Tuesday, May 28, 2013

คริสโตเฟอร์ เฟเบียน และ อีริคา โคชิ (Christopher Fabian and Erica Kochi)


คริสโตเฟอร์ เฟเบียน และ อีริคา โคชิ (Christopher Fabian and Erica Kochi)
: ใช้เทคโนโลยีง่าย ๆแต่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ได้

สุริยา เผือกพันธ์
Suriya Puegpunt

แปลและเรียบเรียงจาก The 2013 TIME 100 - TIME presents its annual list of the 100 most influential people in the world, from artists and leaders to pioneers, titans and icons.

1 ใน 100 ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อชาวโลก (TIME, 2013) มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนจำนวน 6 ล้านคน ในประเทศไนจีเรีย ที่การเกิดในแต่ละปีไม่ได้บันทึกหลักฐานการเกิดไว้ จึงทำให้ปราศจากเอกสารรับรองการเกิด เด็กน้อยคนได้รับการศึกษา ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค หรือไม่ได้รับการประกันสุขภาพ

สองหนุ่มสาวจาก ยูนิเซฟ (UNICEFE) คือ คริสโตเฟอร์ เฟเบียน และ อีริคา โคชิ (Christopher Fabian and Erica Kochi) ได้ร่วมกัน ทำการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วภายใต้องค์การที่มีอายุ 66 ปี พวกเขาได้ทำการลงทะเบียนการเกิดด้วยวิธีการง่าย ๆ เหมือนการส่งหนังสือ ในวิธีเดียวกันพวกเขาได้รับจ้างทำการป้องกันการเสียชีวิตเร็วก่อนวัยอันควรด้วย โดยการสร้างระบบให้มีช่องทางการกระจายวิธีการกำจัดยุงเพื่อป้องกันไข้มาเลเลียให้หยุดการแพร่กระจาย แก่คนบางส่วนในจำนวน 63 ล้านคนที่มีมุ้งนอนแย่ ๆ

คริสโตเฟอร์และอีริคา เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึง หยั่งรู้และการเชื่อมโยงเข้าสู่การเผชิญหน้ากับเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ชาติและการพัฒนาในนานาประเทศได้ฉับพลัน โลกได้ประโยชน์จากความพยายามอย่างไม่ลดละพวกเขา......Heal The World.


ภาพ คริสโตเฟอร์ เฟเบียน และ อีริคา โคชิ (Christopher Fabian and Erica Kochi)