Tuesday, August 20, 2013

คำแนะนำจาก ดร. สุทธิพร จีระพันธุ - สู่ความสำเร็จในชีวิตคู่


คำแนะนำจาก ดร. สุทธิพร จีระพันธุ - สู่ความสำเร็จในชีวิตคู่

Keywords: ความสำเร็จ ชีวิตคู่, life success, marriage, wedding,

ในงานมงคลสมรสระหว่างทันตแพทย์หญิงขวัญเดือน ภารา ธิดาของคุณเกียรติยา ภารา และนายปราชญ์ คุปรัตน์ บุตรชายของผม ประกอบ คุปรัตน์และ ผศ.ดร. ณัฐนิภา คุปรัตน์ ณ โรงแรม Four Seasons ถนนราชดำหริ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ผมในนามเจ้าภาพของทั้งสองฝ่าย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติและส่งความปรารถนาดีในงานดังกล่าว


ภาพ ดร. สุทธิพร จีระพันธุ (ใส่เสื้อสีเข้มยืนด้านหลัง) ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนเทพศิรินทร์รุ่น 04-06 เมื่อมาประชุมที่บ้านอิฐแดง (Red Brick House) 134 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 5 ถนนพหลโยธิน กทม. 10400

ดร. สุทธิพร จีระพันธุ เพื่อนร่วมรุ่นเทพศิรินทร์ 04-06 อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยภริยา คุณสุมาลี จีระพันธ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานฝ่ายเจ้าบ่าว และท่านได้ให้โอวาทแก่คู่บ่าวสาวที่จำได้ง่ายๆและมีค่ายิ่ง ท่านได้ให้หลัก 3 ประการในการใช้ชีวิตคู่ คือ “อดทน อดกลั้น และอดออม” ซึ่งผมขอนำหลักนี้มาขยายความ เพื่อเป็นหลักคิดสำหรับผู้จะใช้ชีวิตคู่ทั้งหลายต่อไปในอนาคตด้วย

อดทน (Persistence) หรือความเพียร ความไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆได้โดยง่าย ชีวิตคู่เป็นชีวิตเริ่มต้นที่ไม่สมบูรณ์ แต่เราทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นได้ ชีวิตคู่เป็นชีวิตที่ต้องเดินไปข้างหน้า เดินไปด้วยกัน ด้วยความเพียรพยายาม เพราะเราไม่ได้บากบั่นเพียงเพื่อตัวเรา แต่สำหรับคนที่เรารัก และลูกหลานต่อๆไปในอนาคตด้วย

อดกลั้น (Tolerance) ความอดกลั้นสำคัญที่สุด คือความอดกลั้นที่จะไม่ใช้อารมณ์เข้าหากัน ต้องทำใจให้กว้างที่จะเข้าใจความแตกต่างซึ่งกันและกัน ทั้งทางด้านความคิดเห็น ค่านิยม และแม้แต่จุดหมายในชีวิตที่อาจไม่เหมือนกัน คนที่จะใช้ชีวิตคู่ ต้องไม่ทำอะไรเพียงตามใจตัวเอง ต้องคิดถึงอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา ใช้ความรักและมีความเข้าใจต่อกันให้มาก มากกว่าที่จะมาตัดสินผิดถูกหรือคิดอย่างเอาแพ้เอาชนะกัน

อดออม (Conserve, save) เราอยู่ในโลกที่มีความจำกัด เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่โดยรอบอย่างใช้สติและปัญญาควบคู่กัน ต้อง “ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้” ในด้านใช้ชีวิตส่วนตัว ให้ยืดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ให้ทำงานหนักเมื่อหนุ่ม/สาว ไว้กินเมื่อยามแก่เฒ่า จริงอยู่เราอาจคิดว่า มีเงินมีทองก็ให้ใช้ไป ตายแล้วเอาไปไม่ได้ แต่สิ่งที่ต้องคิดอย่างอนุรักษ์คือ การใช้อย่างไม่มีขีดจำกัด แม้ยังไม่ตายก็หมดตัวเสียแล้ว แทนที่จะเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นๆ กลับกลายเป็นภาระให้คนอื่นๆรอบข้าง ดังนี้จะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมาก

การเริ่มชีวิตคู่ ก็เหมือนกับการเดินเรือ ที่เริ่มหันหัวเรือออกสู่ทะเล ชีวิตต่อไปในอนาคตไม่มีใครรู้ แต่ก็ให้มองเสียว่า ชีวิตเหมือนการเดินเรือท่องทะเล มันมีการผจญภัย มีอะไรที่แปลกใหม่ ตื่นเต้น มีผิดหวังสมหวัง มีปัญหาและอุปสรรค และมีสิ่งใหม่ๆที่เราจะเรียนรู้มากมาย และเราต้องสนุกที่จะเผชิญกับมัน หากมีปัญหาใดๆในอนาคต ก็ให้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหานั้นๆไป ตราบที่ทั้งสองมีความรักและความปรารถนาดีต่อกัน ไม่มีอะไรที่ยากเกิน

สุดท้าย ขออวยพรให้ทุกคู่ที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน ได้ประสบความสุข ความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงาน และชีวิตครอบครัวตลอดไป