Thursday, July 14, 2016

คิดถึงพี่อ้วน จากปัญจะ คุปรัตน์

คิดถึงพี่อ้วน จากปัญจะ คุปรัตน์


ภาพ ปัญจะ คุปรัตน์ (ชายใส่เสื้อขาวกางเกงดำ นั่งแถวหน้า ที่สองจากขวา) น้องชายนิกร คุปรัตน์ ผู้ประพันธ์ ภาพถ่ายที่วัดอุท้ยธาราม พระราม 9 กทม. งานสวดอภิธรรมงานศพของนิกร คุปรัตน์ วันที่ 2 อังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พี่อ้วน (นิกร คุปรัตน์) เป็นพี่ชายคนโตของตระกูลคุปรัตน์ ที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นคนแรก โดยได้เรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่อ้วนเปรียบเหมือนเป็นบุคคลตัวอย่างแก่น้องๆ ทำให้ทุกคนมีเป้าตั้งใจเรียนเพื่อให้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้น้องๆที่ตามมา 3 คนได้เข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 1 คนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พี่อ้วนเป็นเหมือนนักประวัติศาสตร์ประจำตระกูล เพราะจะจำได้หมดว่ามีญาติอยู่ที่ไหนบ้าง ชื่ออะไร อายุเท่าไร เป็นลูกหลานของใคร เป็นญาติฝ่ายไหน ทุกปีพี่อ้วนจะทำหน้าที่เป็นหัวงานรวมญาติไปร่วมทำบุญอัฐิอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ซึ่งกำหนดเป็นวันอาทิตย์แรกหลังสงกรานต์ ณ วัดแสนภูดาษ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พี่อ้วนเป็นคนโอบอ้อมอารีย์ เป็นที่พึ่งให้กับน้องๆและเพื่อนๆเสมอมา วันเกิดของพี่อ้วนคือวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2483 ซึ่งเป็นวันเปิดร้านรัตนเวช อันเป็นร้านของครอบครัว และเป็นร้านขายยาที่พี่อ้วนซึ่งเรียนมาทางเภสัชกรรมรับสืบทอดงานต่อจากคุณพ่อตลอดมา

พี่อ้วนเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงโดยตลอด จะออกกำลังกายด้วยการเล่นกล้ามอย่างจริงจังตั้งแต่เล็กๆ พี่อ้วนจะพึ่งตนเองตลอดแม้จนวัย 76 ปี แม้ในวันเสียชีวิต พี่อ้วนก็ยังขึ้นบรรไดไปนอนที่ห้องชั้น 3 ของร้านรัตนเวช และหลับไปอย่างสงบ ไม่มีอาการทรมานก่อนเสียชีวิตเลย

พี่อ้วนได้จากไปแล้ว เหลือไว้แต่ความดีให้ญาติพี่น้องได้ระลึกถึง


ปัญจะ คุปรัตน์, น้องชาย
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559