Monday, August 17, 2015

สุภาษิตชาวเอธิโอเปีย - คนโง่พูด คนฉลาดฟัง

สุภาษิตชาวเอธิโอเปีย - คนโง่พูด คนฉลาดฟัง

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail pracob.cooparat@gmail.com
Keywords: สุภาษิตอัฟริกัน, African proverb, เอธิโอเปีย,

The fool speaks, the wise man listens. ~ Ethiopian proverb
สุภาษิตชาวเอธิโอเปีย - คนโง่พูด คนฉลาดฟัง


ภาพ ธงชาติไทย เรียกความมั่นใจและความสามัคคีของคนในชาติ

ขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตต่อการก่อการร้าย ระเบิดที่บริเวณศาลพระพรหม สี่แยกราชประสงค์ ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ในช่วงนี้จะมีคนออกมาแสดงความเห็นมากมาย เขาอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิด บางคนออกมาพูดว่ารู้นั่นรู้นี่ แต่อาจไม่รู้อะไรมากนัก นอกจากอยากแสดงความรู้สึกดิบๆของตนออกมา มีคนไม่ฉลาดมากมายที่ออกมาแสดงความเห็นที่อาจทำให้หลงประเด็น

มีหลายคนที่ส่งต่อข้อมูลผ่านทางสื่อสังคม ดังเช่น ภาพความรุนแรง การส่งข่าวต่อไปเรื่องการปิดสถานศึกษา ธนาคาร การจะเกิดเหตุขึ้นที่นั่นที่นี่ เพื่อสร้างความตระหนกให้ขยายวงกว้างต่อไป ซึ่งจะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เขาหรือเราท่านเหล่านี้อาจทำไปด้วยความไม่รู้เท่าถึงการณ์

แต่คนที่จะแก้ปัญหานี้ได้ คือคนฉลาด คนที่จะใช้สติปัญญา ความรู้ ความอดทน ติดตามแหล่งข้อมูลไปในทุกด้านทุกประเด็น เพื่อในที่สุดนำไปสู่การหาคนกระทำผิดและต้นตอ เพื่อนำมาลงโทษให้ได้ และหาหนทางในการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นอีก


ส่วนคนระดับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล เช่นเราท่านทั้งหลาย ทางที่ดีที่สุด หากมีข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้อง ก็ให้แจ้งผู้รับผิดชอบ ฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายความมั่นคงต่อไป และเป็นฝ่ายช่วยเฝ้าระวัง เพราะการก่อการร้ายไม่สามารถฝากให้ฝ่ายบ้านเมืองเป็นคนเฝ้าระวังเพียงฝ่ายเดียวได้ แต่ต้องอาศัยตาหลายๆตา หูหลายๆหูของประชาชนทั่วไป ขณะเดียวกัน ก็ต้องช่วยกันกรองข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือ การได้ข้อมูลที่มากล้น ทำให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเสียเวลาติดตามโดยไม่ใช่ประเด็น เสียเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นต้องมุ่งไปยังประเด็นต่างๆให้ได้โดยเร็วและทันการที่สุด