Tuesday, April 24, 2012

มารู้จักรถยนต์แบบ Hatchback

มารู้จักรถยนต์แบบ Hatchback

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: Vehicle, ยานพาหนะ, รถยนต์, Hatchback, station wagon, sedan

Hatchback = รถเก๋งมีประตูท้าย [ยานยนต์ 12 มี.ค. 2545]

รถยนต์แบบ Hatchback เป็นรถยนต์ที่มีช่วงท้ายใช้ประโยชน์ร่วมได้ทั้งบรรทุกผู้โดยสารและขยายเพื่อขนสิ่งของ ซึ่งประตูท้ายอาจเป็นประตูที่ 3 หรือ 5 เป็นแบบมีบานพับติดด้านบน ใช้เปิดฝายกขึ้นและปิดด้วยการลดลง เบาะที่นั่งตอนท้ายสามารถพับลงเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับบรรทุกของ หรือทำให้พนักตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่นั่งพิงเหมือนที่นั่งรถยนต์ปกติ


ภาพ ส่วนที่หนึ่ง เป็นรถยนต์แบบ Sedan บริเวณที่คนโดยสาร คือ A, B, และ C แยกออกจากส่วนที่เก็บของด้านหลัง 
ส่วนที่สอง เป็นรถยนต์แบบตรวจการ (Station wagon) ส่วน A, B, C, และ D อันเป็นส่วนเก็บของมีพื้นที่ถึงกัน 
ส่วนที่สาม เป็นแบบ Hatchback บริเวณ A, B, และ C มีพื้นที่ถึงกัน ซึ่งจะมีพื้นที่คนนั่ง และบรรทุกของได้มากเกือบเท่ารถแบบตรวจการ แต่สั้นกว่า ทำให้รถมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า ประหยัดพลังงานได้ดีกว่า คล่องตัวกว่าในการขับขี่ แต่ขณะเดียวกันมีพื้นที่คนนั่งและบรรทุกสิ่งของตอนหลังได้มากกว่ารถแบบ Sedan

พจนานุกรมอเมริกัน (American Heritage Dictionary) ให้คำจำกัดความ Hatchback ว่าเป็นมีประตูหลังแบบเอียง (Sloping back) ที่สามารถเปิดได้ยกขึ้น


คำว่า Hatchbacks และ liftbacks มีลักษณะที่เหมือนกันและต่างกัน และต่างจากรถแบบตรวจการ (Station wagons) กล่าวคือ ตัวถังนั้นแบบ Hatchback มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930s แต่คำว่า Hatchback เริ่มมีใช้กันในช่วงปี ค.ศ. 1970 ที่การออกแบบรถยนต์ในสไตล์นี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลก

ภาพ  Suzuki Swift 5 ประตูแบบ Hatchback
ภาพรถยนต์ไฟฟ้า Ford Focus EV แบบ 5 ประตู Hatchback ใช้โครงสร้าง Ford Focus ที่มีอยู่แล้ว


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้าลูกประสม Toyota Prius c, แบบ 5 ประตู, Hatchback 


ภาพ Citroen C3 แบบ 5 ประตู Hatchback


ภาพ รถยนต์ Citroen แบบ 3 ประตู Hatchback แบบสปอร์ต


ภาพ รถยนต์ไฟฟ้า Pininfarina-Bolleré B0 concept electric car เปิดตัวในงานแสดงรถยนต์ปี 2008 ที่กรุงปารีส (Paris Motor Show)

ภาพที่แสดงให้ดูทั้งหมด เป็นรถยนต์แบบ Hatchback มีทั้ง 5 ประตู และ 3 ประตู แนวการออกแบบรถในระยะหลัง จะใช้แบบรถครอบครัว นั่งได้สบายทั้ง 4-5 ที่นั่ง แม้ขนาดจะไม่ใหญ่ เพียง 4.0-4.5 เมตร ก็มีความยาวเพียงพอที่จะออกแบบให้นั่งได้สบาย ที่นั่งหลังมีที่พอ ไม่ต้องหัวเข่าชนเบาะหน้า ส่วนบริเวณหน้าหม้อรถยนต์ ด้วยเหตุที่การวางเครื่อง 3-4 สูบขับเคลื่อนล้อหน้า จึงวางแบบขวาง ทำให้ไม่ใช้พื้นที่เปลืองมากนัก เปิดโอกาสให้การออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยภายในรถได้กว้างขวางยิ่งขึ้น แม้จะเป็นรถขนาดเล็ก อย่างที่เรียกว่า Subcompact หรือ Compact car อันเป็นรถขนาดเล้กในมาตรฐานอเมริกัน