Thursday, February 14, 2013

อาจารย์โกศล ภาสะวณิช กับโรงเรียนดรุณพิทยา


อาจารย์โกศล ภาสะวณิช กับโรงเรียนดรุณพิทยา

โดย Joe Darun

ถ้าได้มีใครช่วยหาข้อมูล แล้วเรียบเรียงประวัติท่านอ.โกศล ภาสะวณิช ผู้อำนวยการ โรงเรียนดรุณพิทยา สักภายใน 2-3 หน้า โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการดำเนินการโรงเรียนดรุณพิทยา จะเป็นประโยชน์มากต่อวงการศึกษาครับ

ประกอบ คุปรัตน์

B --------------------

Joe Darun กราบสวัสดีฮะ ท่านอาจารย์ ดร.ประกอบ @Pracob Cooparat

อ.โกศล ภาสะวณิช เป็นอาจารย์ที่เคยเปิดโรงเรียนสอนพิเศษ ชื่อ ดรุณพิทยา(ย่านสุรวงค์) มาก่อน ในช่วง พ.ศ 2010 เป็นสถาบันกวดวิชาที่ดัง โดยมีครูอาจารย์จาก เตรียมอุดมฯ เตรียมทหาร เป็นผู้สอน

.. หลังจากนั้น มีนักเรียนจากต่างจังหวัด ที่มาเรียนพิเศษ สอบเข้า เตรียมอุดมไม่ได้ ..ทางอ.โกศล และภรรยา สงสารเด็ก เลย ได้ความคิดตั้ง โรงเรียนดรุณพิทยา (มศ.4 มศ.5) เหมือนเตรียมอุดม ในปีพศ. 2512 โดยมี หอพัก สำหรับรับรองเด็กต่างจังหวัด ฮะ

เด็กที่เรียนดรุณพิทยา ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน แต่พลาดโอกาส ในการสอบเข้า รร.รัฐบาล
โรงเรียน ดรุณพิทยา ได้ว่าจ้าง อาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมฯ และ โรงเรียน เตรียมทหาร นอกเวลาราชการ มาสอน ที่ โรงเรียน ดรุณพิทยาในยุคแรกๆ ทำให้ นักเรียน โรงเรียนดรุณพิทยา สอบ เข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นจำนวนมาก เป็นอันดับต้นๆของโรงเรียนเอกชนในประเทศ

หลังจากนั้น จึงมีนักเรียนมากขึ้น เปิดรับตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนถึงมัธยม - พณิชยการในปี พ.ศ 2518
กิจการโรงเรียนดำเนินมาเรื่อยจนกระทั่ง ถึงวัน บทอวสานของ โรงเรียนเอกชน ปิดสถานศึกษา ในปี 2536 เนื่องจาก อ.โกศล อายุมากส่วนหนึ่ง และยังมีอีกหลายเหตุผล

** เด็กนักเรียนโรงเรียนดรุณพิทยา สุภาพ เรียบร้อย รักและสามัคคีกันมาก เพราะรับจำนวนไม่มากต่อชั้นเรียน อีกทั้ง เคยมีหอพักในโรงเรียนมาก่อน

ดังนั้น ทุกคนจึงมีความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ ที่อ.โกศล ตั้งโรงเรียน ดรุณพิทยาฮะ

ขอนำไปเผยแพร่ต่อครับ http://www.facebook.com/DarunPittayaSchool