Saturday, September 22, 2012

เมล็ดแฟลกซ์ (Flax seeds) อาหารเสริมที่มีคุณค่าแก่ผู้สูงวัย


เมล็ดแฟลกซ์ (Flax seeds) อาหารเสริมที่มีคุณค่าแก่ผู้สูงวัย


ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com


Keywords: อาหารต้านมะเร็ง, โรคหัวใจ, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, Omega 3, อาหารเยื่่อใย, fiber, Flax seeds, 

เมล็ดแฟลกซ์ (Flax seeds) เป็นพืชที่มีคุณค่าอาหารที่ให้เยื่อใย (Dietary fiber) และลิกแนนส์ (Lignans) ในปริมาณที่มากเป็นพิเศษ มีสารอาหาร (micronutrients) และ กรดไขมันที่มี omega-3 ซึ่งทำให้เมล็ดแฟลกซ์ไปช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล โดยเฉพาะในสตรี


ภาพ เมล็ดแฟลกซ์สีน้ำตาล


ภาพ เมล็ดแฟลกซ์สีเหลืองทอง


เมล็ดแฟลกซ์มี 2 ลักษณะ คือเป็นสีน้ำตาล (Brown seeds) และเป็นสีเหลืองหรือเหลืองทอง (Yellow seeds) ทั้งสองมีลักษณะทางโภชนาการเหมือนกัน ยกเว้นสีเหลืองจะมี Omega 3 ที่ต่ำกว่า เมล็ดแฟลกซ์ทั้งสองลักษณะเมื่อแห้งจะมีลักษณะแข็ง การจะป่น ต้องใช้เครื่องป่นในลักษณะเดียวกับเครื่องป่นกาแฟ (Coffee grinder)

ภาพ เมล็ดแฟลกซ์ เมื่อจะบริโภค ควรเป็นแบบบดหรือป่นแล้ว โดยควรใช้เครื่องบดในลักษณะเดียวกับบดกาแฟ แต่หากเป็นแบบเครื่องปั่นเหมือนปั่นน้ำผลไม้จะไม่ได้ผล เพราะเมล็ดมีความแข็งและเบา มันจะปลิวไปตามแรงกระแทก แต่จะไม่แตกหรือป่นเป็นผง

เมล็ดแฟลกซ์ มีประโยชน์ในการป้องกันโรคบางอย่าง เช่นมะเร็งเต้านมในสตรี และมะเร็งต่อมลูกหมากในชาย (breast & prostate cancers) ผลการวิจัยที่มหาวิทยาลัย Duke University เสนอแนะว่าเมล็ดแฟลกซ์อาจช่วยชะลอการเติบโตของมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ผลการวิจัยโดยรวมยังไม่สามารถสรุปได้ชัดนัก เมล็ดแฟลกซ์สามารถลดความรุนแรงของเบาหวาน ทำให้ระดับน้ำตาลอยู่ในระดับสม่ำเสมอ มีบางงานวิจัยชี้ว่าเมล็ดแฟลกซ์ช่วยทำหน้าที่เป็นยาระบาย ด้วยความที่เป็นอาหารที่ให้เยื่อใยสูง แต่อย่างไรก็ตาม การบริโภคเมล็ดแฟลกซ์ที่บดแล้วเป็นปริมาณมาก โดยไม่ได้บริโภคน้ำไปด้วยอย่างเพียงพอ จะทำให้ไปอุดตันทางเดินอาหารได้

การบริโภคเมล็ดแฟลกซ์อาจไปลดประสิทธิภาพยาที่กิน ด้วยความที่มีเยื่อใยไปทำให้การดูดซึมยาเป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่ การบริโภคเมล็ดแฟลกซ์อาจมีผลทางลบเมื่อได้รับสารที่มีการกดระบบประสาท (Neurotoxic cyanogen glycosides) หากบริโภคดิบๆและในปริมาณที่มากเกินไป และการไปลดภูมิคุ้มกัน (Immune suppressive cyclic nonapeptides) และการไปลดการได้รับกรดอมิโนที่จำเป็น

การจะบริโภคเมล็ดแฟลกซ์ที่จึงควรเป็นในรูปตากแห้ง และนำไปป่นแล้ว (Ground Flaxeed) ทำให้สุกบ้างด้วยการใส่ไปในเครื่องดื่มร้อน ชงปนกับน้ำร้อน หรืออาหารร้อน หรือไปทำเป็นขนมที่ต้องทำให้สุก เช่นคุกกี้ จะเป็นการไปลดความมีฤทธิ์ทางลบลง

คนสูงอายุมักจะต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมักจะได้แก่ โรคมะเร็ง โรงเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคเหล่านี้ต้อง สิ่งที่ต้องระวังและปฏิบัติให้สม่ำเสมอ คือ

การทำให้ระบบขับถ่ายทั้งหลาย ได้ดำเนินการไปอย่างปกติที่สุด ดังนั้นอาหารที่ต้องมีเยื่อใยอย่างเมล็ดแฟลกซ์ และอื่นๆ จึงเป็นความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุทั้งหลาย

โรคความดันโลหิตสูง มักจะเกิดจากอาหารที่บริโภคไปมีคอเลสเตอรอลสูง อาหารที่มีลักษณะดูดซับ ทำให้เกิดมวล (Bulk) ในกระเพาะและลำไส้ ย่อมจะไปช่วยลดความอยากในการกินอาหาร ทำให้หิวลดลง กินอาหารเกินความจำเป็นลดลง และช่วยในการขับถ่ายให้เป็นไปตามปกติ แม้จะบริโภคอาหารไม่มากนัก

การได้บริโภคเมล็ดแฟลกซ์จึงช่วยทำให้ระบบการกินอาหารและการดูดซึม ได้ดำเนินไปอย่างปกติได้มากที่สุด