Wednesday, May 29, 2013

อองซาน ซูจี (Aung San Suu Kyi) : โคมทองส่องแสงประชาธิปไตย


อองซาน ซูจี (Aung San Suu Kyi) : โคมทองส่องแสงประชาธิปไตย

สุริยา เผือกพันธ์
Suriya Puegpunt แปลและเรียบเรียง

Keywords: การเมือง, การปกครอง, พม่า, Burma, Myanmar, อองซาน ซูจี, Aung San Suu Kyi, ความอดทน, Tolerance, การแก้ปัญหาความขัดแย้ง, conflict management


ภาพ อองซาน ซูจี, Aung San Suu Kyi

1 ใน 100 ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีอิทธิพลต่อชาวโลก (TIME, 2013) อัลไบรท์ (Albright) อดีตเลขาธิการมลรัฐในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า ในปี 1990 กองทัพพม่าได้ปฏิเสธและไม่ยอมรับอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า (พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย, National League for Democracy, NLD) ผู้ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง (แถมยังได้กักขังเธอไว้ในบ้านของตนเอง) ห้าปีหลังจากนั้น เมื่ออองซาน ซูจีได้รับการปลอดปล่อยจากการจองจำ ฉันได้ไปเยี่ยมเธอที่เมืองย่างกุ้ง (Rangoon) ที่ที่ซึ่งเธอเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ต้องการให้มีการปลดปล่อยนักโทษการเมืองและปิดฉากความหวาดกลัวต่อรัฐบาล

มันเป็นการทดสอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของประเทศพม่า ระหว่างด้านหนึ่งคือ กลุ่มเผด็จการ (Totalitarian junta) และอีกด้านหนึ่งคือ ผู้หญิงที่ทรหด

หลายปีผ่านมาดูเหมือนว่าจะไม่มีความหวังใดๆ แต่แล้ว ในปี 2011 ผู้มีอำนาจเริ่มที่จะอ่อนข้อให้ (Back down) การจับผิด (Censorship) เริ่มลดลง นักโทษได้รับการปลดปล่อย ซูจีได้รับการเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภา ปัจจุบันนี้ประชาธิปไตยที่แท้จริงได้แสดงบทตามสัญญา

ซูจีมิได้เป็นนักโทษอีกต่อไป เธอได้กลายเป็นผู้นำทางการเมืองที่การตัดสินใจใดๆ ตั้งอยู่ในสภาวะแวดล้อมทางการเมืองที่เปราะบาง ความกล้าหาญของซูจีในการต่อต้านความไม่ชอบธรรมและชัยชนะที่ได้รับมานี้ ความอดกลั้นเท่านั้น ที่จะยื่นความหวังให้แก่ทุกคนที่ถนอมรักเสรีภาพ Lady Lady….we will support you.