Thursday, October 11, 2012

เจน กูดาลล์ (Jane Goodall) กับงานศึกษาชิมแปนซี

เจน กูดาลล์ (Jane Goodall) กับงานศึกษาชิมแปนซี


ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia

Keywords: ความเป็นผู้นำ, ภาวะผู้นำ, leadership, สัตววิทยา, ผู้เชี่ยวชาญด้านลิง, primatologist, ผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย, ethologist, นักมานุษยวิทยา, anthropologist, เจน กูดาลล์, Jane Goodall

 ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

As a small child in England, I had this dream of going to Africa. We didn't have any money and I was a girl, so everyone except my mother laughed at it. When I left school, there was no money for me to go to university, so I went to secretarial college and got a job. - Jane Goodall

เมื่อเป็นเด็กเล็กๆในอังกฤษ ฉันมีความฝันว่าจะไปอัฟริกา เราไม่มีเงิน และฉันก็เป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆ ทุกคนยกเว้นแม่ของฉันหัวเราะเยาะในความคิดนี้ เมื่อฉันจบจากโรงเรียน ฉันไม่มีเงินที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ฉันจึงเข้าเรียนในวิทยาลัยเลขานุการ และก็หางานทำ – เจน กูดดาลล์


ภาพ เจน กูดาลล์ (Jane Goodall) ถ่ายเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2011

เจน กูดาลล์
Jane Goodall
เกิด
Born
แวเลอรี เจน มอร์ริส กูดาลล์
Valerie Jane Morris-Goodall

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1934
3 April 1934 (age 78 ปี)
กรุงลอนดอน, ประเทศอังกฤษ, สหราชอาณาจักร (London, EnglandU.K.)
พำนัก ณ
Residence
สหราชอาณาจักร, ทานซาเนีย
UK, Tanzania
สถาบันการศึกษา
Alma mater
ที่ปรึกษาปริญญาเอก
Doctoral advisor
โรเบิร์ต ไฮนด์
Robert Hinde
เป็นที่รู้จักในฐานะ
Known for
การศึกษาเกี่ยวกับชิมแปนซี
Study of chimpanzees, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, conservation, การสงเคราะห์สัตว์, animal welfare
รางวัลที่ได้รับ
Notable awards
DBE (2004)

เจน กูดาลล์ มีชื่อเต็มว่า Dame Jane Morris Goodall ได้รับฐานันดรอังกฤษ ในระดับ DBE เมื่อเกิดมีชื่อว่า Valerie Jane Morris-Goodall เกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1934 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลิงในฐานะสัตว์ใกล้ความเป็นมนุษย์ (primatologist), ผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย, (Ethologist), นักมานุษยวิทยา, (Anthropologist) และเป็นสื่อสารสันติภาพแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Messenger of Peace)

เจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดด้านชิมแปนซี (chimpanzees) ตลอดเวลา 45 ปี ได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวของชิมแปนซีในป่า ที่วนอุทธยานแห่งชาติที่กอมบีสตรีม ประเทศทานซาเนีย (Gombe Stream National ParkTanzania) เธอเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเจน กูดาลล์ (Jane Goodall Institute) และได้ทำงานอย่างกว้างขวางด้านการอนุรักษ์และสงเคราะห์สัตว์

DBE = Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire

ชีวิตเมื่อเริ่มแรกEarly years

เจน กูดดาลล์ (Jane Goodall) เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (London, England) บิดาของเธอชื่อ Mortimer Herbert Morris-Goodall เป็นนักธุรกิจ ส่วนมารดาของเธอ Margaret Myfanwe Joseph เป็นนักประพันธ์ ใช้นามปากกาว่า Vanne Morris-Goodall

เมื่อยังเด็ก เจนได้รับตุ๊กตาชิมแปนซีเป็นของเล่น ซึ่งพ่อเธอตั้งชื่อให้ว่า Jubilee ด้วยความรักในตุ๊กตาตัวนี้ในช่วงเยาว์วัย จึงนำไปสู่ความรักในสัตว์ ปัจจุบันตุ๊กตา Jubilee ก็ยังอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเธอ ดังที่พี่เธอเขียนในหนังสือชื่อ Reason For Hope เพื่อนมารดาของเธอตกใจที่เห็นตุ๊กตาชิมแปนซี ซึ่งดูน่ากลัว และเกรงว่าเด็กหญิงน้อยจะต้องนอนฝันร้ายเพราะตุ๊กตาลิงตัวนี้  เจน กูดาลล์มีพี่น้องอีกคนที่เกิดวันเดียวกัน แต่อายุห่างกัน 4 ปี

