Sunday, February 24, 2013

การแต่งกายแบบสมาร์ทสบาย ๆ (Smart casual)

การแต่งกายแบบสมาร์ทสบาย ๆ (Smart casual)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: วัฒนธรรม, culture, ตะวันตก, western, ยุโรป, Europe, อเมริกาเหนือ, North America, smart casual, business casual

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia


ภาพ เงื่อนไขการแต่งกายของภัตตาคารแห่งหนึ่ง ในโรงแรมมีระดับ ในมื้อค่ำเขามีเงื่อนไขไม่รับแขกผู้แต่งกายไม่สุภาพ ซึ่งหมายความว่า มีเงินแล้วจะเข้าไปนั่งรับประทานอาหารในร้านของเขาได้ เพราะเขาถือว่าต้องให้เกียรติแขกคนอื่นๆและสถานที่ด้วย

การแต่งกาย (Dressing) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เราต้องเรียนรู้ บางคนมองการแต่งกายเพียงแต่งให้ดูสวย ดูดี หรือดูเด่น แต่มองในด้านวัฒนธรรม มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม การปรากฏตัวต่อสาธารณชนในที่ต่างๆ จำเป็นต้องศึกษาและสังเกต และแต่งกายของตนให้พอเหมาะสมกับสังคมประเทศนั้นๆ สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรม และเหมาะแก่กาละ และเทศะด้วย
ในสังคมตะวันตก และต่อมาเริ่มเป็นเงื่อนไขสู่ความเป็นนานาชาติ เมื่อเข้าร่วมงานใดๆ เขามักจะบอกเงื่อนไขการแต่งกายเอาไว้ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานพึงต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรมนั้นๆ แล้วแต่งกายอย่างพอเหมาะแก่เงื่อนไขการแต่งกายของเขา

การแต่งกายแบบสมาร์ทสบาย ๆ (Smart casual) เป็นการแต่งกายในแบบที่ต่างจาก “แบบธุรกิจสบายๆ” (Business casual) เป็นการแต่งกายแบบสบายๆ แต่ดูดีอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า “สมาร์ท” เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งในแบบตะวันตก เมื่อต้องเข้ากลุ่มสังคม ความแตกต่างระหว่างแต่งแบบแบบสมาร์ทสบายๆ จึงดูไม่มีจุดแบ่งชัดเจนกับการแต่งกายแบบธุรกิจสบายๆ (Business casual) แต่จะแตกต่างอย่างชัดเจนจากการแต่งกาย “แบบเป็นทางการ” (formal wear)

การแต่งกายแบบสมาร์ทสบาย ๆ (Smart casual) แม้เป็นเงื่อนไขที่น้อยที่สุด เขาเจตนาให้แต่งแบบสบายๆ แต่ก็ยังมีกรอบวัฒนธรรมที่พึ่งต้องให้เกียรติแก่สถานที่นั้นๆ และช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องด้วย
ภาพ ป้ายเงื่อนไขการแต่งกายแบบ Smart casual ที่ภัตตาคารในโรงแรมมีระดับแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นช่วงเวลาค่ำ 6 โมงเย็นขึ้นไป
การแต่งกายแบบตะวันตก (Western dress codes) การแต่งกายในแบบตะวันตกมีได้หลายแบบ ที่เราพึงต้องเรียนรู้ ดังเช่น

·       แบบเป็นทางการ (Formal wear)
·       แบบกึ่งทางการ (Semi-formal)
·       แบบไม่เป็นทางการ (Informal)
·       แบบสมาร์สบายๆ (Smart casual)
·       แบบธุรกิจสบายๆ (Business casual)
·       แบบสบายๆ (Casual)
·       เครื่องแต่งกายที่ใช้งาน (Active attire)

ซึ่งการแต่งกายในแบบต่างๆนี้ คนที่ต้องอยู่ในแวดวงธุรกิจ การเมือง การศึกษา การเข้าร่วมในสถาบันและองค์การต่างๆ และสังคมทั่วไป พึงต้องศึกษาและสังเกตเอาไว้อย่างน้อยพอประมาณ เพราะการแต่งกายอย่างผิดกาละและเทศะอย่างไม่ใส่ใจ อาจหมายถึงถูกปฏิเสธจากสถานที่นั้นๆ เสียหน้าตา และอาจเสียโอกาสหลายๆอย่างชนิดที่ไม่จำเป็นภาพ การแต่งกายแบบ Smart Casual สำหรับผู้ชายของตะวันตก ซึ่งเราก็ยอมรับในสังคมไทยด้วย


ภาพ การแต่งกายของสตรีแบบ Smart Casual ทั้งแบบใส่กระโปรง และกางเกง


ภาพ การแต่งกายแบบ Smart Casual ที่สบายๆและดูดี