Saturday, May 4, 2013

ญี่ปุ่นลงนามสัญญากับตุรกีสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ญี่ปุ่นลงนามสัญญากับตุรกีสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “Japan signs deal with Turkey to build nuclear plant.” โดย Laura Smith-Spark, CNN, May 4, 2013 -- Updated 1200 GMT (2000 HKT)

Keywords: พลังงาน, โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, nuclear power plant, ญี่ปุ่น, Japan, ตุรกี, Turkey, ฝรั่งเศส, France, ฟูกูชิมะ ไดอิชิ, Fukushima Daiichi plant, ซินอป, Sinop


ภาพ นายกรัฐนตรีชินโตะ อาเบะ ทางขวา และเทยิป เออร์โดแกน ของประเทศตุรกี กำลังตรวจแถวกองเกียรติยศในกรุงแองการา วันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

ตุรกี เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น ตรงที่เป็นเขตแผ่นดินไหว

CNN – ตามข่าว ประเทศตุรกีและญี่ปุ่นได้ตกลงในแผนงานมูลค่า 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 660,000 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ขึ้นในประเทศตุรกี แหล่งข่าวกึ่งทางการของตุรกีกล่าว

ข้อตกลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นอีกก้าวหนึ่งในแผนงานที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น ซึ่งถดถอยอย่างหนักหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้ำยักษ์สึนามิที่ทำให้เกิดวินาศภัยที่โรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ ไดอิชิ (Fukushima Daiichi plant) ในปี ค.ศ. 2011

นายกรัฐมนตรีรีเซป เทยิป เออร์โดแกน (Recep Tayyip Erdogan) ของตุรกีและนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ (Shinzo Abe) ได้ให้ข่าวร่วมกัน การตกลงกันของทั้งสองชาติจะมีฐานที่ต่างกัน

กล่าวคือ บริษัทของประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสจะนำในการร่วมมือนี้ โดยจะมีสัญญาลงนามโดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดชาติหนึ่งทางด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้า

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่จะใช้ คือ โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ยุคที่ 3 เรียก ATMEA1 reactor จะถูกสร้างขึ้นที่จังหวัดซินอป (Sinop) ทางตอนเหนือของตุรกี ซึ่งติดกับทะเลดำ ฝ่าย  GDF SUEZ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือดังกล่าว

นายกรัฐมนตรีเออร์โดแกนกล่าวว่า เราได้มีบทเรียนจากหายนะที่ฟูกูชิมะ ซึ่งเป็นอุบัติเหตุของนิวเคลียร์ในยุคหนึ่ง “หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฟูกูชิมะ ประชาชนพูดในสิ่งลบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของญี่ปุ่น” ฝ่ายข่าว อนาโดลูกล่าวอ้างคำพูดของเออร์โดแกน

เขาเปรียบเทียบคำวิพากษ์วิจารณ์นี้ว่า เปรียบเหมือนกับสิ่งที่เกิดจากเครื่องบินตก อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่เราก็ต้องการเทคโนโลยีนี้ และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น เราจะก้าวไปได้ดีกว่าเดิม

ตุรกีเช่นเดียวกับญี่ปุ่น เป็นเขตที่มีแผ่นดินไหว

ทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะร่วมกันตั้งมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีขึ้นในประเทศตุรกี อนาโดลูรายงาน ทั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีแผนงานที่จะติดตามเทคโนโลยีของฝ่ายญี่ปุ่นในอนาคต

 “ความร่วมมือของตุรกีและญี่ปุ่นในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างแท้จริง” เออร์โดแกนกล่าว

คลื่นยักษ์สึนามิที่ถล่มโรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ ไดอิชิ หลังแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นได้ทำให้ระบบหล่อความเย็นของโรงงานเสียหาย ทำให้เกิดการหลอมละลายของเตาปฏิกรณ์ 3 แห่ง และส่งผลให้กัมมันตภาพรังสีได้กระจายสู่สภาพแวดล้อม ซึ่งผลนับเป็นความเสียหายรุนแรงที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ตั้งแต่อุบัติเหตุที่ได้เกิดขึ้นที่เมืองเชอร์โนบิล (Chernobyl) ในประเทศรัสเซีย


ภาพ ATMEA1 reactor

แอทเมีย (Atmea) หรือ ATMEA เป็นความร่วมมือของบริษัทมิทซูบิชิ (Mitsubishi) ของประเทศญี่ปุ่น และ อาริว่า (Areva) ของประเทศฝรั่งเศส ในการพัฒนา ทำการตลาด การออกใบรับรอง และขายเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยุคที่สาม generation III ใช้เตาพลังงานนิวเคลียร์แบบ Pressurized water reactor โดยทั้งสองบริษัทได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือในวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2006 ชื่อของความร่วมมือนี้ได้ประกาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2007 และสหภาพยุโรปได้ผ่านข้อตกลงความร่วมมือนี้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2007 โดยให้เหตุผลว่า ความร่วมมือระหว่างสองบริษัทนี้ จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทแม่

มิทซูบิชิ (Mitsubishi) เป็นที่รู้จักกันทางด้านอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ในด้านการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลายแห่งในโลก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่โอลกิลูโอโต (Olkiluoto Nuclear Power Plant) ซึ่ง Areva กำลังก่อสร้างโรงงานดังกล่าวนี้ในประเทศฟินแลนด์