Wednesday, May 1, 2013

1 พฤษภาคม วันแรงงานสากล (International Workers' Day)


1 พฤษภาคม วันแรงงานสากล (International Workers' Day)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, สังคมนิยม, socialism, คอมมิวนิสต์, communism,  สหภาพแรงงาน, Trad Unions, Labor Unions, วันแรงงาน, Labor Day, May Day, ผู้ใช้แรงงาน, สหรัฐอเมริกา, สหภาพโซเวียต, 


ภาพ พรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งสวีเดน ในวันฉลองเมย์เดย์ ด้วยการเดินขบวนในเมืองสตอคโฮล์ม ประเทศสวีเดน (ภาพ การเดินขบวนฉลองวันแรงงานในประเทศวีเดน ที่เมืองสตอคโฮล์ม (StockholmSweden) ปี ค.ศ. 2006 พรรคได้มีอิทธิพลต่อการเมืองสวีเดนมาเกือบหนึ่งศตวรรษ ที่เห็นในปลายถนน เป็นวังของสหภาพแรงงาน (Trade Union Palace) ในเมืองสตอคโฮล์ม

วันแรงงานสากล
International Workers' Day
ชื่ออย่างเป็นทางการ
Official name
วันแรงงานสากล
International Workers' Day
ชื่ออื่นๆ
Also called
วันพฤษภาคม
May Day
เข้าร่วมโดย
Observed by
ผู้ใช้แรงงาน และสหภาพแรงงาน
working people and their labour unions
วันที่
Date
1 พฤษภาคม
May 1
การเฉลิมฉลอง
Celebrations
organized street demonstrations and street marches
เกี่ยวข้องกับ
Related to
May DayLabor Day,  และอื่นๆLabour Days

วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคนงานสากล (International Workers’ Day) หรือ “วันแรงงานสากล” หรือเรียกว่า “วันพฤษภาคม” (May Day) เป็นวันฉลองการเคลื่อนไหวแรงงานสากล เป็นวันหยุดของชาติในมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และเป็นวันฉลองอย่างไม่เป็นทางการในหลายประเทศอื่นๆ เช่น ไม่ได้เป็นวันหยุดของราชการ คนที่เป็นราชการ หรือหน่วยราชการยังเปิดทำการอยู่ แต่คนงาน หรือลูกจ้างในภาคเอกชนจะยอมรับให้เป็นวันหยุด

วันแรงงานสากลนี้เป็นวันฉลองอันเริ่มมาจากเหตุการณ์ “เฮย์มาร์เก็ตในปี ค.ศ. 1886” ที่เมืองชิคาโก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตำรวจพยายามสลายการชุมนุมในที่สาธารณะในช่วงการประท้วงใหญ่ เพื่อขอให้มีการทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง (Eight-hour workday) แล้วมีผู้ที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร ขว้างระเบิดเข้าใส่ฝูงชน แต่ตำรวจกลับยิงปืนเข้าใสฝูงชนคนงานที่ประท้วง มีผู้ประท้วงเสียชีวิต 4 คน ผู้เห็นเหตุการณ์ให้การว่า เห็นแสงไฟมาจากทางฝ่ายตำรวจด้านกลางถนน แต่ไม่เห็นมาจากฝูงชน นอกจากนี้ในส่วนของหนังสือพิมพ์ก็รายงานโดยไม่ได้กล่าวถึงการใช้อาวุธโดยฝ่ายประชาชน ในบริเวณเสาโทรเลขในที่ชุมนุม พบรอยกระสุนมากมาย ซึ่งเป็นทิศทางมาจากทางฝ่ายตำรวจ

ในปี ค.ศ. 1889 เป็นการประชุมนานาชาติครั้งที่สอง เป็นการเฉลิมฉลอง “การปฏิวัติฝรั่งเศส” (French Revolution) และ Exposition Universelle ซึ่งเสนอโดย Raymond Lavigne เรียกร้องให้มีการรณรงเพื่อแสดงความระลึกถึงการปราบปรามผู้ชุมนุมที่เมืองชิคาโกอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1890 วันพฤษภาคม (May Day) ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการให้เป็นวันแรงงานสากลในการประชุมใหญ่ระดับสภาแรงงานนานาชาติในปี ค.ศ. 1891

ในการฉลองวัน May Day ของปี ค.ศ. 1894 ได้เกิดจลาจลขึ้นอีก ต่อมาในปี ค.ศ. 1904 การประชุมสังคมนิยมนานาชาติ (International Socialist Conference) ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ได้เรียกร้องให้องค์กรพรรคการเมืองสังคมนิยมประชาธิปไตย และสหภาพแรงงาน (trade unions) ในทุกประเทศ ได้รณรงค์อย่างแข็งขันในวันที่ 1 พฤษภาคม เพื่อผลักดันให้มีการทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการเรียกร้องจากชนชั้นแรงงาน (Proletariat) เพื่อสันติภาพสากล โดยให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกประเทศเป็นวันหยุดทำงาน ส่วนจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ใช้แรงงานในแต่ละประเทศ

1 พฤษภาคม เป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการของประเทศคอมมิวนิสต์และสังคมนิยม ดังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China), เกาหลีเหนือ (North Korea), คิวบา (Cuba) และอดีตประเทศสหภาพโซเวียต (Soviet Union)

แต่สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา การให้ฉลองวันแรงงานในเดือนพฤษภาคม ฝ่ายรัฐบาลจะรู้สึกเหมือนไปสนับสนุนกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อก้าวสู่ความเป็นสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ ในอเมริกา แม้ยอมรับบทบาทฝ่ายแรงงาน แต่ไม่อยากสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ไปสอดคล้องกับฝ่ายสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ ก็จะให้ฉลองกันในเดือนกันยายน ซึ่งการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายแรงงานในอเมริกา ดัง Central Labor Union  และ Knights of Labor ผู้จัดให้มีการฉลองด้วยการเดินพาเรดเป็นครั้งแรกที่เมืองนิวยอร์ค หลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เฮย์มาร์เก็ต ประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟแลนด์ (Grover Cleveland) เกรงว่าการจัดฉลองแรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคม จะเป็นการไปตอกย้ำเหตุการณ์สังหารหมู่เฮย์มาร์เก็ต ที่เกิดขึ้นในอเมริกา เขาจึงสนับสนุนวันแรงงานที่จัดในเดือนกันยายน ตามแนวทางของ Knights of Labor

ในปี ค.ศ. 1955 ฝ่ายสำนักคริสต์ศาสนานิกายแคธอลิก ได้อุทิศให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็น “วันนักบุญโจเซฟเพื่อแรงงาน” (Saint Joseph The Worker) โดยเห็นว่านักบุญโจเซฟเป็นผู้อุปถัมภ์คนทำงานและช่างฝีมือ


ภาพ การฉลองวันแรงงานในประเทศฟิลิปปินส์