Monday, January 27, 2014

เปิดหนังสือ "สตง." จี้ "สลน."ทบทวนจ่ายเงิน “มติชน-สยามสปอร์ต” 240ล้าน

เปิดหนังสือ "สตง." จี้ "สลน."ทบทวนจ่ายเงิน มติชน-สยามสปอร์ต” 240ล้าน

สำนักข่าวอิศรา, วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 16:37 น.
เขียนโดย isranews

Keywords: ข่าว, เรื่องเด่น, สำนักข่าวอิศรา, สื่อสารมวลชน, การเมือง, politics, การปกครอง, governance, ความเป็นอิสระ, free press, มติชน-สยามสปอร์ต,


ภาพ จดหมายเตือนรัฐบาล จากสตง. เรื่องจ่ายเงินค่าจัดอีเวนต์ให้กับมติชน-สยามสปอร์ต 240 ล้านบาท

ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ไม่มีการจำแนกการใช้เงินแผ่นดินเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เราจึงเห็นหน้านายกรัฐมนตรีหราไปทั่วป้ายขนาดใหญ่ของทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด แต่ลองไปตรวจสอบดูจะพบว่าเป็นการจ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ใช่จ่ายโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ หรือพรรคเพื่อไทย กรณีจ่ายเงินจัด Event ให้กับหนังสือพิมพ์โดยงบประมาณแผ่นดิน หากเป็นความบริสุทธิใจและยุติธรรมในการเสนอข่าวสาร ก็สามารถกระจายไปในสื่อประเภทต่างๆ ไม่ใช่มากระจุกตัวที่สื่อที่เอนเอียงอยู่แล้วด้วยเงินก้อนโตระดับ 240 ล้านบาท อย่าง “มติชน”

ลองติดตามข่าวสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่งหนังสือให้รัฐบาลทบทวนจ่ายเงินจ้างหนังสือพิมพ์มติชน-สยามสปอร์ต ไปจัดอีเวนต์ 240 ล้านบาท – ประกอบ คุปรัตน์ (28 มกราคม 2557)
-----------

เปิดหนังสือ "สตง." จี้ "สลน."ทบทวนจ่ายเงินจ้าง มติชน-สยามสปอร์ต จัดอีเวนต์ 240 ล้านบาท ชี้มีความเสี่ยงสูงไม่เกิดประสิทธิภาพ - สูญเปล่า

กรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือแจ้งถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลน.) เพื่อขอให้ทบทวนการจ่ายเงินว่าจ้างเอกชนเข้ามาการดำเนินโครงการโรดโชว์สร้างอนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ 2020 ทุกภาคทั่วประเทศ จำนวน 10 จังหวัด  ซึ่งปรากฎรายชื่อ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง รวมวงเงินทั้งสิ้น 240 ล้านบาท นั้น 


ล่าสุดผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 สตง.ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตผ.0019/0236 ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการโครงการ Roadshow สร้างอนาคตประเทศไทย Thailand 2020 ของ สลน.

โดยหนังสือดังกล่าว ระบุว่า สตง. ได้ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดโครงการ Roadshow สร้างอนาคตประเทศไทย Thailand 2020 พบว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่โปร่งใส และไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ของโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ

สตง. พิจารณาแล้วมีความกังวล และห่วงใยต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 240 ล้านบาท โดยเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะไม่เกิดประสิทธิภาพหรืออาจจะเกิดความสูญเปล่า ไม่ประหยัด ไม่เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าอันเนื่องมาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงมิให้เกิดความเสียหายต่อการใช้จ่ายเงินแผ่นดินจำนวนมากจึงมีข้อเสนอแนะให้ สลน. ได้โปรดพิจารณาทบทวนการใช้จ่ายเงินเพื่อจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปหนังสือดังกล่าว ระบุ

(ดูหนังสือ สตง.ฉบับเต็มที  www.isranews.org)