Monday, December 15, 2014

ราคาน้ำมันร่วง ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพล้งงานแสงอาทิตย์

ราคาน้ำมันร่วง ไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพล้งงานแสงอาทิตย์

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Updated: Monday, December 15, 2014

Keywords: พลังงาน, energy, พลังงานทางเลือก, alternative energy, พลังงานแสงอาทิตย์, solar energy

ศึกษาจาก “Falling Oil Prices Will Not Bother Solar.” December 14th, 2014 โดย Anand Upadhyay 

เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (Organization of the Petroleum Exporting Countries – OPEC) ได้ตัดสินใจไม่ลดการผลิตน้ำมันลง เป็นเหตุให้ตลาดตอบรับด้วยการที่ราคาน้ำมันตกต่ำลงเป็นประวัติการณ์ในระอบ 5 ปี

หากประเทศซาอุดิอาเรเบีย ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่สุดและมีอิทธิผลต่อประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆ จะตัดการผลิตน้ำมันเพียงจำนวนหนึ่ง ก็จะส่งสัญญาณไปยังประเทศอื่นๆให้ลดปริมาณการผลิตลง แต่เหตุผลที่เขาไม่ทำ เพราะต้องการบีบสหรัฐที่พัฒนาระบบผลิตน้ำมัน Shale oil ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายจริงที่สูงกว่า นอกจากนี้อเมริกายังเปิดบ่อผลิตก๊าซเพิ่มขึ้น

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ OPEC ต้องการให้ระบบผลิตของอเมริกันต้องหยุดชะงัก และปิดระบบผลิตไปก่อน ซึ่งอเมริกันเองก็กลัวว่าน้ำมันในโลกจะขาดแคลนด้วยเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองขึ้นในหลายประเทศในโลก เช่น รัสเซีย อาหรับ อิรัค อิหร่าน ลิเบีย ฯลฯ จึงผลิตน้ำมันในลักษณะเกินความต้องการเพื่อทดแทน แต่ปรากฏว่าประเทศที่คิดว่าจะมีปัญหาในการผลิตน้ำมันกลับไม่ผลิตลดลง แต่กลับผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับโลกในทศวรรษนี้ได้หันมาลดการใช้น้ำมันลง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันของรถยนต์มากขึ้น มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และยานพาหนะทางเลือกมากขึ้น มีการพัฒนาพลังงานทางเลือก เช่น ไฟฟ้าพลังลม และไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น

ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตกต่ำนี้น่าจะเป็นไปอย่างชั่วคราว แต่การเตรียมการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆต้องใช้เวลา ดังนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานของหลายๆประเทศทั่วโลกจึงไม่ตระหนกไปกับความผันผวนของราคาน้ำมันในปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงสั้น เขายังคงต้องเดินหน้าไปในด้านการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกให้กว้างขวางออกไป


ภาพ แปลงติดตั้งแผง Solar panels ที่ตั้งบนพื้นดิน เมื่ออยู่ในที่ๆแห้งแล้ง ไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นจากพื้นดินได้


ภาพ สถานีชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้า ของ Tesla Motors ที่ใช้พลังแสงอาทิตย์ ช่วยในการชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเร็ว (Fast charging)


ภาพ ยานพาหนะในสนามกอล์ฟ หรือตามโรงแรมติดตั้งแผงรับพลังแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า ทำให้รถวิ่งได้ไกลขึ้น โดยไม่ต้องกลับมาชาร์จไฟที่อู่บ่อยๆ


ภาพ สถานที่จอดรถยนต์ (Parking lots) ที่ใช้หลังคาเป็นที่กันแดดกันฝน และผลิตพลังงานไฟฟ้าไปด้วยในตัว


ภาพ อาคารจอดรถขนาดใหญ่ ส่วนบนสุดมักมีปัญหาคนไม่อยากจอด เพราะแดดร้อน แต่เมื่อติดแผง Solar panels เพื่ออเนกประสงค์ คือ ใช้บังแสงอาทิตย์ และใช้ผลิตไฟฟ้าไปด้วยในตัว


ภาพ บ้านในยุโรปและอเมริกาเหนือจำนวนมากขึ้น ได้หันมาใช้หลังคาบ้านเป็นตัวผลิตไฟป้อนคืนให้กับบริษัทไฟฟ้า แล้วก็รับกลับคืนมาใช้ในบ้านเรือนของตัวเองอีกส่วนหนึ่ง


ภาพ ลานจอดรถขนาดใหญ่ ที่ได้ใช้ส่วนหลังคาติดตั้ง Solar panels


ภาพ บริเวณทางเดินในบริเวณวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย สามารถใช้ติดตั้ง Solar panels เพื่อบังแดดบังฝน พร้อมกับใช้ผลิตไฟฟ้าไปด้วยในตัว


ภาพ สถานีชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้จะพบมีมากขึ้นเรื่่อยๆ ตามสถานที่ๆคนจะมาพักจอดรถชาร์จไฟ และทำกิจธุระอื่นๆ ดังเช่น กินอาหารและดื่มเครื่องดื่ม จับจ่ายข้าวของ ซักเสื้อผ้า ฯลฯ


ภาพ อาคารชุด Apartment, condominium หากมีความสูงใกล้เคียงกัน ก็จะไม่บังกัน สามารถรับแสงได้เต็มที่


อาคารขนาดใหญ่ ดังเช่นศูนย์การค้า โรงงาน เหล่านี้ใช้ประโยชน์หลังคา ติดตั้ง Solar panels เพื่อการผลิตไฟฟ้าได้