Wednesday, September 26, 2012

บ้านที่ผลิตมาเพื่อประกอบ (Prefabricated homes)


บ้านที่ผลิตมาเพื่อประกอบ (Prefabricated homes)

ประกอบ คุปรัตน์Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียง

Keywords: การก่อสร้าง, prefabricated houses, buildings, home, prefab,

Prefabricated = ซึ่งเตรียมไว้ก่อน

Prefabricated homes เป็นบ้านที่ส่วนประกอบต่างๆถูกเตรียมไว้ก่อน อาจทำจากโรงงาน และทำเป็นจำนวนมากๆ ชิ้นส่วนต่างๆมีลักษณะเป็นมาตรฐาน มีขนาดที่ออกแบบพอเหมาะที่จะเตรียมผลิตไว้ก่อนที่โรงงาน แล้วเคลื่อนย้ายไปประกอบ ณ ที่หน้างานได้โดยง่าย บ้านในลักษณะนี้บางแบบมีความหรูหราตามแนวคิดของสถาปนิกนักออกแบบ[


ภาพ บ้านที่ผลิตมาเพื่อประกอบ คลิกดูที่นี่เพื่อดูภาพ แล้วจะเข้าใจ

 บ้านหรืออาคารในลักษณะแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง แต่เป็นงานก่อสร้างถาวร เป็นคอนกรีตที่ไม่ได้ทำไว้สำหรับรื้อแล้วไปประกอบใหม่


ภาพ อาคารที่พักแบบชั่วคราว ที่ผลิตมาเป็นชิ้นส่วน แล้วนำมาประกอบ

บ้านหรืออาคารที่ผลิตมาในแบบอุตสาหกรรม ทำให้สะดวกในการก่อสร้าง ใช้เวลาประกอบ ณ ที่ๆจะก่อสร้าง ทำให้งานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ดังเช่น การทำที่พักอาศัยสำหรับผู้ประสบภัย ที่พักสำหรับคนงานก่อสร้าง และเมื่อเสร็จงาน ต้องการย้ายบ้านหรืออาคารไปยังที่อื่นๆ ก็สามารถกระทำได้โดยไม่ลำบากมากนัก เพราะชิ้นส่วนต่างๆในลักษณะนี้เป็นแบบถอดเข้าและถอดออกได้โดยง่าย