Monday, May 25, 2015

เมืองแคนซัสซิตี (Kansas City) จะเป็นเมกกะของรถยนต์ไฟฟ้า

เมืองแคนซัสซิตี (Kansas City) จะเป็นเมกกะของรถยนต์ไฟฟ้า

ประกอบ คุปรัตน์ 
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การขนส่ง, transportation, การเดินทาง, commuting, สิ่งแวดล้อม, environment, ecology, พลังงาน, energy, รถยนต์ไฟฟ้า, electric cars, EVs, สถานีชาร์จไฟ, Charging stations, แคนซัสซีตี, Kansas City, รัฐมิสซูรี, Missouri State, รัฐแคนซัส, Kansas State, Kansas City Power & Light (KCP&L)

ข่าวจาก Automotive News May 25, 2015 - 12:01 am ET

KANSAS CITY, Mo. – เมืองแคนซัสซีตีมีชื่อเสียงในหลายๆด้าน ตั้งแต่การเป็นศูนย์กลางการค้าปศุสัตว์ เนื้อย่างแบบบาบีคิว ดนตรีแจ๊ส แต่คนยังไม่รู้จักเมืองในฐานะเป็นศูนย์กลางของรถยนต์ไฟฟ้า (EV Mecca)

แต่ชื่อเสียงของเมืองในฐานะการส่งเสริมพลังงานสีเขียวกำลังเปลี่ยนไป บริษัทพลังงาน Kansas City Power & Light (KCP&L) ของเมืองแคนซัส ประกาศแผนที่จะติดตั้งสถานีชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าขึ้น 1000 แห่งทั่วทั้งเมือง ซึ่งมีทั้งฟากที่อยู่ในรัฐมิสซูรี และรัฐแคนซัส และยังรวมถึงย่านชนบททางตะวันตกของมิสซูรี และแคนซัสตะวันออก


ภาพ เมืองแคนซัสซีตี (Kansas City)

การลงทุนนี้จะใช้เงินประมาณ USD20 ล้าน หรือประมาณ 660 ล้านบาทไทย โดยใช้เงินของ Clean Charge Network ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเฉพาะในกำกับของ KCP&L

KCP&L เหมาะที่สุดที่จะทำเรื่องนี้ เพราะมีเครือข่ายสายไฟแรงสูงครอบคลุมเมืองอยู่แล้ว และทางเมืองมีความพยายามที่จะแข่งกับรัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ในด้านการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า นับเป็นความกล้าของเมืองที่จะจัดการกับปัญหา “ไข่กับไก่ อะไรจะเกิดก่อนกัน” คนใช้รถยนต์ไฟฟ้ามักกังวลเรื่องไม่มีจุดบริการไฟฟ้าให้รถ การส่งเสริมเครือข่ายสถานีชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้านี้จะกระตุ้นการขายและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Nissan เองก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนเครือข่ายนี้

Chuck Caisley รองประธานบริษัทฝ่ายการตลาดและกิจการมวลชนของ KCP&L กล่าวว่า “ถ้าคุณสร้างมัน เขา (คนใช้รถยนต์ไฟฟ้า) ก็จะมา”

Clean Charge Network ประกาศว่า ในเดือนมกราคม (2016) เมืองจะมีสถานีชาร์จไฟ 1,001 แห่งที่ใช้ไฟฟ้าขนาด 240 โวลต์ และมีสถานีชาร์จไฟเร็ว (Fast-charging stations) 15 แห่งในความร่วมมือและร่วมลงทุนของ Nissan แต่ละสถานีจะชาร์จไฟให้รถได้ 2 คันในเวลาเดียวกัน KCP&L ได้ดำเนินการติดตั้งแล้ว 150 สถานี และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในปีนี้ แต่คำขอให้ติดตั้งระบบสถานีชาร์จไฟได้เกินจำนวนที่ KCP&L จะดำเนินการให้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วงต่อๆไป ก็คงจะมีการขยายตัวติดตั้งสถานีชาร์จไฟเพิ่มขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมืองแคนซัสซีตี้ หรือ Kansas City หรือเรียกย่อๆว่า K.C. เป็นเมืองใหญ่สุดในรัฐมิสซูรี (Missouri) และเป็นเมืองใหญ่สุดอันดับที่ 37 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 23 เมืองมีบริเวณกินพื้นที่ของ 2 รัฐ คือแคนซัส และมิสซูรี เมืองตั้งอยู่ตรงแม่น้ำมิสซูรี ฟากตะวันออกเป็นมิสซูรี ฟากตะวันตกเป็นรัฐแคนซัส

หากดูในแผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองแคนซัสจะอยู่ราวๆกลางประเทศ ห่างจากเหนือสุดพอๆกับไปใต้สุด ห่างจากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออกพอๆกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันตก เมืองจึงดูเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทาง

เมืองมีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน แต่หากนับปริมณฑลที่มีคนหนาแน่นจะมีประชากร 2.0-2.4 ล้านคน เมืองในลักษณะของแคนซัสซีตีนี้จะพบอยู่โดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา มีประชากรอยู่ปนกันระหว่างคนอาศัยในตึกสูง อาคารอพาร์ทเมนท์หรือคอนโดมีเนียม และมีคนอยู่กระจายกันไปตามชานเมือง (Suburban areas) ซึ่งชาวสหรัฐจะนิยมเป็นเจ้าของบ้านขนาดใหญ่ที่มีรั้ว  มีรถยนต์ที่จะขับไปทำงาน หรือนักศึกษาขับรถไปเรียนหนังสือ แต่ในยุคต่อไปที่น้ำมันมีน้อยลง ราคาสูงขึ้น คนจะเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตในการเดินทางและเป็นเจ้าของรถ

Population (2010)
 ประขากร
City
459,787 คน
ประมาณการ
Estimate (2014)[2]
470,800 คน
อันดับในสหรัฐอเมริกา
 Rank
US: 37th
ความหนาแน่น
Density
1,474.2/sq mi (569.2/km2)
เขตเมือง
Urban
1,519,417 (US: 31st) คน
ปริมณฑล
Metro
2,071,133 (US: 29th) คน
2,393,623 (US: 23rd) คนภาพ แผนที่ของสหรัฐอเมริกา ส่วนสีแดงคือรัฐมิซูรี ถัดมาฝั่งตะวันตก คือรัฐแคนซัส


ภาพ สถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ของ KCP&L ภาพ สถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ของ KCP&L แบบที่ตั้งอยู่ในตัวอาคาร