Tuesday, July 21, 2015

สุภาษิตเยอรมัน – ตบทีเดียวได้แมลงวัน 2 ตัว

สุภาษิตเยอรมัน – ตบทีเดียวได้แมลงวัน 2 ตัว

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สุภาษิตเยอรมัน, German proverbs, การจัดการ, Management, แมลงวัน, flies, นก, birds

 Updated: Tuesday, July 22, 2015

สุภาษิตเยอรมันบทหนึ่ง “Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.” แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “To hit two flies with one swatter.” หรือ “ตบแมลงวันสองตัวได้ด้วยออกแรงเพียงครั้งเดียว ซึ่งในภาษาอังกฤษก็มีคำกล่าวที่คุ้นหูว่า “To kill two birds with one stone.” หรือ ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว
มีวิถีชีวิตของชาวยุโรปตะวันตกหลายอย่าง ที่แสดงออกในลักษณะนี้ เช่น


ภาพ บ้านในชนบทในยุโรป อาจอยู่ในแถบภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก บ้านส่วนบนเป็นที่พักอาศัยของคน ด้านล้างเป็นที่พักของสัตว์พวกวัว โดยเฉพาะวัวนม

สร้างบ้านในเขตหนาว โดยใช้ใต้ถุนเป็นที่เก็บฝูงวัวซึ่งมักจะเป็นวัวนม แทนที่จะแยกคอกวัวออกจากส่วนคนอาศัย ฝูงวัวจะเป็นแหล่งให้ความอบอุ่นแก่ผู้อาศัยบนบ้าน พื้นบ้านจะอุ่นอยู่ตลอดเวลาด้วยไออุ่นจากตัววัว ส่วนวัวพวกนี้ก็เรียกว่า House cows เป็นการเลี้ยงจำนวนไม่มาก เลี้ยงในย่านภูเขา นมวัวที่รีดได้ ก็ใช้บริโภคภายในบ้านหรือหมู่บ้าน ส่วนที่เหลือก็ทำเป็นเนยหรือเนยแข็งเพื่อเก็บรักษาและขายเป็นรายได้เสริม


ภาพ การออกแบบห้องน้ำ ที่น้ำใช้จากอ้างล้้างหน้า จะถูกนำมาใช้อีกครั้งในการทำความสะอาดส้วม โดยบริเวณใต้อ่างล้างหน้าจะเป็นถังขนาดเล็กไว้เก็บน้ำที่ใช้แล้ว

ในประเทศฝรั่งเศสตอนกลาง น้ำขาดแคลน เขาออกแบบโถส้วมโดยให้อ่างล้างหน้าและแปรงฟันอยู่ข้างบัน ใช้น้ำข้างบนเสร็จแล้ว ก็จะไหลมาอยู่ในถังชักโครก ใช้น้ำที่ใช้แล้วนี้อีกครั้งในการชะล้างส้วมด้วย

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ดินแดนของคนขยันที่ไม่ยอมแพ้สิ่งแวดล้อม เขามีสิ่งประดิษฐ์ 1 อย่างแต่ใช้ประโยชน์ได้หลายสถาน


ภาพ งานก่อสร้างใหญ่ ออฟสไลเยค (Afsluitdijk) ในเนเธอร์แลนด์ เป็นเขื่อนและถนน

ออฟสไลเยค (Afsluitdijk) เป็นเส้นทางหลักแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์ สร้างในระหว่างปี ค.ศ. 1927 และปี 1937 เป็นเส้นทางจากเมืองเดน ฮูเวอร์ (Den Oever) บนบริเวณ เวียริงเงน (Wieringen) ทางจังหวัดของฮอลแลนด์เหนือ ไปยังหมู่บ้านที่ซูริช (Zurich) ในจังหวัดฟรีสแลนด์ (Friesland) มีความยาว 32 กิโลเมตร กว้าง 90 เมตร มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 7.25 เมตร

Afsluitdijk เป็นผลงานส่วนหนึ่งของโครงการระดับใหญ่ซาวเดอร์ซี (Auiderzee Works)

Afsluitdijk เป็นงานวิศวกรรมใหญ่ที่ให้ประโยชน์หลายๆด้านไปพร้อมๆกัน (1) ส่วนหนึ่งที่เป็นเขื่อนกันน้ำเค็มของทะเลเหนือ  กับ (2) อีกด้านหนึ่งกลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดไอโซเมียร์ (IJsselmeer) เก็บกักน้ำเอาไว้ใช้เพื่อการเกษตร ป้องกันน้ำท่วม และ (3) อีกส่วนหนึ่งใช้เป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์ความเร็วสูง รถสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดในเนเธอร์แลนด์

ดังนั้น หากจะคิดทำอะไรไม่ว่าจะคิดใหญ่หรือคิดเล็ก ก็คิดอย่างรอบคอบ คิดอย่างเยอรมัน คือ “ตบทีเดียวได้แมลงวัน 2 ตัว”


ภาพ  Afsluitdijk ใช้เวลาในการก่อสร้าง 10 ปี เป็นดินเหนี่ยวและดินปนทราย ขุดลอกจากในทะเล ทำฐานที่กว้างพอ ระดับพ้นน้ำกว้างกว่า 90 เมตร บริเวณที่มีคลื่นปะทะ ใช้หินก้อนขนาดกลางถมไว้กันดินละลายไปกับคลื่นของทะเลเหนือ


ภาพ อนุสาวรีย์ ขอบคุณคนงานที่ได้มีส่วนก่อสร้างโครงการ  Afsluitdijk