Monday, July 30, 2012

มีผู้เข้าใช้งาน My Words ถึงครึ่งล้านแล้วครับ


มีผู้เข้าใช้งาน My Words ถึงครึ่งล้านแล้วครับ

ผมชื่อประกอบ คุปรัตน์ (PRACOB COOPARAT) ผมเขียนเล่าประสบการณ์จากการทำงาน การอ่าน การได้ศึกษา ดูงาน ท่องเที่ยว แล้วนำสิ่งเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งมีทั้งบทความ ภาพ และอาจมีเสียงบรรยายในอนาคต

ผมได้เขียนงาน และนำงานบทความและตำราที่ได้เคยเขียนไว้ นำเสนอใน My Words โดยใช้ Website ฟรีของ Google ที่ http://pracob.blogspot.com

นับเป็นเวลาได้ 4 ปีแล้วครับ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 จนปัจจุบันมีบทความที่นำเสนอกว่า 1,300 รายการ แต่ละเดือนมีผู้เยี่ยมหน้า Web 45,000 ครั้ง และเพิ่มขึ้นทุกเดือน นับรวม 4 ปี มีผู้เข้าเยี่ยมแล้วกว่า 500,291 ครั้งครับ

ภาพ สะพาน Brooklyn ซึ่งผมได้เริ่มเขียนบทความสะสมใน My Words นับแต่บทความแรกที่บ้านพักใน Brooklyn เมืองนิวยอร์ค ไม่ห่างจากสะพานนี้ไปเท่าใด นับได้ 4 ปีแล้วครับ

อยากขอเชิญชวนครับ มาร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการ อะไรก็ได้ที่จะยังประโยชน์ให้กับคนทั่วไป ระบบสืบค้นยุคใหม่จะทำให้งานเขียนที่อาจเป็นงานแปล หรือศึกษาแล้วนำมาเรียบเรียง ที่ปรากฏตาม Websites ต่างๆ ได้มีคนนำไปศึกษาให้เป็นประโยชน์