Monday, October 22, 2012

พระราชินีอลิซาเบธที่หนึ่งแห่งอังกฤษ กับแป้งผัดหน้า

พระราชินีอลิซาเบธที่หนึ่งแห่งอังกฤษ กับแป้งผัดหน้า

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: การเมือง, การปกครอง, บุคลิกภาพ, health, พระราชินีอลิซาเบธที่หนึ่งแห่งอังกฤษ, Elizabeth I of England, สุขภาพอนามัย

Mens sana in corpore sano อ่านว่า เมน ซาน่า อิน คอร์ปอเร ซาโน (a sound mind in a healthy body) จิตที่ดีอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง


ภาพวาด พระราชินีอลิซาเบธที่หนึ่งแห่งอังกฤษ (Elizabeth I of England) ใบหน้าจะขาวผ่องด้วยแป้งผัดหน้า พระวรกายที่ผอมบาง

พระราชินีอลิซาเบธที่หนึ่งแห่งอังกฤษ (Elizabeth I of England) เกิดในปีค.ศ. 1533 และสวรรคตในปี ค.ศ. 1603 พระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด และเป็นนักปกครองที่ดี ครองราชย์ยาวนานถึง 45 ปี ซึ่งมีส่วนสร้างความรุ่งโรจน์ของอังกฤษ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การต่างประเทศ และศิลปวัฒนธรรม

โรคภัยไข้เจ็บที่พระราชนีอลิซาเบธประสบที่หนักที่สุด คือโรงฝีดาษ (Smallpox) ในช่วงเดือนตุลาคม ค.ศ. 1562 ที่ทำให้เกือบตาย แต่เมื่อหายป่วยแล้วก็กลับไม่มีแผลเป็นมากนัก แต่ด้วยความที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ต้องเลอเลิศ ก็ทำให้พระองค์ต้องประแป้งให้ขาวมากกว่าคนทั่วไป โดยรวม พระองค์เป็นสตรีที่มีรูปร่างผอมบาง แต่ก็เป็นคนแข็งแรง ชอบขี่ม้าออกกำลังกาย และเป็นการโชว์ความแข็งแกร่ง บริโภคอาหารอย่างจำกัด ดื่มสุราไวน์และเบียร์บ้างเพียงเล็กน้อย และบางครั้งก็ให้ปนด้วยน้ำเสียอีก 2 ใน 3 ส่วน เพราะไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของผู้นำที่ไร้สติหลุดออกมา

พระองค์อาจมีโรคประจำตัวอยู่หลายประการ แต่มีโรคหนึ่งที่เกิดจากมนุษย์ทำ ด้วยความไม่รู้เท่าถึงการของยุคนั้น คือการใช้แป้งทำให้ผิวหน้าขาวนับเป็นสมัยนิยมของยุค ซึ่งเครื่องสำอางแต่งหน้าของพระองค์ จะประกอบด้วยสารต่างๆที่นำมาบดเป็นผงละเอียด ซึ่งมาจาก เปลือกไข่ เมล็ดปอปปี้ ตะกั่วขาว (White lead) บอแรกซ์ (Borax) และสารส้ม (Alum) ส่วนที่เป็นอันตรายที่สุดคือตะกั่วที่จะซึมเข้าสู่ใต้ผิวหนัง เมื่อใช้มากขึ้นในช่วงชีวิต ก็มีพิษสารตะกั่วสะสม ทำให้ผมร่วง แล้วพระองค์ก็จะใส่ผมปลอม (Wig)

นักประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์เชื่อว่า เหตุผลที่พระราชินีที่ปราดเปรื่องมาตลอดชีวิต แต่ในช่วงท้าย ได้แสดงอาการที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจากพิษตะกั่วที่แทรกซึมไปกระทบกับสมองและระบบประสาท