Sunday, August 2, 2015

สุภาษิต – ดินดีเพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยัง

สุภาษิต – ดินดีเพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยัง

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: นิเวศวิทยา, ecology, สภาพแวดล้อม, environment, สัตว์กินเนื้อ, Carnivore, carnivorous, เสือ, tiger, สิงโต, lion, เสือดาว, leopard, หมียักษ์, grizzly bear, หมีขั้วโลก, polar bear, จระเข้, 
crocodile


ภาพ สิงโต Cecil the lion เป็นดาราของอุทธยานสัตว์ป่าในซิมบับเว ที่ถูกนักล่าสัตว์จากอเมริกา ซื้อสิทธิในการล่าสังหารด้วยราคา USD 50,000 หรือประมาณ 1.7 ล้านบาท

ผู้ใหญ่อาจถูกลูกหลานถามเหตุผล ครูอาจารย์ก็อาจถูกนักเรียนถาม ...

ทำไมเราจึงต้องดูแลให้คงมีสัตว์ดุร้ายกินเนื้อ (Carnivore) ดังเช่น เสือ หมียักษ์ จระเข้ สิงโต ให้คงไว้ในระบบนิเวศ ตามธรรมชาติของป่าเขา ต้องทำความเข้าใจกับสุภาษิตที่ว่า

"ดินดีเพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยัง ดินคงเพราะหญ้าบัง หญ้ายังเพราะดินดี" - พระนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6

มนุษยชาติต้องการป่า เพราะป่ามีการจัดการน้ำและดินตามธรรมชาติของมัน ทำให้เมื่อมีฝนมาก ป่าก็ซับน้ำเอาไว้ ไม่ให้ไหลท่วมเมือง ยามหน้าแล้ง ป่ายิ่งทึบมีดินปนพืชเน่าทับถม ก็ยิ่งมีสภาพเหมาะแก่การซับน้ำ น้ำซับจะค่อยๆไหลลงมาตามเขาสู่ลำธารและแม่น้ำ ผู้คนก็ยังมีน้ำใช้ได้ตลอดปี แม้จะน้อยลง

แม้ป่าเหลือน้อยแล้วในประเทศไทย แต่หากเรายังรักษาพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำให้ได้สักร้อยละ 25-30 ของผืนที่ เราจะยังคงมีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนอยู่ได้ ดังนั้น เราจึงต้องไม่ไปรบกวนระบบนิเวศป่าเขา ต้องเก็บรักษาสัตว์ รวมถึงเสือ และสัตว์กินเนื้อ ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์ที่กินพืช เช่น กวาง วัวป่า ควายป่า ไม่ให้มีมากเกิน ซึ่งพอที่ป่าและหญ้าคงสภาพไว้ได้ตามธรรมชาติภาพ ป่าในตอนเนหือของปรเทศไทย ถูกทำลายลงอย่างมากมาย เพื่อนำมาปลูกพืชดังเช่น พวกข้าวโพด หรือข้าวไร่ แล้วพื้นดินก็จะเสียคุณสมบัติความอุดมสมบูรณ์ไป


ภาพ ป่าที่ถูกแผ้วถาง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในประทศไทย


ภาพ เสือที่ยังคงอยู่ ก็จะมีเพียงในสวนสัตว์และที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว


ภาพ สิงโตตัวพี่น้องของ Cecil ที่ชื่อ Jericho ยังคงมีีวิตอยู่ ณ วันนี้ (3 สิงหาคม 2558)