Sunday, July 6, 2014

พอร์ทแลนด์ รัฐโอเรกอน เมืองเป็นมิตรกับจักรยานที่สุดอันดับ 6

พอร์ทแลนด์ รัฐโอเรกอน เมืองเป็นมิตรกับจักรยานที่สุดอันดับ 6

ประกอบ คุปรัตน์ 
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com


ภาพ ถนนเชื่อมระหว่างเมืองพอร์ตแลนด์กับเขตชานเมือง หรือเมืองเล็กๆโดยรอบ จะถูกปรับให้รองรับการขี่จักรยานมาทำงานได้อย่างปลอดภัย


Keywords: การขนส่ง, transportation, การเดินทาง, commuting, สิ่งแวดล้อม, environment, ecology, energy, รถจักรยาน, bicycles, bikes, เมืองเป็นมิตรกับจักรยาน, Bicycle-Friendly Cities, พอร์ทแลนด์ รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา, Portland, Oregon, USA

พอร์ตแลนด์ (Portland, Oregon, USA) เมืองเป็นมิตรกับจักรยานที่สุดอันดับ 6 ของโลก

เมืองพอร์ตแลนด์ เหมือนกับเมืองอื่นๆทางฝั่งทะเลตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ที่มีเส้นทางถนนเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงไปทั่ว เหมือนดังเป็นเส้นโลหิตฝอย แต่ที่แตกต่างไป คือพอร์ตแลนด์ได้ทำให้ถนนเหล่านี้เป็นทางเลือกที่คนใช้เดินทางด้วยจักรยานระหว่างชานเมืองที่พัก กับเขตเมืองของพอร์ตแลนด์โดยไม่ต้องใช้รถยนต์ ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้มีรายได้น้อย และคนรักการออกกำลังกายและสุขภาพ ทั้งนี้รวมถึงโปรแกรมให้ชาวเมืองได้ซื้อจักรยานราคาถูก มาพร้อมกับหมวกนิรภัย กุญแจล๊อครถ เครื่องสูบลมจักรยาน แผนที่ และชุดกันฝน ซึ่งจำเป็นสำหรับเมืองในแถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐนี้ที่มีฝนตกชุก และด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีประชาชนร้อยละ 9 ที่เลือกใช้การเดินทางโดยรถจักรยาน ซึ่งนับว่าสูงมาก สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่คนใช้รถยนต์กันเกือบทั้งหมด และเป็นรถที่มีขนาดใหญ่กว่ายุโรป และที่ใดๆในโลก

พอร์ตแลนด์เป็นเมืองหนึ่งในรัฐโอเรกอน เป็นบริเวณที่แม่น้ำวิลลาแมทท์ (Willamette) และแม่น้ำโคลัมเบีย (Columbia) ที่มาบรรจบกัน เมืองนี้มีประชากร 592,120 คนในปี ค.ศ. 2013 เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 29 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสาม ของเขตแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ (Pacific Northwest) เป็นรองจากเมืองซีแอตเติลของรัฐวอชิงตัน (Seattle,Washington) และเมืองแวนคูเวอร์ของบริติชโคลัมเบียในแคนาดา (Vancouver, British Columbia) ซึ่งในบริเวณนี้ทั้งหมดมีประชากรรวม 2,314,554 คน จัดเป็นเขตเมือง (Urban) ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 19  ของสหรัฐอเมริกา


ภาพ หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเมืองพอร์ตแลนด์ สามารถเลือกการเดินทางภายในเมืองด้วยจักรยานเช่าได้


ภาพ เขตที่อุบัติเหตุร้อยละ 69 จะเกิดขึ้นคือบริเวณสี่แยก หรือบริเวณถนนตัดกัน คนขับรถยนต์ยังไม่ตระหนักว่ามีคนขี่รถจักรยานที่ใช้ถนนร่วมด้วย


ภาพ การมีคนใช้จักรยานมากขึ้นเรื่อยๆ จะเป็นตัวเปลี่ยนค่านิยม และความตระหนักของประชาชน และทำให้การขี่จักรยานโดยรวมมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วย

ข้อมูลพื้นฐานการใช้รถยนต์ในสหรัฐอเมริกา

กล่าวถึงสหรัฐอเมริกา มีเพียงเมืองพอร์ตแลนด์ที่จัดเป็นหนึ่งใน 10 ของเมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้จะมีความตื่นตัวมากขึ้นในการพัฒนาประเทศสู่การเน้นสิ่งแวดล้อม


สหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีประชากรประมาณ 318.4 ล้านคน (2014) แต่มียานพาหนะในรูปรถยนต์นั่งถึง 254.4 ล้านคัน (2007) และแนวโน้มนี้ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และสหรัฐเองก็เป็นที่ตั้งของบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ 3 บริษัทของอเมริกันเอง คือ General Motors, Ford Motor Company และ Chrysler ซึ่งในปัจจุบันได้ถูก 2 บริษัทญี่ปุ่นเข้ามาแทนที่ คือ Toyota และ Honda คนอเมริกันผูกพันชีวิตของตนเองกับการใช้รถยนต์ จนมีจำนวนรถมากกว่าใบอนุญาตขับขี่ นั่นหมายความว่ามีบางคนหรือหลายคนที่มีรถยนต์มากกว่า 1 คัน การจะทำให้อเมริกาหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม ลดการเผาผลาญน้ำมันปิโตรเลียมจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เพราะหลายๆอย่างได้กลายเป็นวิถีชีวิตของคนอเมริกันไปแล้ว