Sunday, April 15, 2012

ท่องเที่ยวสำรวจเส้นทางจากกรุงเทพฯ ผ่านพม่าไปยังมณีปุระ อินเดีย

ท่องเที่ยวสำรวจเส้นทางจากกรุงเทพฯ ผ่านพม่าไปยังมณีปุระ อินเดีย

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: อินเดีย, พม่า, ไทย, การท่องเที่ยว, ถนนหลวง

ผมสนใจการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ (Bangkok, Thailand) ไปจนถึงเมืองอิมฟาล (Imphal) เมืองหลวงของรัฐมณีปุระ (Manipur) ประเทศอินเดีย โดยผ่านเส้นทางในประเทศพม่า (Myanmar) ระยะทางรวมประมาณ 2,000 กิโลเมตร

ส่วนจะเข้าพม่าด้วยด่านไหนนั้น ต้องแล้วแต่ความเหมาะสม อาจเป็นผ่านทางแม่สอด (Mae Sot, Tak Province) จังหวัดตาก หรือที่แม่สาย (Mae Sai, Chiangmai Province) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างท่องเที่ยวในพม่าและรัฐมณีปุระ จะเลือกใช้การเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถโดยสารเป็นหลัก แต่ขับโดยชาวท้องถิ่นที่รู้จักเส้นทางดี เพื่อความปลอดภัย

ส่วนขากลับจากรัฐมณีปุระ อาจเดินทางกลับโดยเครื่องบิน จากสนามบินอิมฟาล (Imphal Airport, Imphal, Manipur) ในรัฐมณีปุระ ประเทศอินเดีย ตรงกลับมายังกรุงเทพฯ ซึ่งเท่าที่ทราบมีสายการบินที่บินในเส้นทางนี้อยู่แล้ว โดยมีจุดพักกลางทางที่เมืองโกลกาต้า (Kolkata, India)

ระยะเวลาการเดินทางไปและกลับอยู่ระหว่าง 10-14 วัน จัดเป็นการเดินทางแบบสำรวจ เรียกว่า Expedition Tour เพราะยังมีความไม่แน่นอนและสิ่งที่ยังไม่รู้ในเส้นทาง โดยเฉพาะในประเทศพม่าตอนเหนือ เลยเมืองหลวงเนย์ปิดอว์ (Naypydaw) ในภาคแมดาเลย์ (Mandalay Region) ราวตอนกลางของประเทศพม่าขึ้นไป จะเป็นเขตภูเขาและไม่มีชุมชนเมืองอยู่มากนัก เส้นทางการเดินทางอาจจะไม่ค่อยสะดวก แต่กระนั้นก็ยังอยากสำรวจให้รู้ว่า หากต้องเดินทางไปด้วยทางรถยนต์จากเมืองเนย์ปิดอว์ ไปจนถึงเมืองอิมฟาลในรัฐมณีปุระนั้น จะต้องผ่านอะไรบ้าง มีอะไรที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างไร

ระยะเวลาเดินทางและท่องเที่ยว อาจแบ่งเป็นในประเทศไทย 2 ส่วน พม่า 3 ส่วน และในรัฐมณี ปุระ ประเทศอินเดีย 3 ส่วน โดยเลือกแวะแหล่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วหรือในส่วนที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

สำหรับคณะผู้เดินทาง จำนวน 10-12 คน ไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนไทย อาจเป็นชาวพม่า ชาวมณีปุระ อินเดีย หรือคนชาติอื่นๆ แต่สนใจในเส้นทางนี้ ระหว่างการเดินทางคงจะพูดคุยกันด้วยภาษาอ้งกฤษเป็นหลัก ระหว่างการเดินทาง คงมีการถ่ายภาพ และเก็บข้อมูลที่จะทำเป็นสารคดีภาพ (Album) คนที่ร่วมเดินทางไป คือคนที่สนใจด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

สำหรับค่าใช้จ่าย คงให้มีคนเขาสำรวจ แล้วทำเป็นค่าใช้จ่าย แล้วแบ่งกันออก ช่วงเวลาที่จะเดินทาง จะเป็นช่วงพ้นหน้าฝนไปแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในฤดูมรสุม ที่ทางอาจไม่สะดวกสำหรับการเดินทาง

หากมีใครสนใจความคิดในการเดินทางไปครั้งนี้ ติดต่อมาที่ผมได้ครับ กำลังจะรวบรวมคนอยู่