Thursday, May 14, 2015

เกียวโต (Kyoto, Japan) เมืองท่องเที่ยวเป็นมิตรกับจักรยาน

เกียวโต (Kyoto, Japan) เมืองท่องเที่ยวเป็นมิตรกับจักรยาน

ประกอบ คุปรัตน์ 
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การขนส่ง, transportation, การเดินทาง, commuting, สิ่งแวดล้อม, environment, ecology, energy, รถจักรยาน, bicycles, bikes, เมืองเป็นมิตรกับจักรยาน, Bicycle-Friendly Cities, เกียวโต, ประเทศญี่ปุ่น, Kyoto, Japan

เขตเมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นดูเผินๆคนจะไม่คิดว่าเป็นประเทศที่เหมาะแก่การขี่จักรยาน เพราะเมืองอย่างโตเกียว (Tokyo) หรือโอซากา (Osaka) ถนนมีแต่ความแออัด แต่เมื่อคิดถึงเมืองเกียวโต (Kyoto) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่และมีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์ และก็เป็นเมืองใหญ่ด้วยตัวเองก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่เมืองเกียวโตนี้ นักท่องเที่ยวเดินทางไปตามที่ต่างๆได้ด้วยรถจักรยานได้อย่างสะดวก และอันที่จริงคนที่เมืองนี้เองก็ชอบเดินทางด้วยรถจักรยาน เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด และบางทีระบบขนส่งมวลชนเองก็แน่นขนัด

ในเขตส่วนกลางของเมืองเกียวโต ดังที่วัดนานเซนจิ (Nanzen-ji) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบ เพียงใช้แผนที่ดีๆก็สามารถขี่จักรยานเที่ยวไปได้ทั่วโดยไม่ต้องมีอาการเหงื่อตก สถานที่ดังศูนย์บริการจักรยานด้วยภาษาต่างชาติด้วย (Bilingual Cycle Kyoto) จะมีบริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการขี่จักรยานชมเมืองที่ให้บรรยากาศการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่ง


ภาพ ตลาดนิชิกิ (Nishiki Market, Kyoto, Japan) สามารถขี่จักรยานไปเยี่ยมชม พร้อมซื้อของกินอร่อยๆได้

เมืองเกียวโต เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น (Honshu Island, Japan) มีประชากรราว 1.5 ล้านคน เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมานานกว่าพันปี ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตเกียวโต (Kyoto Prefecture) ซึ่งอยู่ในภาคกันไซ (Kansai region) เกียวโตเป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองหมื่นศาลเจ้า” (City of Ten Thousand Shrines)


นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากโตเกียวไปเกียวโตด้วยรถไฟความเร็วสูง ระยะทาง 464 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ตั๋วเที่ยวเดียวราคา 14,630 เยน หรือ 4,155 บาท หรือตีตั๋วไปกลับ 27,900 เยน หรือ 7,847.94 บาท มีรถออกทุก 15 นาที หากใครอยากไปเที่ยวแล้วขี่จักรยานเยี่ยมไปทั่วเมืองนี้ เป็นการออกกำลังกาย มีสันทนาการ และได้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นไปด้วยในตัว


ภาพ ร้านให้เช่าจักรยานแบบรายวันในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


ภาพ การท่องเที่ยวไปตามถนนเก่าของเมือง เป็นตรอกแคบๆ ต้องเดินเที่ยวหรือไปด้วยรถจักรยาน มีบริการไกด์ให้ด้วย


ภาพ การท่องเที่ยวชมสวนสาธารณะแบบญี่ปุ่น


ภาพ รถจักรยานที่ใช้ร่วมกับคนเดินถนน บนทางเท้าได้ เพราะจักรยานทั่วไป เป็นแบบ Mama bicycles ใช้ความเร็วไม่เกิน 10-12 กม./ชั่วโมง


ภาพ ที่คุ้นๆตาในประเทศญี่ปุ่น คือที่จอดรถจักรยานหาได้ยาก และบางคนมาจอดทิ้งไว้นานเป็นเดือนๆ เขาก็ต้องปลดระวางออกไป ริบแล้วขายไปต่างประเทศ ดังจักรยานแบบเซียงกง หรือการขายจักรยานเก่าในประเทศไทย