Sunday, May 4, 2014

วิทยาลัยคอลลินส์การบริหารต้อนรับขับสู้ Collins College of Hospitality Management

วิทยาลัยคอลลินส์การบริหารต้อนรับขับสู้
Collins College of Hospitality Management

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat E-mail: pracob.cooparat@gmail.com


Keywords: การศึกษา, การอุดมศึกษา, California State University, มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคแห่งแคลิฟอร์เนียที่เมืองโพโมนา, California State Polytechnic University, PomonaCPP, Cal Poly Pomona, Cal Polyวิทยาลัยคอลลินส์การบริหารต้อนรับขับสู้ (Collins College of Hospitality Management)

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Cal Poly Pomona
The Collins College of Hospitality Management

ก่อตั้งเมื่อEstablished
1973
ประเภทType
กองทุนEndowment
$11 million[2]
คณบดีDean
Andy Feinstein
จำนวนนักเรียนStudents
1,000
(percent of total university enrollment: 5%)
สถานที่Location
Pomona (pop. 152,631),[3]
Description: California California,
Description: United States United States
วิทยาเขตCampus
เป็นส่วนหนึ่งของAffiliations
เว็บไซท์Website

วิทยาลัยคอลลินส์การบริหารต้อนรับขับสู้ (Collins College of Hospitality Management) ซึ่งจะเรียกสั้นๆว่า “วิทยาลัยคอลลินส์” เป็นหนึ่งในหลายวิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่เมืองโพโมนา หรือ California State Polytechnic University, Pomona (Cal Poly Pomona) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับสามโดยผู้บริหารภัตตาคาร โดยมี Andrew Hale Feinstein เป็นคณบดี และมี James A. Collins ผู้บุกเบิกกิจการเครือข่ายร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา และผู้สนับสนุนรายใหญ่ของวิทยาลัย เป็นศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 1,000 คน จัดเป็นวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นลำดับสองของประเภทเดียวกัน

การจัดการต้อนรับขับสู้ (Hospitality Management)

สำหรับคำว่า Hospitality Management อาจทำให้มีความสับสนด้านความเข้าใจบ้าง บางคนคิดว่าเป็นสาขาวิชาว่าด้วยการบริหารโรงพยาบาล ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน

การจัดการต้อนรับขับสู้ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Hospitality Management เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการต้อนรับขับสู้ ซึ่งมีการเรียนกันทั้งในคณะบริหารธุรกิจ (Business school) โดยมีสถานะเป็นภาควิชาหนึ่ง บางแห่งใช้คำง่ายๆตรงๆดังในทวีปยุโรปว่า “การจัดการโรงแรม” (Hotel management) ซึ่งรวมถึงการจัดการโรงแรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ส่วนในด้านวุฒิการศึกษา มีทั้งเป็นการเรียนในระดับปริญญาตรี (BA), ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration), วิทยาศาสตร์บัณฑิต (BS), วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (MS), มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ (MBA), และระดับดุษฎีบัณฑิต (PhD)

 ในด้านเนื้อหาครอบคลุม การโรงแรม (hotels), ร้านอาหาร (restaurants), เรือสำราญ (cruise ships), กิจการสวนสนุก (amusement parks), การจัดการและการตลาดด้านการเดินทาง (destination marketing organizations), การจัดการศูนย์การประชุม (convention centers), และการจัดการสโมสรกีฬาและสันทนาการ (country clubs)


ดังนั้นหากจะเรียกวิทยาลัยทางด้านนี้ว่า โรงเรียนทำครัว หรือการบริหารร้านอาหาร ก็ดูจะแคบไป ในขณะนี้เพื่อให้เข้าใจความหมายกว้างๆเอาไว้ จึงคงใช้การจัดการต้อนรับขับสู้ (Hospitality Management) แม้บางแห่งจะไม่ได้ครอบคลุมทุกสายวิชาการ ดังเช่น อาจเน้นไปที่กิจการร้านอาหารเป็นหลักก็ตาม


ภาพ Prof Ben Dewald, The Collins College of Hospitality Management แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียโปลีเทคนิค ณ เมืองโพโมนา ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชม


