Tuesday, November 5, 2013

ยกระดับไล่! บทบรรณาธิการ ไทยโพสต์


ยกระดับไล่! บทบรรณาธิการ ไทยโพสต์


ภาพ Logo ของ ไทยโพสต์ - อิสรภาพแห่งความคิด

ขอนำข่าวจาก “บทบรรณาธิการ” ของไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 มาลงไว้ ในกรณีท่านผู้อ่านที่ไม่สามารถหาอ่านได้ในชุมชนของท่าน หากพวกเราจะช่วยกัน ก็คือช่วยกันซื้อ ช่วยสปอนเซอร์โฆษณาหนังสือพิมพ์ที่กล้ายืนหยัดเสนอข่าวสารแก่ประชาชนในยามมีวิกฤติของแผ่นดิน ดัง “ไทยโพสต์” นี้ 

หนังสือพิมพ์ดีไม่ได้วัดกันด้วยยอดการขาย แต่วัดกันด้วยใจที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่าน อย่างกล้าหาญและไม่เกรงกลัวอิทธิพล

(เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556)
--------------------

ผลแห่งการกระทำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ สาวไปได้ถึงต้นเหตุในวันที่คนไทยลุกขึ้นมารวมพลังกันอีกครั้ง นั่นคือ การคอร์รัปชันโกงกิน ที่สำนึกร่วมของประชาชนเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันต่อการคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอย ล้างผิดคนโกงอย่าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้บริสุทธิ์ไร้มลทิน 
พลังคนไทยที่ถูกผนึกขึ้นอีกครั้งในทุกภาคส่วนของสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนที่ลุกขึ้นมาชุมนุมที่อุรุพงษ์ แล้วผนึกรวมกำลังกับกลุ่มสีลม หรือกลุ่มประชาชนที่สถานีรถไฟสามเสน ที่ยกระดับไปสู่การปักหลักถนนราชดำเนิน

กลุ่มประชาชนเหล่านี้คือ กลุ่มปฏิบัติการประชาธิปไตยทางตรงอย่างเป็นรูปธรรม พวกเขาเหล่านี้ตระหนักตื่นรู้ ถึงสิทธิ์อันชอบธรรมในการชุมนุมโดยสงบ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามหน้าที่พลเมือง ที่คอยกำกับตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง ควบคู่ไปกับการเกิดเครือข่ายต้านกฎหมายนิรโทษในแต่ละจังหวัด ที่กำลังจุดติดเป็นไฟลามทุ่งในทั่วทุกภาค  

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น นับเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมไปทุกส่วน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข หมอ -พยาบาล โรงพยาบาลรัฐและเอกชน  ขณะเดียวกันในแวดวงวิชาการ บุคลากรที่สำคัญในวงการศึกษาหลักของประเทศ  อย่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยในประเทศทั้ง 25 มหาวิทยาลัย  อาทิ ม.ธรรมศาสตร์, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.วลัยลักษณ์ฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่, ม.มหิดลม.สงขลานครินทร์, ม.ศิลปากร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.แม่โจ้, ม.มหาสารคาม, ม.บูรพา, ม.พะเยา ฯลฯ ต่างร่วมลงนามคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้อย่างถ้วนหน้า

นอกจากนี้ ยังเกิดปรากฏการณ์แนวรบด้านออนไลน์ที่ตื่นตัวอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มโซเชียลมีเดียที่เรียกได้ว่า เป็นเครื่องมือสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นำไปสู่การออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนที่มีแนวคิดไปในทางเดียวกัน  นัดหมายสื่อสารสร้างพลังทางการเมืองผ่านออนไลน์ หรือการเปิดพื้นที่ให้มีส่วนร่วมโดยตรง โดยเห็นได้จากแคมเปญรณรงค์ "ล้านชื่อหยุดกฎหมายล้างผิดคดีโกง" ที่ชาวโซเชียลออนไลน์แห่ลงชื่อกันไปแล้วกว่า 4.6 แสนรายชื่อ ภายในระยะเวลา 5 วันที่เริ่มรณรงค์หยุดกฎหมายล้างผิดใน  www.change.org  

ปฏิกิริยาของผลกระทบดันสุดลิ่ม พ.ร.บ.นิรโทษกรรม  กลายเป็นกระแสโหมต้านคนโกงในสังคมไทย ที่ผนึกกำลังรวมกันทุกภาคส่วนทั้งธุรกิจ-เอกชน เป็นเสียงสัญญาณที่  ทักษิณ ชินวัตร และเครือข่ายทาสในเรือนเบี้ยตระกูลชิน ต้องสดับตรับฟังถึงวิถีการเมืองที่เรียกว่า อำนาจเผด็จการสภาฯ  ตัดสินด้วยเสียงข้างมาก ที่ใช้ไม่ได้กับการเมืองยุคยิ่งลักษณ์ ในวันนี้ 

เพราะเสียงข้างมากลากถูกฎหมาย มัดมือชกอย่างเหิมเกริม หวังแต่เพียงประโยชน์ส่วนตน กำลังถูกสั่งสอนจากประชาชนเจ้าของประเทศ ยิ่งย่ามใจใช้อำนาจโกงกินบ้านเมือง นำพาชาติเสียหาย ยิ่งต้องไม่เสียเวลาขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้ออกไปโดยเร็ว.