Wednesday, April 6, 2011

องค์การนาโต้ (NATO)

องค์การนาโต้ (NATO)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia และอื่นๆ

องค์การนาโต้ หรือ NATO มาจากคำว่า The North Atlantic Treaty Organization หรือองค์การสนธิสัญญาความร่วมมือแห่งประเทศแถบแอตแลนติกเหนือ ซึ่งบางทีก็เรียกว่า พันธมิตรแอตแลนติกเหนือ (the North Atlantic Alliance เป็นองค์การรัฐระหว่างประเทศ (intergovernmental) และเป็นพันธมิตรทางการทหาร (military alliance) ที่อาศัยสนธิสัญญา North Atlantic Treaty ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1949 โดยมีสำนักงานกลางอยู่ที่เมืองบรัสเซล (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) องค์การนี้เป็นความร่วมมือในการป้องกันประเทศ (collective defence) เมื่อประเทศสมาชิกถูกโจมตีทางการทหาร และเพื่อการตอบโต้การรุกล้ำจากประเทศอื่นๆ โดยลึกๆในประวัติศาสตร์ นอกจากจะมีไว้เพื่อป้องกันการกลับมามีอำนาจของประเทศอย่างเยอรมันและอิตาลีที่ก้าวร้าวในสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว ยังหน้าที่เป็นเหมือนสัญญาปกป้องการรุกล้ำของฝ่ายสหภาพโซเวียตในสงครามเย็นหลังสงครามโลกกครั้งที่สองที่มีสภาพเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้โดยมีสหรัฐและอังกฤษเป็นกลุ่มผลักดันหลัก และจะเห็นได้ว่ารัสเซียแม้หลังโซเวียตล่มสลายหลังสงครามเย็นแล้ว ก็ยังไม่ได้เข้าร่วมในพันธมิตร NATO

มีผู้ล้อเลียนว่า NATO มาจากคำว่า No Action, Talk Only คือมักจะไม่มีประสิทธิภาพที่จะดำเนินการทางการทหาร เพราะต้องอาศัยความเห็นพ้องต้องกันของประเทศสมาชิกที่ต่างมีผลประโยชน์หรือลักษณะการคุกคามที่แตกต่างกัน และในสภาพการรบใดๆ ที่ต้องใช้ความเฉียบพลัน การอาศัยความร่วมมือแบบเห็นพ้องต้องกันต้องอาศัยเวลา และจะเป็นเรื่องยาก แต่การได้ชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากประเทศกลุ่ม NATO นั้นเป็นส่วนสนับสนุนความชอบธรรม แต่มักจะต้องมีตัวแรงผลักดัน ซึ่งในอดีตคือสหรัฐอเมริกา และตามมาด้วยอังกฤษอ้นเป็นพันธมิตรหลักในยุโรป ในช่วงต่อไปนี้ที่สหรัฐเองต้องลดบทบาททางการทหาร และเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ในอนาคตชาติในยุโรปคงต้องคิดเอง ริเริ่มเอง และทำเองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติสมาชิก คงจะต้องมีแรงหลักจากประเทศในกลุ่มยุโรปเอง

ในปัจจุบัน NATO มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 7 ครั้งหลังจากเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1949 โดยปัจจุบันมีสมาชิกรวม 28 ประเทศ เรียงตามลำดับตัวอักษรได้แก่ Albania, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, the United Kingdom, และ the United States.