Saturday, August 31, 2013

การจัดการกับสงครามกลางเมืองในซีเรีย ไม่ใช่เรื่องง่าย


การจัดการกับสงครามกลางเมืองในซีเรีย ไม่ใช่เรื่องง่าย

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, foreign relations, สงครามกลางเมือง, civil war, สหประชาชาติ, UN, สหรัฐอเมริกา, USA, ซีเรีย, Syria, อาวุธสงครามสารเคมี, chemical weapons,


ภาพ ผู้เสียชีวิตจากอาวุธเคมีซีเรีย ในครั้งเดียวกว่า 1400 คน

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “Three Reasons Congress May Not Approve War In Syria.” Obama has challenged Congress to approve action in Syria, it’s a challenge Congress may not be able to meet, Time, Jay Newton-Small @JNSmall, Aug. 31, 2013

ในทัศนะของอเมริกัน - ในซีเรีย (Syria) มีการสังหารหมู่ด้วยแก๊สพิษ คนเสียชีวิต 1500 คน รวมถึงเด็กๆหลายร้อยคน รัฐบาลอัสซาดได้ก้าวข้ามสิ่งที่เคยถูกปรามมาก่อนนี้ อเมริกันเองถูกท้าทายในอิหร่าน เกาหลีเหนือ และเวเนซูเอล่า ด้วยระบบสืบราชการลับ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้ชัดว่าใครเป็นฝ่ายกระทำ และเผด็จการอัสซาดผู้พ่อของซีเรีย ก็เคยกระทำกับฝ่ายกบถ สังหารคนนับแสนมาก่อนหน้านี้มาแล้ว

เมื่อประธานาธิบดีโอบามา (Barack Obama) นำเรื่องนี้เพื่อรับคำปรึกษา และให้รัฐสภาอภิปราย นั่นคือซื้อเวลาตัดสินใจโจมตีซีเรียอีกอย่างน้อย 10-15 วัน และคำตอบไม่ง่าย ด้วย 3 ประเด็น

หนึ่ง เมื่อมีเรื่องเกี่ยวกับสงครามเข้าอภิปรายในสภา ดังกรณีของการใช้กำลังในลิเบีย ก็ไม่เกิดผลเป็นมติออกมา เสียงของสภาแตก ไม่มีมติที่ชัดเจน

สอง อเมริกามีสองพรรค เสียงมักจะแตกออกเป็นสองเสี่ยง และพรรคดีโมแครตเองก็เป็นพวกไม่อยากทำสงครามนอกประเทศ และ

สาม การเข้าทำสงครามในนอกประเทศ โดยเฉพาะในช่วงอเมริกันต้องการการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบาง ย่อมไม่ได้รับความนิยมทางการเมืองจากคนอเมริกัน

โอบาม่าเอง เข้าบริหารประเทศในปี ค.ศ. 2008 ด้วยนโยบายยุติสงคราม แล้วนำทหารอเมริกันกลับบ้านหาครอบครัว แทนที่จะต้องแบกโลงศพกลับอย่างไม่มีวันจบ

จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ประธานาธิบดีจะได้แรงสนับสนุนจากรัฐสภา ในการจัดการกับฝ่ายอัสซาดแห่งซีเรีย ส่วนสหประชาชาติบอกว่าต้องใช้เวลาอีก 2 เดือนกว่าจะยืนยันผลการพิสูจน์อย่างแน่นอน แล้วอีกด้านหนึ่ง สหประชาชาติก็ให้ความเห็นมาว่า “การใช้กำลังทหารไม่ใช่ทางออกของปัญหาความขัดแย้งในซีเรีย” แต่การจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ก็แน่ชัดว่าจะต้องได้รับการขัดขวางจากรัสเซียและจีน

จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้กำลังทหารเข้าจัดการลงโทษเผด็จการอัสซาดในการสังหารหมู่ประชาชนด้วยอาวุธเคมี