ที่อัฟริกา (Africa)

กูดาลล์มีความรักในชีวิตสัตว์ในอัฟริกาเป็นชีวิตจิตใจ ซึ่งทำให้เธอครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1957 เดินทางไปพักที่บ้านเพื่อนที่ที่ราบสูงในประเทศเคนย่า (Kenya) และที่นั่นเธอหางานทำเป็นเลขานุการ และตามคำแนะนำของเพื่อนเธอ จึงได้โทรศัพท์ถึงดร. หลุยส์ ลีคีย์ (Louis Leakey) นักมานุษยวิทยา (Archaeologist) และผู้ชำนาญวิชาที่ว่าด้วยสัตว์และพืชดึกดำบรรพ์(Paleontologist)


ดร. หลุยส์ ลีคีย์ (Louis Leakey

เมื่อไปพบกับ ดร. หลุยส์ ลีคีย์ ตามการนัดหมาย เธอไม่มีอะไรมากไปกว่าจะคุยเรื่องสัตว์ ดร. หลุยส์ ลีคีย์เชื่อว่าการศึกษาสัตว์ที่มีสภาพคล้ายคนอย่างชิมแปนซี (Chimpanzee) จะทำให้มนุษย์เราเข้าใจความเป็นตัวตนของมนุษย์เองมากยิ่งขึ้น ลีคีย์เก็บความคิดนี้ไว้นาน เขามองหาคนที่จะวิจัยเรื่องชิมแปนซี โดยต้องเข้าไปอยู่ในป่าและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตชิมแปนซีอย่างใกล้ชิด แต่แทนที่เขาจะเสนองานให้กับกูดาลล์เพื่องานวิจัยทันที เขาเสนอให้เธอมาทำงานเป็นเลขานุการของเขาในช่วงแรก  หลังจากที่ได้ขออนุญาตภรรยา Mary Leakey เขาได้ส่งกูดาลล์ไปยัง Olduvai Gorge ในประเทศทานซาเนีย (Tanzania) ซึ่งเขาวางแผนให้กูดาลล์ทำงานด้านวิจัยนี้

Dame = คุณหญิง, คุณผู้หญิง
Archaeologist = นักโบราณคดี
paleontologist = ผู้ชำนาญวิชาที่ว่าด้วยสัตว์และพืชดึกดำบรรพ์

ในปี ค.ศ. 1958 ลีคีย์ส่งกูดาลล์ไปกรุงลอนดอนเพื่อศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและพฤติกรรมสัตว์ใกล้มนุษย์ (Primate behavior) กับ Osman Hill และศึกษาเรื่องสรีระของสัตว์ดังกล่าวจาก John Napier ลีคีย์เป็นฝ่ายรณรงค์หาเงินสนับสนุน และในวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1960 กูดาลล์ได้เดินทางไปยัง Gombe Stream National Park และจัดเป็น “นางฟ้าของลีคีย์” (Leakey's Angels) คนแรกของ 3 คน ในการเดินทางไปอัฟริกาครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ David Anstey ผู้ดูแลนวอุทธยาน ผู้เป็นห่วงในความปลอดภัยของเธอในประเทศทานซาเนีย (Tanzania) ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า “ทานกานยิกา” (Tanganyika) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษ (British protectorate) เธอต้องมีมารดาติดตามไปอยู่ด้วย 

ในปี ค.ศ. 1962 ลีคีย์ได้หาทุนสนับสนุนให้กูดาลล์ได้ไปศีกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University) ในประเทศอังกฤษ ซึ่งในที่สุดเธอได้รับปริญญาเอกทางด้าน Ethology ซึ่งเธอเป็นหนึ่งในแปดคนเท่านั้นที่สามารถศึกษาปริญญาเอกได้ โดยไม่ได้รับปริญญาตรี (BA หรือ B.Sc) มาก่อน เธอทำวิทยานิพนธ์เสร็จในปี ค.ศ. 1965 ภายใต้การให้คำปรึกษาโดย Robert Hinde จาก St. John's College, Cambridge ในหัวข้อ “Behavior of the Free-Ranging Chimpanzee," ซึ่งให้รายละเอียดของการทำงาน 5 ปีจากการศึกษาที่ Gombe Reserve


ภาพ เจน กูดาลล์ กับการศึกษา และทำงานใกล้ชิดกับชิมแปนซี


ภาพ เจน กูดาลล์กับการทำงานรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วโลก ได้มัทัศนคติที่ดีต่อสัตว์ในตระกูล Primate สัตว์ทั่วไป และกับสิ่งแวดล้อม