Monday, May 25, 2015

เครื่องบินไฟฟ้าลูกประสม ใช้น้ำมันลดลง 30%

เครื่องบินไฟฟ้าลูกประสม ใช้น้ำมันลดลง 30%

ประกอบ คุปรัตน์ 
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com


Keywords: การขนส่ง, transportation, การเดินทาง, commuting, สิ่งแวดล้อม, environment, ecology, พลังงาน, energy, พลังงานไฟฟ้า, เครื่องบินไฟฟ้า, hybrid electric plane, Boeing, Cambridge University,

พิมพ์ครั้งแรกใน Sustainnovate.


ภาพ เครื่องบินไฟฟ้าลูกประสม (Hybrid electric plane) เครื่องต้นแบบขนาดเล็กเพื่อการทดสอบของมหาวิทยาลัย Cambridge University และ Boeing

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) ในประเทศอังกฤษ และด้วยความร่วมมือของบริษัทยักษ์ใหญ่อากาศยาน Boeing ของสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาต้นแบบเครื่องบินไฟฟ้าลูกประสม ที่สามารถประหยัดพลังงานน้ำมันได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับเครื่องบินขนาดเดียวกันที่ใช้น้ำมัน 100%

เครื่องบินใช้น้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับพลังจากแบตเตอรี่ในช่วงทะยานตัวจากลานบินและบินไต่ระดับ ซึ่งเป็นช่วงต้องใช้พลังงานสูง แต่การมีปุ่มที่ปรับมาใช้พลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ช่วยทำให้ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้น้อยลง และใช้เป็นระบบพลังสมทบสองระบบ ระบบลูกประสม (Hybrid) ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ขนาดใหญ่มาก แนวคิดคล้ายๆกับรถยนต์ไฟฟ้าลูกประสมอย่าง Toyota Prius เครื่องยนต์ใช้น้ำมันเหมาะสำหรับเมื่อไต่ระดับขึ้นไปบินที่เพดานบินสูง แต่เมื่อได้บินในระดับเพดานบินสูงแล้ว ช่วงนี้ไม่ต้องใช้พลังงานมาก สามารถใช้พลังงานจากเครื่องยนต์เผาไหม้ขนาดปานกลาง จึงประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 30

แต่การจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ทั้งหมด (All electric) เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้า ที่ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เผาไหม้เลย ดังนี้ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีก แต่สำหรับเครื่องบินที่ใช้ระบบไฟฟ้าลูกประสมในปัจจุบัน แบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ใช้ Lithium-ion มีน้ำหนักเบา ให้พลังงานที่หนาแน่นพอ แต่หากจะต้องมีพลังไฟฟ้าใช้บินระยะไกลได้เลยนั้น ก็ต้องใช้แบตเตอรีขนาดใหญ่มากขึ้นไป ซึ่งยังเป็นข้อจำกัดอยู่