Sunday, October 14, 2012

บิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา (Founding Fathers of the United States of America)


บิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา (Founding Fathers of the United States of America)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: History, USA, The United States, ประวัติศาสตร์, การเมือง, การปกครอง, ประชาธิปไตย, politics, governance, Founding Fathers, บิดาผู่ก่อตั้ง

บิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา (Founding Fathers of the United States of America) เป็นชื่อที่ยาว และไม่ได้มีการใช้เรียกกันบ่อยๆทั่วไป แต่เมื่อใดที่จะศึกษาถึงความสำเร็จของประชาธิปไตยยุคใหม่ ที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยของกรีกโบราณ ก็จะต้องพูดถึงประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา และเมื่อนั้นก็จะมีคำว่า Founding Fathers หรือบิดาผู้ก่อตั้งผลุดขึ้นมา เพราะหากปราศจากบุคคลเหล่านี้ ระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ (Republic) แบบที่เป็นสหรัฐ (United States) อาจจะมิใช่ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


ภาพวาด "คำประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence) วาดโดย John Trumbull เป็นการระลึกภาพ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ไปร่างรัฐธรรมนูญ 5 คน เพื่อมานำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา ในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1776 ภาพวาดนี้ปรากฏอยู่ในธนบัตรใบละ 2 เหรียญ

บิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา (Founding Fathers of the United States of America) เป็นกลุ่มผู้นำทางการเมือง และรัฐบุรุษ (Statesmen) ผู้มีส่วนร่วมในการปฏิวัติประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Revolution) ด้วยการลงนามใน “คำประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา” (the United States Declaration of Independence) ได้มีส่วนร่วมในสงครามประกาศอิสรภาพ (American Revolutionary War) และการสร้างรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Constitution) ด้วยความที่เป็นกลุ่มที่โต ที่ได้มีส่วนร่วมลงนามเป็นตัวแทนมาจากรัฐหรือเขตอาณานิคมในขณะนั้น ที่ได้มีส่วนร่วมลงนามในประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1776 ได้มีส่วนร่วมให้กรอบร่างรัฐธรรมนูญ โดยเป็นตัวแทนร่วมในการประชุมเพื่อกำหนดให้มีและร่วมร่างรัฐธรรมนูญ (Constitutional Convention) และผู้ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดร่างและลงนาม เอกสารว่าด้วยความเป็นสหพันธรัฐ (Articles of Confederation)

นักประวัติศาสตร์บางคนได้ให้ความหมายของ “บิดาผู้ก่อตั้งฯ” หรือ “Founding Fathers” ในความหมายของกลุ่มที่กว้าง ไม่ใช่เพียงผู้ที่ลงนามหรือร่วมร่างในเอกสารสำคัญ แต่รวมถึงคนที่เป็นนักการเมือง ลูกขุน รัฐบุรุษ ทหาร นักการทูต ประชาชนคนธรรมดาในยุคสมัยนั้น ที่ได้มีส่วนร่วมในสงครามที่ได้มีชัยชนะ และทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษในทวีใหม่ได้สำเร็จ

นักประวัติศาสตร์ Richard B. Morris ในปี ค.ศ. 1973 ได้ให้ความหมายของคนที่เป็นผู้นำสำคัญ 7 คนในประวัติศาสตร์ที่จัดว่าเป็นบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่

1.    จอห์น อาดัมส์ (John Adams) นักกฎหมาย ปัญญาชน รองประธานาธิบดีคนแรก และประธานาธิบดีคนที่สองของสหรัฐอเมริกา;
2.    เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) นักวิทยาศาสตร์ อัจฉริยะ ผู้ค้นคิดสายล่อฟ้า นักการทูต รัฐบุรุษ;
3.    อเล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน (Alexander Hamilton) นักการทหาร นักการเงินการธนาคารต่อมาได้เป็นรัฐมนตรีคลังและวางรากฐานการบริหารการเงินของอเมริกา;
4.    จอห็น เจย์ (John Jay) รัฐบุรุษ ผู้รักชาติ นักการฑูต ผู้ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งประธานศาลสูงคนแรกของสหรัฐอเมริกา,
5.    โธมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson) ปัญญาชน ผู้เขียนหลักของคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา นักคิดผู้วางรากฐานแนวคิดประชาธิปไตยใหม่ และประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา
6.    เจมส์ แมดิสัน (James Madison,) รัฐบุรุษ ผู้ได้ชื่อว่าบิดาแห่งรัฐธรรมนูญ มีบทบาทสำคัญในการ่างรัฐธรรมนูญของประเทศ เป็นนักการเมืองตลอดชีวิต ต่อมาเป็นประธานาธิบดีคนที่สี่ของสหรัฐอเมริกา
7.    จอร์จ วอชิงตัน (George Washington) แม่ทัพใหญ่ของฝ่ายชาวอาณานิคมผู้ประกาศอิสรภาพ เป็นนักการบริหาร นักยุทธศาสตร์การรบ ผู้ท้ายสุดนำชัยสู่กองทัพอเมริกัน และเป็นประธานาธิบดีคนแรก ดำรงตำแหน่งอยู่ 2 สมัย แล้วไม่ประสงค์รับตำแหน่งต่อ

คนเหล่านี้มีประวัติความสำคัญอย่างโดดเด่นในการก่อตั้งประเทศของสหรัฐอเมริกา
คนที่กล่าวคำว่า “Founding Fathers” ในระดับให้ความสำคัญเป็นครั้งแรก คือ Warren G. Harding วุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน รัฐโอไฮโอ ที่ได้ใช้คำนี้ในการกล่าวสุนทรพจน์ของเขาในการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันในปี ค.ศ. 1916 (1916 Republican National Convention) และหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเขากล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา


ภาพวาด การลงนามในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา วาดโดย Howard Chandler Christy