Friday, June 5, 2015

จาก Bruce Jenner สุดยอดนักทศกรีฑา สู่ Caitlyn Jenner

จาก Bruce Jenner สุดยอดนักทศกรีฑา สู่ Caitlyn Jenner

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: วิถีชีวิต, Life style, การกีฬา, sports, ทศกรีฑา, decathlon, บุคคลแปลงเภท, trans gender, ผู้มีชื่อเสียงทางทีวี, TV personality,


ภาพ Bruce Jenner นักทศกรีฑา (Decathlon) ชายชาวอเมริกันที่ชนะเหรียญทองโอลิมปิคปี ค.ศ. 1976

ผมสนใจกีฬาหลายประเภท ติดตามยอดนักกีฬาหลายๆคนทั้งชายและหญิงเพื่อนำเสนอเป็นแบบอย่างของเยาวชน ซึ่งรวมถึงกีฬาหนึ่งที่ถือว่าเป็นสุดยอดของกีฬาลู่และลานทั้งหลาย (Tracks & Fields) นั่นคือทศกรีฑา หรือ Decathlon และหนึ่งในสุดยอดนักทศกรีฑาที่ได้ติดตามมาในช่วงเวลาหลายทศวรรษคือ บรูซ เจนเนอร์ (Bruce Jenner) นักทศกรีฑาชาวอเมริกันผู้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิคในปี ค.ศ. 1976 และครองสถิติโลกยาวนานจนถึงปี ค.ศ. 1980

บัดนี้ บรูซ เจนเนอร์ในวัย 65 ปี ได้แปลงเพศและเปลี่ยนชื่อเป็น เคท์ลิน เจนเนอร์ (Caitlyn Jenner) แล้ว
Caitlyn Jenner อ่านตามเสียงแปลของ Google ได้ว่า เคท์ลิน เจนเนอร์ เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1949 โดยมีชื่อเต็มว่า วิลเลีย บรูซ เจนเนอร์ (William Bruce Jenner) คนทั่วไปรู้จักเขาในชื่อ บรูซ เจนเนอร์ แต่ต่อจากนี้ไป เขาอยากให้เรียกชื่อใหม่ว่า “เคท์ลิน เจนเนอร์” ซึ่งเจนเนอร์ในปัจจุบันเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงในรายการโทรทัศน์ และเป็นอดีตนักกรีฑาลู่และลานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลก

เจนเนอร์เคยเป็นนักอเมริกันฟุตบอล แต่หันมาเอาดีทางกรีฑาและเป็นที่รู้จักกันในนานาชาติในฐานะนักทศกรีฑา เขาเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อน ปี 1976 ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา (Montreal, Canada) โดยแข่งขันในรายการทศกรีฑาชาย (Men’s Decathlon) ซึ่งต้องแข่งในประเภทลู่ 5 รายการ และลาน 5 รายการ ในช่วงเวลา 2 วัน เขาชนะเลิศได้เหรียญทองและทำลายสถิติโลกที่ยืนยาวต่อมาจนปี ค.ศ. 1980 และด้วยความที่ต้องแข่งขันที่ต้องใช้ทั้งความแข็งแรง เร็ว อึด และต้องมีทักษะกีฬาหลายด้าน คนชนะทศกรีฆาโอลิมปิคจึงได้รับการขนานนามว่า “นักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” (World’s greatest athlete)

เพราะความมีชื่อเสียงด้านกีฬา ด้วยรูปร่างหน้าตา บรูซ เจนเนอร์จึงได้รับโอกาสงานแสดงนำในรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายรายการ และครั้งหนึ่งเขาได้แสดงแทน Erik Estrada ในในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ CHiPs ที่เคยฉายในเมืองไทยมาแล้ว

บรูซ เจนเนอร์แต่งงานเมื่อ 23 ปีที่แล้วกับ คริส เจนเนอร์ (Kris Jenner) ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า née Houghton นามสกุลเดิม Kardashian ทั้งบรูซและคริสร่วมทำรายการทีวีประเภท Realty Show ชื่อว่า Keeping Up with the Kardashians


หลังการหย่าร้างในปีค.ศ. 2015 บรูซ เจนเนอร์ได้ให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์ในฐานะบุคคลแปลงเพศเป็นสตรี ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2015 เจนเนอร์ได้เปิดเผยชื่อใหม่ของเขา/เธอ คือ เคท์ลิน (Caitlyn) และอยากให้เรียกชื่อใหม่ที่เป็นสตรีนี้ต่อไป หลายรายการโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาได้ขนานนามเธอว่า เป็นบุคคลแปลงเพศเปิดเผย (Openly transgendered person) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก


ภาพ Bruce Jenner เมื่อได้รางวัลชนะเลิศทศกรีฑา กีฬายอดอึด 10 รายการใน 2 วัน


ภาพ Bruce Jenner ในระยะหลัง ก่อนแปลงเพศ


ภาพ เคท์ลิน เจนเนอร์ (Caitlyn Jenner) บรูซ เมื่อแปลงเพศ และถ่ายภาพลงนิตยสารสตรีชื่อดัง VanityFair

 

ภาพ Catlyn Jenner ล่าสุด