Friday, May 31, 2013

อย่าให้เกิดการเหยียดผิวในวงการฟุตบอลของไทย


อย่าให้เกิดการเหยียดผิวในวงการฟุตบอลของไทย

ประกอบ คุปรัตน์Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สังคม, society, วัฒนธรรม, culture, การกีฬา, sports, ฟุตบอล, football, การเหยียดผิว, racism, Thailand Premier League – TPLภาพ ทีมฟุตบอลอาชีพไทย Buriram United ที่มีผู้เล่นต่างชาติที่มีความแข็งแกร่งมาเสริมนักเล่นจากท้องถิ่น

ในการกีฬาเป็นเรื่องของการแข่งขัน ซึ่งต่างฝ่ายก็ต้องการชนะ ดังในกีฬาฟุตบอลอาชีพของไทย (Thailand Premier League – TPL) ที่มีการนำนักกีฬาต่างชาติเข้ามาเล่นในทีมของตน เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ให้สามารถชนะได้

เมื่อมีการนำนักกีฬาต่างชาติเข้ามา ก็มีความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมตามมาด้วย ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเหยียดผิว (Racism) โดยเฉพาะกับนักกีฬาจากอัฟริกาซึ่งมีผิวดำ สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดในยุโรป ที่มีการเหยียดผิว กีดกันนักกีฬาจากที่อื่นๆ โดยเฉพาะคนผิวดำ มีทั้งระหว่างนักกีฬาในทีมเดียวกัน ระหว่างทีมในการแข่งขัน และจากคนดูในสนาม โดยเฉพาะในสนามที่ทีมนั้นๆไปเยือน การเหยียดผิวที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับทัศนะต่อต้านนคนต่างชาติในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ จึงทำให้วงการกีฬาต้องออกมาแสดงทัศนะ ในการประชุมใหญ่ขององค์การฟุตบอลสากล FIFA ได้ประกาศมติร่วมอย่างเอกฉันท์ ต่อต้านและจะลงโทษแก่ผู้เล่น ทีมฟุตบอล และสนามแข่งขันที่ปล่อยให้มีการเหยียดผิวในวงการกีฬา

แต่ในทวีปอเมริกา สหรัฐอเมริกาได้มีปัญหาเรื่องการเหยียดผิว (Racism) มาก่อนยาวนาน และสังคมได้ปรับเปลี่ยนไปมากแล้ว ที่จะยอมรับความแตกต่างด้านเชื้อชาติมากขึ้นทั้งในวงการกีฬา และในสังคมทั่วไป

ในสหรัฐอเมริกา ทั้งประเทศมีสัดส่วนอเมริกันเชื้อสายอัฟริกาอยู่ประมาณร้อยละ 25 แต่ในวงการกีฬาอย่างอเมริกันฟุตบอลและบาสเกตบอล กลับมีสัดส่วนคนผิวดำอยู่เป็นอันมาก ในกีฬาบาสเกตบอล National Basketball Association (NBA) มีผู้เล่นอเมริกันเชื้อสายอัฟริกันร้อยละ 75 ในวงการอเมริกันฟุตบอล National Football League (NFL) มีผู้เล่นอเมริกันเชื้อสายอัฟริกันร้อยละ 65 ในสองกีฬาหลักของชาติ หากปราศจากผู้เล่นผิวดำ ก็ต้องปิดสนามกันไปเลย

ในวงการฟุตบอลอาชีพของไทยเพิ่งจะได้เริ่มขึ้น การมีนักกีฬาต่างชาติเข้ามาเสริมทีม นับเป็นการช่วยกระตุ้นวงการกีฬาในประเทศไทย ทำให้เยาวชนไทย ตลอดจนพ่อแม่ และสังคมเห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนากีฬากันแต่พื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างจุดอ่อนของนักกีฬาไทย เช่น เรื่องความแข็งแกร่ง (Strength) ความอดทน (Endurance, stamina) ความเร็ว (Speed) แรงประทะ ซึ่งเกี่ยวกับขนาดของร่างกาย ตลอดจนทักษะและเทคนิคทางกีฬา ซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ต้องหันมาพัฒนาสุขภาพร่างกายขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านโภชนาการและการออกกำลังกายกันอย่างจริงจัง

และเมื่อมีนักกีฬาต่างชาติเข้ามา เราก็ควรต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น ซึ่งประเทศไทยในเกือบจะทุกพื้นที่มีทักษะในการดูแลต้อนรับดีอยู่แล้วดังในกิจการท่องเที่ยว เราต้องไม่ให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยก ถือผิว ดังที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และกำลังเกิดในยุโรป เราก็ต้องถือโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติต่างๆไปพร้อมๆกันนี้ด้วย


ภาพ มาริโอ บอลอตเตลลี (Mario Balotelli) นักฟุตบอลผิวสี ผู้ประกาศว่า เขาจะไม่ยอมต่อการเหยียดผิวในวงการฟุตบอลในยุโรป

 

ภาพ ฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศส ทีมีผู้เล่นผิวสีจำนวนมาก