Saturday, September 22, 2012

รถยนต์ไฟฟ้าลูกประสมแบบแนวคิด Toyota FT-Bh Concept

รถยนต์ไฟฟ้าลูกประสมแบบแนวคิด Toyota FT-Bh Concept

ประกอบ คุปรัตน์Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: รถยนต์ต้นแบบ, Minimalist, Toyota FT-Bh, PHEV, สิ่งแวดล้อม, การลดน้ำหนัก, Aero dynamic


ภาพ รถยนต์ต้นแบบ Toyota FT-Bh

Toyota FT-Bh เป็นนวตกรรมของโตโยต้าที่จะทำให้รถยนต์ขนาดเล็กระดับเดียวกับ Toyota Yaris ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้วัสดุที่ไม่หวือหวา ที่จะทำให้ราคาแพงขึ้นไปด้วย ผลที่ออกมาคือการมีรถยนต์ไฟฟ้าลูกประสมที่ชื่อ Toyota FT-Bh ซึ่ง ณ เวลานี้ยังเป็นรถยนต์แนวคิดอยู่

Toyota FT-Bh มีเป้าหมายประสิทธิภาพการใช้น้ำมันที่ 134 MPG หรือ 56.6 กิโลเมตร/ลิตร หากพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าลูกประสมแบบเสียบปลั๊ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicle - PHEV)
FT-Bh ใช้แนวคิด Minimalist คือทำให้เล็กที่สุดและเบาที่สุด น้ำหนักตัวรถ 1700 ปอนด์ หรือ 772.7 กิโลกรัม

FT-Bh ใช้เครื่องยนต์ 3 สูบขนาด 1,000 ซีซี น้ำหนักเพียง 60 กิโลกรัม ถือว่าเล็กที่สุดสำหรับรถในขนาดเดียวกันนี้ ส่วนระบบ Drivetrain ก็ลดน้ำหนักลงด้วย โดยมีน้ำหนักเบากว่าของ Priusมาตรฐาน 90 กิโลกรัม
FT-Bh มีขนาดเท่ากับ Toyota Yaris ยาว 3,985 มม. กว้าง 1,695 มม. และสูง 1,400 มม. โดยรวมใช้วัสดุทุกอย่างให้ประหยัด เพื่อให้ราคาประหยัดตามไปด้วย มีเครื่องปรับอากาศเป่าเฉพาะบริเวณที่ผู้โดยสารนั่งอยู่


ภาพ แนวคิดภายในของรถยนต์  Toyota FT-Bh


ภาพ แนวคิดภายในของรถยนต์  Toyota FT-Bh เบาะที่นั่งแบบบางเบา