Sunday, September 16, 2012

มารู้จักเกาะช้าง (Ko Chang) จังหวัดตราด

มารู้จักเกาะช้าง (Ko Chang) จังหวัดตราด

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

Keywords: การท่องเที่ยว, สิ่งแวดล้อม, environment, tourism, traveling, Koh Chang, Ko Chang, Trat


ภาพ น้ำท่วมเกาะช้าง อันเป็นปัญหาจากน้ำป่าไหลหลาก
ภาพจาก SpringNews 16 กันยายน 2555ภาพ น้ำท่วมเกาะช้าง อันเป็นปัญหาจากน้ำป่าไหลหลาก
ภาพจาก SpringNews 16 กันยายน 2555ภาพ แผนที่เกาะช้าง ที่เห็นเป็นสีขาวบนแผ่นดิน คือจังหวัดตราด


ภาพ เกาะช้าง ช่องทางการเดินทางจากฝั่งสู่ตัวเกาะด้วยเรือ ไม่มีสนามบินบนเกาะ

เกาะช้าง (Ko Chang, Koh Chang, Chang Island) เป็นอำเภอหนึ่ง และมีพื้นที่เป็นทั้งเกาะในจังหวัดตราด (Trat Province) ประเทศไทย เกาะช้างตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย (Gulf of Thailand) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 310 กิโลเมตร และอยู่ใกล้ชายแดนฝั่งประเทศกัมพูชา

ภาพ แม้เกาะจะมีความสวยงาม และยังไม่มีใครเข้ามาทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์เหมือนภูเก็ต หรือเกาะสมุย แต่การที่บุกรุกที่ป่า การแผ้วถางป่า ก็ทำให้ปัญหาน้ำท่วมเฉียบพลันจะทวีความรุนแรงในทุกฤดูมรสุม

เกาะช้างจัดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 และเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะช้าง (Mu Ko Chang National Park archipelago) ปัจจุบันเกาะช้างมี 9 หมู่บ้าน ลักษณะเกาะเป็นภูเขา มีส่วนที่สูงที่สุดคือเขาสลักเพ็ชร (Khao Salak Phet) สูง 743 เมตร เกาะช้างมีน้ำตกที่สวยงาม ภูมิอากาศเป็นป่าฝนชุก (rainforests) ในทะเลมีปะการัง เกาะมีพื้นที่ 217 ตารางกิโลเมตร