Monday, February 11, 2013

เปิดประเด็นกฎหมายนิรโทษกรรม


เปิดประเด็นกฎหมายนิรโทษกรรม

โดย วัชรินทร์ สอนพูด

สงครามที่ไม่หลั่งเลือด นี่คือนิยามคำว่า " การเมือง " (Political) ตามทัศนะของผม ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช เคยกล่าวไว้เมื่อปี ๒๕๓๑ ว่า.มนุษย์เป็น "สัตว์การเมือง" ทั้งรู้สำนึกหรือไม่รู้สำนึกก็ตาม ดังนั้น ของแพง..ปัญหาจราจร..ยาเสพติด..O-NET..ทหารถูกฆ่า..เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ..ฯลฯ..จึงเป็นการเมืองทั้งสิ้น

ในระบอบประชาธิปไตยเมื่อรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด ประชาชนก็มีสิทธิเรียกร้อง เดินขบวน หรือชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๓ เมื่อมา Focus การเมืองไทยในขณะนี้วกไปวนมาอยู่กับเรื่อง "การนิรโทษกรรม" ข้อเสนอมีทั้ง พรก.,พ.ร.บ.,หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งๆที่ข้อเท็จจริงในพฤติการณ์ทางสังคม ผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ถูกฟ้องร้องความผิดต่อความมั่นคงเกี่ยวกับราชอาณาจักรทั้งสิ้น"" คือ

๑.) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (เสื้อเหลือง) พล.ต.จำลอง ศรีเมือง กับพวกรวม ๑๑๔ คน ถูกสั่งฟ้องคดีก่อการร้าย

๒.)พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และแกนนำนปช.กับพวกรวม ๒๔ คน {.เสธ.แดง เสียชีวิตแล้ว.} (เสื้อแดง) ถูกสั่งฟ้องคดีก่อการร้าย

๓.)นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ถูก DSI ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล ความเป็นจริง **ความผิดฐานก่อการร้ายและฆ่าคนตาย** ต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

แต่..! ทำไม ? พันธมิตรฯ และนายอภิสิทธิ์ จึงคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรม? และ..แต่..! ทำไม ?กลุ่มเสื้อแดงจึงต้องการนิรโทษกรรม? ผมจึงเปิดประเด็นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นที่มีเหตุผล ยึดในข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญสูงสุด..

วัชรินทร์ สอนพูด
๑๑ ก.พ.๕๖