Monday, September 24, 2012

ลิฟท์บันได (Stairlift) ของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

ลิฟท์บันได (Stairlift) ของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

ประกอบ คุปรัตน์Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com


Keywords: บ้านพักอาศัย, habitation, สุขภาพอนามัย, ผู้สูงอายุ, senior citizen, ลิฟต์บรรได, stair, stairlift, elavator, escalator,

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia


ภาพ ลิฟท์บันได (Stairlift) สำหรับช่วยผู้ป่วย คนพิการ หรือคนสูงอายถขึ้นหรือลงบันไดได้ด้วยตัวเอง


ภาพ ลิฟท์บันได (Stairlift) ขณะที่ใช้งานเพื่อช่วยขึ้นบันได ซึ่งเหมาะสำหรับบ้านคนสำหรับคนทั่วไป ที่มีบรรได้ที่กว้างพอ และสูงเพียงสองชั้น

Keywords: Habitation, ลิฟท์บันได, stairlift, stair lift, elevator, handicapped, elderly, mobility

ลิฟท์บันได (Stairlift) เป็นเครื่องมือที่ใช้ยกคนหรือเก้าอี้เข็นขึ้นหรือลงบันได โดยทั้งนี้บันไดจะต้องมีความกว้างพอ โดยทำราวที่ติดยึดกับบันไดหรือผนัง ที่จะทำเป็นรางสำหรับเคลื่อนคนขึ้นบันได เก้าอี้หรือฐานที่นั่งจะผนึกติดกับราว คนจะนั่งที่เก้าอี้หรือฐานที่จะถูกยกขึ้นหรือลงด้วยพลังมอเตอร์ไฟฟ้าไปตามราวที่ติดตั้งกับบันได ส่วนการสั่งงานให้ลิฟท์บันไดเลื่อนขึ้นหรือลง จะใช้ระบบรีโมท (Remote control) คล้ายที่ใช้สั่งปิดเปิดโทรทัศน์ เพื่อสั่งเครื่องให้ทำงานตามต้องการ

ลิฟท์บันไดมักใช้กับบ้านคนทั่วไป ที่อาจมีสองชั้น คนพิการ คนป่วย หรือคนชรามีที่พักอาศัยอยู่ชั้นบน ยังต้องการขึ้นหรือลงบันไดได้เองโดยมีเครื่องช่วย แต่หากเป็นอาคารขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเมนท์ที่มีหลายหน่วยพักอาศัย และมีหลายๆชั้น ดังนี้ก็ต้องติดตั้งลิฟต์ หรือ Elevator ซึ่งก็สะดวกกว่า แต่ก็มีราคาแพงกว่า ในปัจจุบันลิฟต์หนึ่งตัว ราคาเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาทพร้อมติดตั้ง ส่วนลิฟท์บันได้มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 100,000 บาท พร้อมบริการติดตั้ง

Elevator = ลิฟท์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บรรทุกคนขึ้นหรือลงอาคารสูงหลายชั้น
Wheelchair = เก้าอี้เข็น, เก้าอี้มีล้อเข็นสำหรับคนพิการ คนป่วย หรือคนสูงอายุ

ลิฟต์บันได นอกจากจะเรียกทั่วไปว่า Stairlift แล้ว ยังมีชื่ออื่นๆที่ใช้เรียกกัน เช่น stair lifts, stair-lifts, chair lifts, หรือ stair gliders ซึ่งต้องไม่สับสนกับ chairlift ที่เขาใช้ขนนักเล่นสกีขึ้นไปเพื่อปล่อยให้เริ่มเล่นสกีหิมะจากที่สูงดังบนยอดเขา

สำหรับลิฟต์บันได้ได้มีการผลิตเพื่อการค้าและโฆษณาขายในสหรัฐตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930s โดยบริษัท Inclinator Company of America ผู้ใช้เครื่องลิฟท์บันไดในระยะนั้นเป็นผู้ป่วยโรคโลลิโอที่ทำให้มีความลำบากในการเคลื่อนไหว การมีลิฟท์บันไดทำให้ผู้ป่วย คนพิการ หรือผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกจะเดินขึ้นหรือลงบันไดด้วยหัวเข่าไม่ดี ก็สามารถจะช่วยตัวเองขึ้นหรือลงบันไดได้เอง โดยไม่ต้องมีคนช่วย

ความต้องการ

ในสังคมที่พัฒนาแล้ว ต้องคิดถึงคนที่เขาขาดโอกาสในสังคม ดังเช่น คนป่วยบางโรค เช่น โปลิโอ ทำให้ส่วนขาลีบไม่แข็งแรงพอ คนพิการที่ทำให้ร่างกายส่วนล่างทำงานไม่ได้เต็มที่ หรือเป็นอัมพาตครึ่งท่อน คนสูงอายุที่เริ่มมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ทำให้ไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นบันไดด้วยตนเอง จะอุ้มขึ้นลงก็จะดูทุลักทุเล และอาจไม่มีคนแข็งแรงพอที่จะช่วย

การช่วยคนให้เขาช่วยตัวเองได้ นับเป็นปรัชญาและแนวคิดที่ดี

การจะช่วยผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและร่างกายดังกล่าวนี้ อาจะต้องด้วยความใส่ใจในระดับชุมชน เช่น เมือง อำเภอ หรือจังหวัด ให้มีกองทุนหรือมูลนิธิที่เป็นเจ้าของระบบลิฟต์บันได ให้เช่าใช้เป็นรายปี เมื่อหมดความต้องการหรือความจำเป็น ก็ให้ถอดไปใช้ที่อื่นๆที่มีคนต้องการได้ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการ แต่หากปล่อยให้เป็นการดำเนินการโดยแนวการค้าเสียทั้งหมด ก็อาจมีราคาแพงเกินความจำเป็น เพราะบางบ้านอาจต้องการใช้เป็นช่วงเวลา เสร็จแล้วก็อาจไม่จำเป็นต่อไป