำหรับครอบครัวคันแรกที่วิ่งได้ 420 ไมล์ในวันอากาศดี หรือ 672 กิโลเมตร และสามารถให้พลังงานเป็นสองเท่าของที่ใช้ ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะเมื่อรถยนต์จอดอยู่ที่บ้าน แผงโซลาเซลล์สามารถทำหน้าที่เป็นตัวรับพลังแสงอาทิตย์แล้วจ่ายไฟคืนให้กับบ้าน เพื่อไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ หรือจ่ายคืนให้กับเครือข่ายไฟฟ้าของชุมชน ได้แต้มเป็นส่วนลดค่าพลังงานกลับคืนมา

รถยนต์คันนี้มีชื่อว่า สเตลล่า (Stella) นับเป็นรถยนต์คันแรกของโลกที่ให้พลังงานที่ผลิตได้มากกว่าที่ใช้ เรียกว่า Energy positive car สามารถนั่งได้ 4 ที่นั่ง สามารถวิ่งได้ไกลกว่ารถยนต์ไฟฟ้าสองเท่า ก่อนที่จะชาร์จไฟใหม่ มีน้ำหนักตัวรถเพียง 380 กิโลกรัม เบากว่ารถยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 1120 กิโลกรัม

นับเป็นความก้าวหน้าในสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานที่ยั่งยืนของทีมงานวิศวกรรมที่สร้างรถยนต์พลังแสงอาทิตย์สำหรับครอบครัว (Solar powered family car) คันแรกของโลก ที่เรียกว่าเป็นรถยนต์แบบครอบครัว เพราะรถยนต์คันนี้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับสมาชิกครอบครัว 4 คน เดินทางไปด้วยกัน

แผงรับพลังแสงอาทิตย์อยู่ที่หลังคาของรถ สามารถให้พลังงานวิ่งได้ 250 ไมล์ในวันที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และในวันที่มีแดดดี สามารชาร์จไฟได้เต็มที่ วิ่งได้ 420 ไมล์ หรือ 672 กิโลเมตร

ในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศออสเตรเลีย ในระดับ Cruiser class รถยนต์สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ทำให้วิ่งได้ 750 กิโลเมตร ส่วน Stella สามารถวิ่งได้ 600 กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟครั้งเดียว จึงต้องอาศัยพลังแสงอาทิตย์ที่จะวิ่งในส่วนที่เหลือ คือประมาณ 150 กิโลเมตร

สำหรับการจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในชีวิตประจำวัน หัวหน้าทีมพัฒนาชื่อ Lex Hoefsloot ที่มหาวิทยาลัย Eindhoven University of Technology ของเนเธอร์แลนด์ เขาให้ความเห็นว่า เพราะรถยนต์จอดนิ่งอยู่หน้าบ้านหรือสำนักงาน เกือบร้อยละ 90 ของเวลา เราพบว่าเวลา 10 จาก 12 เดือนในหนึ่งปี รถยนต์สามารถให้พลังงานที่ผลิตได้เกินกว่าที่ใช้

แนวคิดก็คือการออกแบบรถยนต์ให้สามารถติดตั้งแผงพลังแสงอาทิตย์ที่หลังคา

รถยนต์สามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าที่ใช้ถึง 2 เท่าในวันปกติ และรถยนต์คันนี้จะได้รับใบอนุญาตขับขี่จากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

เราเชื่อว่า รถยนต์ในอนาคตจะมีน้ำหนักเบามาก สอดคล้องกับหลักอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic) และมีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

แผงพลังแสงอาทิตย์ (Solar panels) คือคำตอบของพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต มันสามารถเพิ่มระยะทางวิ่งให้รถยนต์

รถยนต์พลังแสงอาทิตย์คันนี้สร้างด้วยเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์น้ำหนักเบา เช่น ใช้อลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ รถมีน้ำหนักเพียง 380 กิโลกรัม เบากว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปถึง 1,120 กิโลกรัม

รถยนต์คันนี้ในปัจจุบันยังมีราคาแพงอยู่ เพราะเป็นรถยนต์ต้นแบบและสร้างด้วยมือ แต่เมื่อได้แบบที่เรียบร้อยและสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรม มันจะเป็นรถยนต์ในราคาที่หาซื้อได้สำหรับใช้ในครอบครัว
การออกแบบในอนาคตจะเป็นไปเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกสบาย ใช้สอยได้จริง และมีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน และในที่สุด ทำให้คนสามารถซื้อหารถอย่างนี้ได้ตามห้างขายรถยนต์ทั่วไป

หัวหน้าวิศวกรผู้ประดิษฐ์ Lex Hoefsloot กล่าวว่า “หัวใจของรถยนต์คือแผงรับพลังแสงอาทิตย์ เพราะมันเป็นพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน และสามารถเพิ่มระยะทางวิ่งของรถยนต์ได้

สำหรับราคา แผงรับพลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งเป็นหลังคาของรถยนต์ ราคา £2,600 หรือ 125,710 บาท แต่เมื่อได้ต้นแบบที่แน่นอน และสามารถนำการผลิตหลังคารถแบบประกบกับแผงพลังแสงอาทิตย์ในแบบอุตสาหกรรม ราคาก็จะถูกลง


ภาพ นอกจากรถจะมีน้ำหนักเบาแล้ว ยังออกแบบให้สามารถมีพื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์ที่กว้างขวางบนหลังคา


ภาพ การออกแบบประตูแบบปีกนก เปิดขึ้นข้างบน อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร