Monday, July 9, 2012

ประเทศจีนเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

ประเทศจีนเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org  

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “China to Boost Electric Car Industry”,  2012-07-09 22:47:04 ข่าว Xinhua, Web Editor: Cui

Keywords: การคมนาคม, transportation, การขนส่ง, ยานพาหนะ, รถยนต์, electric car, รถยนต์ไฟฟ้า, China, ประเทศจีน
ภาพ รถยนต์ไฟฟ้า BYD e6 รถยนต์นั่งแบบ crossover ผลิตโดยบริษัท BYD Auto ในประเทศจีน สามารถวิ่งได้ 300 กิโลเมตรโดยการชาร์ตไฟครั้งเดียว ผลิตออกมา 40 คันเพื่อทดสอบตลาดทำเป็นรถแท๊กซี่วิ่งในเมือง Shenzhen การเปิดขายต่อประชาชนในวงกว้างเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2011 ล่ากว่ากำหนด 2 ปี


ประเทศจีนในวันจันทร์ที่ผ่านมา (9 กรกฎาคม 2555) ได้ประกาศแผนที่จะเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (Electric car) ที่ยังล้าหลังอยู่ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้อุตสาหกรรมในประเทศด้านนี้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

แผนของรัฐบาลกลางได้เรียกร้องให้ประเทศสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้าลูกประสม (Hybrid cars) ได้ 500,000 คันภายในปี ค.ศ. 2015 และผลผลิตรถยนต์ทั้งสองประเภทให้เติบโตเป็น 2 ล้านคันในปี ค.ศ. 2020 เว็บไซต์ของรัฐบาลจีนกล่าว

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายนี้ รถยนต์โดยเฉลี่ยของจีนจะต้องลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงลงเหลือ 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตรภายในปี ค.ศ. 2015 ในขณะที่รถยนต์นั่ง (Passenger vehicle) จะต้องลดการใช้น้ำมันลงเหลือ 5.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร

ภายในปี ค.ศ. 2020 รถยนต์โดยเฉลี่ยจะต้องใช้เชื้อเพลิงไม่เกิน 5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร และรถยนต์กลุ่มประหยัดพลังงานจะต้องลดลงต่ำกว่า 4.5 ลิตร

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรถยนต์กล่าวเตือนว่า จีนกำลังประสบปัญหาพัฒนาการที่ห่างจากประเทศผู้ผลิตรถยนต์อื่นๆ ซึ่งกำลังก้าวไปสู่ยุคการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

ความล้าหลังของจีนนี้เกิดจากเทคโนโลยีหลัก (Core technologies) ไม่พร้อม และการขาดระบบผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศ ที่ล้าหลังกว่าประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว ทั้งนี้โดยดูจากอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของจีนในปีค.ศ. 2012 รถยนต์ไฟฟ้าลูกประสมของจีนยังไม่สามารถประหยัดพลังงานได้เหมือนคู่แข่งอื่นๆ

รายงานข่าวกล่าวว่า มีเพียงไม่กี่บริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบอุปกรณ์สนับสนุน ดังเช่นการพัฒนาสถานีชาร์ตไฟรถยนต์ (Charging stations) ข่าวกล่าวว่ามีเพียง 168 สถานีในเพียง 25 เมืองของจีนในปี ค.ศ. 2011

รายงานข่าวกล่าวว่าภายใน 20-30 ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงวิกฤติ ที่ยานพาหนะในโลกจะเปลี่ยนไป ดังที่ปรากฏในประเทศสหรัฐและเยอรมัน ได้เปลี่ยนความพยายามมาสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ส่วนสำคัญในการจะเปลี่ยนแปลงคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า
ตามแผนงานของรัฐบาลจีน สถานีชาร์ตไฟรถยนต์จะถูกสร้างขึ้นภายในแต่ละเมือง และระหว่างเมืองเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ

แต่รายงานข่าวก็เชื่อว่าจีนมีศักยภาพอย่างมากที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ประหยัดพลังงานนี้เติบโตได้อย่างมาก ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาล เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมด้วยการลดหย่อนภาษี การบริการทางการเงิน และการฝึกอบรมนักวิชาชีพให้มากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์นี้