ภาพ ขณะฟังคำบรรยาย ณ บริเวณกลางแจ้งของคณะวิชาฯ


ภาพ ดร. ภาณถ สิทธิวงศ์ Panu Sittiwong, Ph.D. (คนใส่เสื้อสีฟ้า) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้จัดการศึกษาและดูงาน ทำหน้าที่ซักถาม และเก็บความ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงด้าน Hospitality Management มาด้วยตนเองในสหรัฐอเมริกาแล้ว
ภาพ Chart ผู้ให้การสนับสนุนวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งบุคคลและองค์การในวงการด้านอาหาร โรงแรม การท่องเที่ยว ฯลฯ


ภาพ ชอบเก้าอี้แบบที่ยืดหยุ่น สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เพราะติดล้อ อยากรู้ว่าเขาจัดซื้อกันอย่างไร จึงจะได้ของดี โดยราคาไม่แพง


ภาพ Prof Dr. Ben Dewald เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ มีประสบการณ์ด้าน Hospitality Management มาแล้วจากหลายประเทศทั่วโลก และรวมถึงในเอเซีย


ภาพ โดยปกติ ยักษ์ใหญ่เครื่องดื่มของโลก 2 รายมักจะสู้กันดุเดือดในทุกเวที ร้านอาหารไหนรับ Pepsi ก็ไม่ต้องรับ Cola


ภาพ โดยปกติ ยักษ์ใหญ่เครื่องดื่มของโลก 2 รายมักจะสู้กันดุเดือดในทุกเวที ร้านอาหารไหนรับ Pepsi ก็ไม่ต้องรับ Cola แต่ในสถานศึกษาแห่งนี้ ถือว่าเป็นข้อยกเว้น


ภาพ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องครัวแบบพื้นฐาน แข็งแรงในแบบไม่เก่าไปตามกาลเวลา ใช้เพื่อการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน ก่อนส่งไปฝึกงานต่อในสถานประกอบการจรง
ภาพ แปลงการเกษตร ปลูกฝัก ไม่ใช่เพื่อใช้ในกิจการของวิทยาลัย เพราะเล็กเกินไป แต่จะทำให้ได้บรรยากาศ และการได้สัมผัสพืชผลการเกษตร อย่างที่จะใช้จริงๆในกิจการภัตตาคาร


ภาพ การเรียนส่วนหนึ่งเป็นด้านทฤษฎี อีกส่วนที่สำคัญคือ การต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง โดยเริ่มจากในห้องฝึกงาน แล้วต้องมีประสบการณ์ในสนามจริงอีก 800 ชั่วโมงทำงาน หรือเทียบเท่ากับวันละ 8 ชั่วโมงอีก 100 วัน


ภาพ ตัวอย่างอาจารย์เองก็ต้องลงมือปฏิบัติ ดังการพัฒนาสูตรไอศครึมอย่างอร่อยขึ้นเอง


ภาพ คอมพิวเตอร์ใช้ในกิจการร้านอาหาร สั่งอาหารจากห้องอาหาร ถึงยังส่วนครัวเพื่อประกอบอาหารให้เสร็จไปตามจังหวะเวลา คงไม่ใช้ประกอบอาหาร จนถึงของว่างแล้ว ปรากฏว่าอาหารจานหลักเพิ่งจะเสร็จ


ภาพ แม้แต่การฝึกจัดว่างโต๊ะอาหาร จะเสิร์ฟอย่างไร เจ้าเข้าทางด้านซ้าย หรือขวา จะวางเครื่องเงินอย่างไร


ภาพ  James A. Collins และภรรยา ผู้ประสบความสำเร็จจากกิจการร้านอาหาร และเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของวิทยาลัย จนมีการตั้งชื่อวิทยาลัยเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา


ภาพ รายนามผู้บริจาค และมีคุณูปการตอวิทยาลัยฯ


ภาพ ร้านค้าผลิตผลการเกษตร จากฟาร์มของมหาวิทยาลัย


ภาพ สตรอเบอรี่ จากฟาร์มมหาวิทยาลัยที่เข้ามาวางขายในตลาดของมหาวิทยาลัย