Friday, July 4, 2014

เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย เมืองเป็นมิตรต่อจักรยานอันดับ 3 ของโลก

เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย เมืองเป็นมิตรต่อจักรยานอันดับ 3 ของโลก

ประกอบ คุปรัตน์ 
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com


ภาพ หนึ่งวันในสัปดาห์ที่ปิดถนนยาว 70 ไมล์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับการขี่จักรยาน และการเดินทางและสันทนาการที่ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 


Keywords: การขนส่ง, ยานพาหนะ, รถจักรยาน, เมืองเป็นมิตรกับรถจักรยาน, bike friendly cities, เมืองโบโกตา, Bogota, Colombia

ให้ความหวังกับกรุงเทพฯของเรา เมืองเป็นมิตรกับจักรยานและต่อสิ่งแวดล้อม ไม่จำเป็นต้องอยู่
ในประเทศที่มั่งคั่งและพัฒนาแล้วดังในยุโรปเสมอไป เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย (Bogota, Colombia) ในทวีปอเมริกาใต้ ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นแดนของยาเสพติด แต่ด้วยความตั้งใจพัฒนาเมืองหลวงแห่งนี้ ก็ทำให้เขาเป็นเมืองได้ชื่อว่าเป็นมิตรกับจักรยานอันดับ 3 ของโลก

คนในเมืองโบโกตามีใช้รถยนต์เพียงร้อยละ 13 เท่านั้น นั่นแสดงว่าจักรยานต้องกลายเป็นสิ่งจำเป็น ความสำคัญขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่น และฝ่ายการเมืองต้องเอาด้วย ในเมืองนี้ทุก 1 วันในแต่ละสัปดาห์ ถนนความยาว 70 ไมล์ หรือ 112 กิโลเมตรจะปิดไม่ให้รถวิ่ง จะมีเพียงรถจักรยาน นักวิ่งออกกำลังกาย คนเล่นสเก๊ต และอื่นๆที่จะสนุกกับการได้ใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยไม่ถูกรถยนต์ไล่บี้
-----------

ประเทศโคลอมเบียมีประชากร 47 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 70 ของประเทศไทย เฉพาะที่เมืองโบโกตา (Bogota) อันเป็นเมืองหลวงมีประชากรกว่า 7 ล้านคน มีความหนาแน่นของประชากรที่ 4,800 คน/ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูง ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลที่ 2,640 เมตร แต่เดิมเขาเป็นเมืองที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ประชากรหนาแน่น การจราจรติดขัด แต่ด้วยความพยายามและตั้งใจ เขาได้แปลงเมืองของเขาให้กลายเป็นเมืองน่าอยู่ ดังเขาตั้งฉายาเมืองว่า Humane Bogota หรือโบโกตา เมืองแห่งความเป็นมนุษย์

ในโลกนี้ เขาจัดอันดับเมืองต่างๆที่เป็นมิตรต่อการขี่จักรยาน มี 10 เมืองที่น่าสนใจ และกรุงเทพมหานคร (Bangkok, Thailand) ควรจะเรียนรู้และปรับปรุงให้เป็นหนึ่งใน 10 หรือ 20 เมืองนี้

เมืองโบโกตา ประเทศโคลัมเบียนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับประเทศไทย เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาให้เป็นไปตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยหันกลับมาใช้จักรยานเป็นยานพาหนะหลักส่วนหนึ่ง แน่นอนว่าเขาก็ต้องอาศัยระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆร่วมด้วย


ผมจะทยอยนำเสนอ ทั้ง 10 เมืองครับ หากสนใจก็มาเสวนากันได้นะครับ ไม่มีอะไรสายเกินแก้ หากเราเห็นปัญหา ให้ความสำคัญ และมีพลังความมุ่งมั่นที่จะทำให้ความฝันกลายเป็นความจริง


ภาพ การขี่จักรยานในเมืองโบโกตา


ภาพ เมื่อมีการขี่จักรยานกันมากๆ จิตสำนึกของคนส่วนใหญ่จะเข้าใจจิตใจของคนขี่จักรยาน อันจะเป็นผลบวกต่อความปลอดภัย และการเอื้ออาทรต่อคนขี่จักรยาน


ภาพ เมื่อมีการขี่จักรยานกันมากๆ ก็ต้องเตรียมที่จอดรถจักรยานกันให้เพียงพอ