Wednesday, June 3, 2015

เรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับมะพร้าว (Coconut) กัน

เรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับมะพร้าว (Coconut) กัน

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การเกษตร, agriculture, อาหารการกิน, food, มะพร้าว, coconut, น้ำตาลสด, palm juice
เริ่มด้วยน้ำตาลสด (Palm juice)


ภาพ น้ำตาลสด (Palm juice) ที่เก็บจากต้นมะพร้าว แล้วใส่ภาชนะ อย่างนี้เรียกน้ำตาลสด สดจากต้น


ภาพ จะเห็นยวงที่เขาต้องปาด เพื่อให้มีของเหลวรสหวานไหลออกมาใหม่สด ในแต่ละวัน

ยวงมะพร้าว (flower buds) ชาวสวนจะปาดยวงใหม่ทุกวัน แล้วนำภาชนะสะอาดมารองให้มีน้ำจากต้นมะพร้าวไหลออกมา ส่วนน้ำที่ไหลออกมานี้เรียกว่า “น้ำตาลสด” (Palm juice) มีรสชาติหอมและหวาน เพื่อการเก็บรักษา เขาเอามาเคี่ยวด้วยความร้อนเพื่อผลิตน้ำตาลปึก หรือ น้ำตาลมะพร้าว ภาษาอังกฤษเรียก Coconut sugar หรือเรียกสั้นๆว่า Cocosugar น้ำตาลสดและน้ำตาลมะพร้าวนี้มีการผลิตมานับเป็นพันๆปีแล้วในเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นที่ๆมีมะพร้าวปลูกอยู่มากมายทั่วไป

Palm juice = น้ำตาลสด ต่างจากน้ำเชื่อมมะพร้าว Coconut syrup = น้ำเชื่อมมะพร้าว ทำมาจากน้ำตาลสด (Palm juice) แล้วผ่านกระบวนการเคี่ยวด้วยความร้อน หรืออื่นๆ เพื่อลดส่วนขอน้ำลง (Dehydration, vaporization) ส่วนของน้ำจะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจนมีความเหนียวหนืด ส่วนจะต่างจาก Sugar syrup ตรงที่น้ำเชื่อมทั่วไป (Syrup) ทำมาจากอ้อย (Sugar cane) หรือน้ำอ้อย

น้ำเชื่อมจากมะพร้าว (Coconut syrup) เปรียบเทียบได้กับน้ำเชื่อมจากเมเปิล หรือ Maple Syrup มีความเข้มข้นและเหนียวพอๆกัน


ภาพ มะพร้าวให้ผลเป็นลูกมะพร้าว ถ้าเอาผลมาตกแต่ง หรือเฉาะ แล้วกินน้ำในลูกมะพร้าว พร้อมกับเนื้อมะพร้าวอ่อน น้ำในลูกมะพร้าวอย่างนี้มีเรียกทั้งคำว่า Coconut juice และ Coconut water


ภาพ มะพร้าวที่ตกแต่ง เพื่อให้คนดื่มน้ำในลูกมะพร้าว อย่างนี้เรียก Coconut juice หรือ Coconut water


ภาพ ต้นตาล (Palm tree) ให้น้ำตาลสด (Palm juice) เช่นเดียวกับน้ำตาลสดที่ได้จากมะพร้าว (Coconut trees) ต้นยิ่งสูงกระบวนการเก็บน้ำตาลสดในแต่ละวันก็ยิ่งยาก และเสี่ยงอันตรายสำหรับคนปีนขึ้นไปทำงาน


ภาพ การจะได้น้ำตาลสด ก็ต้องไปทำการปาดสดๆในแต่ละวัน เหมือนการกรีดยาง เพื่อให้ได้น้ำตาลสดใหม่ในแต่ละวัน