Saturday, May 16, 2015

จักรยานไฟฟ้าที่ราคาคุ้มค่าที่สุดในโลก – Wave ebike

จักรยานไฟฟ้าที่ราคาคุ้มค่าที่สุดในโลก – Wave ebike

ประกอบ คุปรัตน์ 
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การขนส่ง, transportation, การเดินทาง, commuting, สิ่งแวดล้อม, environment, ecology, energy, รถจักรยาน, bicycles, bikes, จักรยานไฟฟ้า, e-bike, ebike, เมืองเป็นมิตรกับจักรยาน, Bicycle-Friendly Cities, Los Angeles, San Francisco, California, USA

ศึกษาและเรียบเรียงจาก CleanTechnica “World’s Most Affordable Electric Bike,” Wave ebike May 11th, 2015 โดย Cynthia Shahan

คนทั่วไปในสหรัฐอเมริกามักจะมีรถยนต์กันทุกบ้าน และบางบ้านอาจมีรถยนต์เท่ากับจำนวนสมาชิกในบ้าน แต่แนวความคิดนี้กำลังเปลี่ยนไป โดยจะหันไปมีทางเลือกด้านการเดินทางมากขึ้น การขี่จักรยานไปทำงานเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่หากระยะทางขนาด 10 กม. เดินทางไปกลับ 20 กม. นั่นย่อมจะทำให้ได้ทุกวันยากลำบากหน่อย แม้อากาศจะดี ดังนั้นการใช้จักรยานไฟฟ้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง Wave ebike เป็นจักรยานไฟฟ้าที่เปิดตัวมาอย่างน่าสนใจในสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณภาพตามข้อกำหนด 
(Specifications) ที่ดีมาก แต่ในราคาที่ประหยัด โดยมีราคาเปิดตัวเพียง USD549 หรือ 18,117 บาทไทย Wave ebike โดยมีคุณภาพตามข้อกำหนดเหมือนอย่างจักรยานไฟฟ้าราคาแพงที่ USD2,000 ถึง USD3,000 หรือ 66,000 บาท ถึง 99,000 บาท ซึ่งดูจะแพงเกินไป ไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่ต้องใช้อย่างประหยัด


ภาพ Wave ebike สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงถึง 28 ไมล์/ชั่วโมง หรือ 44.8 กิโลเมตร/ชม. วิ่งได้ 80 กิโลเมตร ด้วยการชาร์จไฟครั้งเดียว หากต้องการใช้ความเร็วสูงกว่านี้หรือวิ่งระยะไกลกว่านี้ สามารถเพิ่มมาตรฐานตามข้อกำหนด โดยจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อได้แบตเตอรี่และมอเตอร์ที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Wave ebike เป็นจักรยานไฟฟ้าแบบสปอร์ต มีมอเตอร์แบบอยู่ในแกนล้อ (Hub motor) และใช้แบตเตอรี่คุณภาพของ Samsung สามารถใช้ขี่บนท้องถนนในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมายได้ 100% Wave ebike มีแบตเตอรี่ขนาด 48 โวลต์ 750 วัตต์

สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่ารถจักรยานไฟฟ้าทั่วไปร้อยละ 50 จากการทดสอบในสหรัฐอเมริกา Wave ebike สามารถวิ่งได้ระยะไกลกว่า 52 ไมล์ 83 กม. โดยชาร์จไฟครั้งเดียว ทั้งนี้ด้วยระบบใช้แรงถีบร่วมด้วย (Hybrid mode) น้ำหนักรถ 50 ปอนด์ หรือ 22.7 กิโลกรัม ใช้เวลาชาร์จไฟ 3-5 ชั่วโมง

สำหรับราคาที่เสนอในอเมริกาในช่วงส่งเสริมการขายพิเศษอยู่ที่ USD549 หรือ 18,117 บาท นับว่าเป็นราคาที่ถูกมากสำหรับรถที่มีมาตรฐานคุณภาพที่เชื่อถือได้ เมื่อเทียบกับรถจักรยานไฟฟ้าในแบบเดียวกันในประเทศไทย ราคาเริ่มต้นที่ 25,000-27,000 บาท

Wave ebike สามารถใช้งานวิ่งบนผืนทรายชายหาด (Beach cruiser) นั่งขี่ได้สบายและมีความคงทน ยางรถใช้งานได้อเนกประสงค์ (Cross-functional tires) วิ่งในเมืองบนถนนเรียบก็ได้ หรือจะวิ่งตามชายหาด หรือจะที่ไหนๆก็ได้ทั้งในและนอกละแวกกบ้าน หน้าเว๊บ Indiegogo กล่าวว่ายางรถจักรยานแบบที่ใช้ใน Wave ebike สามารถวิ่งได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย ทั้งบนทราย (Sand) ผิวหญ้า (Grass) ถนนฝุ่น (Dirt) หรือบนผิวถนนคอนกรีตหรือราดยางทั่วไป (Pavement)

ในสหรัฐอเมริกามีประชากรกว่า 300 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2013 ข้อมูลจาก Electric Bikes Worldwide Report (EWBR) มีการขายจักรยานไฟฟ้า 185,000 คัน อเมริกันกำลังต้องการทางเลือกในการเดินทางแต่ละวันมากขึ้น คนที่มีบ้านชานเมืองที่ห่างจากที่ทำงาน 10-15 กม. นับว่าเหมาะที่จะลองใช้จักรยานไฟฟ้า โดยขาเดินทางไป อาจใช้พลังจากไฟฟ้ามากหน่อย เมื่อไปทำงานเหงื่อจะได้ไม่ตก ส่วนขากลับบ้านขี่โดยใช้พลังลูกประสม (Hybrid mode) คือใช้พลังไฟฟ้าร่วมไปกับพลังคนถีบ นับว่าได้ทั้งการออกกำลังกาย 30-40 นาที

รัฐแคลิฟอร์เนียและอีกหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกากำลังผลักดันในมีการใช้รถจักรยานไฟฟ้า (ebiking) เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและสิ่งแวดล้อมทางอากาศเป็นพิษ การขี่จักรยานในเขตเมืองลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือบริเวณเนินเขาอย่างมากๆดังในเมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) พลังจักรยานไฟฟ้าจะลดความเหนื่อยหนักลงไป แต่ก็ยังได้ออกกำลังกายเต็มที่ นอกจากนี้ การขี่จักรยานที่มีความเร็วพอประมาณระดับ 20-30 กม./ชม. จะไม่เป็นอุปสรรคการใช้ทางของรถยนต์ทั่วไปที่เมื่อวิ่งในเมือง


โดยทั่วไป แนวโน้มของทุกเมืองยกเว้นเมืองนิวยอร์ค (New York City – NYC) มีความพยายามทำให้เมืองเป็นมิตรกับจักรยานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนด้านการเดินทางและใช้ชีวิตประจำวัน เมืองบนที่ราบและอากาศไม่รุนแรง ย่อมมีความได้เปรียบ แต่เมืองที่มีเนินเขามากๆ ก็จะหันไปใช้จักรยานไฟฟ้า ซึ่งใช้ได้โดยไม่จำกัดด้านระยะทางและระดับความลาดชันภาพ เมืองย่านที่มีเนินเขาอยู่โดยทั่วไป การขี่จักรยานที่เป็นไฟฟ้าหรือ e-bike จะช่วยลดความเหนื่อยขณะขี่ขึ้นเขา


ภาพ Wave ebike พร้อมยางแบบอเนกประสงค์ ขนาดหนา รับแรงกระเทือนได้ดี แต่ขณะเดียวกันสามารถขี่ได้โดยมีแรงเสียดทานจากผิวถนนน้อย